Problem z wyświatlaniem C++


(A S Mola) #1

include

include

using namespace std;

struct tOsoba

{ char nazwisko[20];

char imie[15];

};

void dane( tOsoba & rekord )

{

for (int i=0;i<3;i++)

{

cout << "Podaj nazwisko: ";

cin >> rekord.nazwisko;

cout << "Podaj imie: ";

cin >> rekord.imie;

}

}

void wyswietl( tOsoba & rekord )

{

for (int j=0;j<3;j++)

{

cout << "Imie: " << rekord.imie << endl;

cout << "Nazwisko: " << rekord.nazwisko << endl;

}

};

int main()

{

tOsoba nowy;

dane( nowy );

wyswietl( nowy );

getch();

return( 0 );

}

Chcę, aby mi wyświetlało dane o 3 osobach, a wyświetla tylko o ostatniej. Jak to zrobić? Pomocy!


(Razi) #2

To zrób 3 różne obiekty z danymi, bo w tej chwili wszystko pakujesz do jednego obiektu nadpisując stare dane.


([alex]) #3

Zacząć od zastąpienia:

tOsoba nowy;

na:

tOsoba TrzyNowe[3];

Rzecz jasna funkcję trzeba będzie zamienić.


(A S Mola) #4

no właśnie już tak zrobiłam. :slight_smile: ale dzięki


([alex]) #5

Tak a propos tytułu: “Problem z wyświatlaniem C++”

Nie ma żadnego problemu: cout<<“C++”<