Problem z wyłaczaniem i uruchomieniem ponownym


(ant0n) #1

Wydaje mi się, że jakiś proces blokuje procedurę wyłączania. Trzebaby sprawdzić który.