Problem z wyśrodkowaniem, IE tak Mozilla nie


(troiP) #1

(mario@) #2

Do znacznika


(troiP) #3

dzięki:)


(ziom ;]) #4

Nie używaj atrybuty align, ponieważ jest on przestarzały.

Zamień w body:

margin: 0px;

na:

margin: 0 auto;

Powinno zadziałać i strona będzie na środku.


(troiP) #5

ziom ;]no niestety nie działa


(Kr2y5i3k) #6
margin-left: auto;

	margin-right: auto;

teraz powinno działać :slight_smile: oczywiście w body to dać :slight_smile:


(troiP) #7

kr2y5i3k niestety nie działa


(mario@) #8

Jak już to parametr margin:auto dodaje się do znacznika


(Marek Ciarkowski) #9

ale się kręcicie :frowning: Nie tabela tylko div z jakimś id + w css

jakis_div{

width:ileś tam px;

margin-left:50%;

margin-right:50%;

}

musi działać ew przypisać to do body