Problem z wyskakującymi automatycznie oknami explorera


(Markaw23) #1

Co tu dużo mówić :stuck_out_tongue: tak jak w temacie wyskakują mi automatycznie okna w ie :evil:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 02:59:17, on 2007-06-12

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\PsImSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\APVXDWIN.EXE

C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\retadpu2000373.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

c:\program files\panda software\panda antivirus 2007\WebProxy.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: ChangerBHO Class - {0edc6c20-a31c-11db-8ab9-0800200c9a66} - (no file)

O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: ContextualAds Class - {3AAC4C68-AFC8-11DB-80EF-8AF955D89593} - C:\Program Files\TrustIn Contextual\trustincontext.dll

O2 - BHO: Clicker Class - {631f7200-642e-11db-bd13-0800200c9a66} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {be1344b5-c42a-489f-a99a-6a89ff16fe64} - C:\WINDOWS\system32\dskstp.dll

O2 - BHO: SysMon Class - {D5EFDB0E-4F51-414F-B740-54A5C87A8957} - C:\DOCUME~1\Godzilla\USTAWI~1\Temp\crtdsp.dll

O2 - BHO: (no name) - {DEBEB52F-CFA6-4647-971F-3EDB75B63AFA} - C:\WINDOWS\system32\tmpF1A.tmp.dll

O2 - BHO: WeeklyExecuter Class - {f015f320-ab08-11db-abbd-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\inetloader.dll

O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\PROGRA~1\FlashGet\getflash.dll

O2 - BHO: SpoofBHO Class - {F67EEB12-AB09-11DB-A6F1-260856D89593} - (no file)

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {FE063DB1-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - C:\Program Files\AskTBar\bar\2.bin\ASKTBAR.DLL

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {FE063DB9-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - C:\Program Files\AskTBar\bar\2.bin\ASKTBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SsAAD.exe] C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [runner1] C:\WINDOWS\retadpu2000373.exe 61A847B5BBF72810329B385575FA01F0B3E35B6638993F4661AA4EBD86D67C56389B284534F310F3D1DC7E4638E8323A15806F97BDE4417E70CE7C0726B954E1C2832211359826033AAC

O4 - HKLM\..\Run: [setup] rundll32.exe "C:\WINDOWS\tuspop.dll",realset

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [VS Online] "C:\Program Files\VS Online\VSOnline.exe" /tray

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = E:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O20 - AppInit_DLLs: c:\windows\system32\ssttqpp.dll

O20 - Winlogon Notify: avldr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll

O20 - Winlogon Notify: dskstp - C:\WINDOWS\SYSTEM32\dskstp.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\PsImSvc.exe

O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe

O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe

z góry dzięki


(Agatonster) #2

keyson

Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów

Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, log poprawić - obejmując go znacznikami


(Gutek) #3

Użyj SmitFraudFix wybierz opcji nr 2 , oczywiście w trybie awaryjnym.

Użyj VundoFix + Trojan.Vundo Removal Tool + VirtumundoBeGone.

Daj log z Combofix