Problem z Wyszukiwaniem w UTorrencie 1.7.2

Witam mam problem z Utorrentem 1.7.2 tzn jak wpisuje co chce wyszukać na minovie czy innym klikam enter i nic próbuje na innych i nic. Klikam enter i nic się niepojawia mam już tak 2 dzień wcześnie normalnie mi wyszukiwało:/

P.S Daje jeszcze raz ten temat bo pomoc w Utorrencie mi niedziała tzn klikam F1 albo poprostu pomoc u góry i niereaguje, a w google tego niema.

radze ci przejść na 1.6.1, miałem przez dosłownie chwile 1.7.1 i odrazu usunęłem

między wersją 1.6.1 a 1.7.2 niema różnicy maxymalnie wykorzystuje łącze???

Złączono Posta : 01.09.2007 (Sob) 23:19

zainstalowałem wersje 1.6.1 ale to samo wpisuje co chce wyszukać klikam enter i nic niereaguje :/co jest :confused:

Złączono Posta : 02.09.2007 (Nie) 16:22

pomoze mi ktoś jeszcze daje Loga może to przez wirusa,albo spywara,skanowałem Spybot Serch @ Destroy miałem coś i usunąłem,skanowałem spyware terminatorem miałem krytyczny obiekt w rejestrze to usunąłem i antywirem usąłem spyware,ale i tak to samo jest:/:

Daje loga:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:20, on 2007-09-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\soundman.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMB32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FCH32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSAUA\program\fsaua.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSAUA\program\fsus.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe

C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.games-fusion.net/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: GetRight IE Download Helper - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] soundman.exe

O4 - HKLM…\Run: [F-Secure Manager] “C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE” /splash

O4 - HKLM…\Run: [F-Secure TNB] “C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSGUI\TNBUtil.exe” /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM…\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM…\Run: [spywareTerminator] “C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe”

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [Odkurzacz-QC] C:\Program Files\Odkurzacz\odk_qc.exe

O4 - HKCU…\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Startup: Timer Runing (Fast Ram Clean).lnk = C:\Program Files\Fast Ram Clean PRO\timerruning.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: GetRight - Tray Icon.lnk = C:\Program Files\GetRight\getright.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://arcaonline.arcabit.com

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: Agent zarządzania F-Secure (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Spyware Terminator Realtime Shield Service (sp_rssrv) - Crawler.com - C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe

End of file - 5959 bytes