Problem z wtyczkami do imikimi


(Januszziolko) #1

jakie i jak należy wgrać wtyczki by korzystać z pełnej wersji programu imikimiI


(Asterisk) #2

Zapoznaj się proszę z tą stroną i zmień tytuł na

konkretny. Inaczej temat poleci do śmietnika.