Problem z wyszukiwarką vosteran windows vista 32 bitowy


(Nat Nat) #1

Przez przypadek zainstalowała się na mój komputer wyszukiwarka vosteran, której nie mogę pozbyć. Została odinstalowana a mimo to cały czas się włącza, nie wiem co robić.


(Atis) #2

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKLM\...\RunOnce: [DelTr10254070] => cmd.exe /c rd /s /q "C:\Users\natala\AppData\Roaming\WSE_Vosteran"
HKU\S-1-5-21-1041090540-1276865021-3121176692-1000\...\RunOnce: [WSE_Vosteran] => [X]
HKU\S-1-5-21-1041090540-1276865021-3121176692-1000\...\RunOnce: [DelTr10254039] => cmd.exe /c rd /s /q "C:\Users\natala\AppData\Roaming\WSE_Vosteran"
Startup: C:\Users\natala\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Lingea Update Center.lnk
HKU\S-1-5-21-1041090540-1276865021-3121176692-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://vosteran.com/?f=1&a=vst_dnldastr_15_03_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtDtBtAyD0A0F0F0FyByByC0A0B0FyBtN0D0Tzu0StCtCtCtAtN1L2XzutAtFyBtFtBtFtCtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1BtAtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StA0Czy0CtDtAyE0DtGyDyCyCtDtGyC0BtCyDtGzz0CyEtCtGyDyE0C0Fzy0D0B0BtDyCzzyC2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2SyCtDtB0D0Azz0FtCtGyBzz0AzztGyEtD0C0EtGzz0Dzz0DtGyEzyyD0CzztDtB0AtAtDyB0B2Q&cr=108590739&ir=
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - iexplore.exe
SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {DC91FAFB-6CEA-49E5-BB74-9CEE75D09B77} URL = http://vosteran.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=vst_dnldastr_15_03_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtDtBtAyD0A0F0F0FyByByC0A0B0FyBtN0D0Tzu0StCtCtCtAtN1L2XzutAtFyBtFtBtFtCtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1BtAtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StA0Czy0CtDtAyE0DtGyDyCyCtDtGyC0BtCyDtGzz0CyEtCtGyDyE0C0Fzy0D0B0BtDyCzzyC2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2SyCtDtB0D0Azz0FtCtGyBzz0AzztGyEtD0C0EtGzz0Dzz0DtGyEzyyD0CzztDtB0AtAtDyB0B2Q&cr=108590739&ir=
SearchScopes: HKLM -> {DC91FAFB-6CEA-49E5-BB74-9CEE75D09B77} URL = http://vosteran.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=vst_dnldastr_15_03_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtDtBtAyD0A0F0F0FyByByC0A0B0FyBtN0D0Tzu0StCtCtCtAtN1L2XzutAtFyBtFtBtFtCtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1BtAtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StA0Czy0CtDtAyE0DtGyDyCyCtDtGyC0BtCyDtGzz0CyEtCtGyDyE0C0Fzy0D0B0BtDyCzzyC2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2SyCtDtB0D0Azz0FtCtGyBzz0AzztGyEtD0C0EtGzz0Dzz0DtGyEzyyD0CzztDtB0AtAtDyB0B2Q&cr=108590739&ir=
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1041090540-1276865021-3121176692-1000 -> DefaultScope {DC91FAFB-6CEA-49E5-BB74-9CEE75D09B77} URL = http://vosteran.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=vst_dnldastr_15_03_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtDtBtAyD0A0F0F0FyByByC0A0B0FyBtN0D0Tzu0StCtCtCtAtN1L2XzutAtFyBtFtBtFtCtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1BtAtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StA0Czy0CtDtAyE0DtGyDyCyCtDtGyC0BtCyDtGzz0CyEtCtGyDyE0C0Fzy0D0B0BtDyCzzyC2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2SyCtDtB0D0Azz0FtCtGyBzz0AzztGyEtD0C0EtGzz0Dzz0DtGyEzyyD0CzztDtB0AtAtDyB0B2Q&cr=108590739&ir=
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1041090540-1276865021-3121176692-1000 -> {DC91FAFB-6CEA-49E5-BB74-9CEE75D09B77} URL = http://vosteran.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=vst_dnldastr_15_03_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtDtBtAyD0A0F0F0FyByByC0A0B0FyBtN0D0Tzu0StCtCtCtAtN1L2XzutAtFyBtFtBtFtCtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1BtAtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StA0Czy0CtDtAyE0DtGyDyCyCtDtGyC0BtCyDtGzz0CyEtCtGyDyE0C0Fzy0D0B0BtDyCzzyC2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2SyCtDtB0D0Azz0FtCtGyBzz0AzztGyEtD0C0EtGzz0Dzz0DtGyEzyyD0CzztDtB0AtAtDyB0B2Q&cr=108590739&ir=
CHR HomePage: Default -> hxxp://vosteran.com/?f=1&a=vst_dnldastr_15_03_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtDtBtAyD0A0F0F0FyByByC0A0B0FyBtN0D0Tzu0StCtCtCtAtN1L2XzutAtFyBtFtBtFtCtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1BtAtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StA0Czy0CtDtAyE0DtGyDyCyCtDtGyC0BtCyDtGzz0CyEtCtGyDyE0C0Fzy0D0B0BtDyCzzyC2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2SyCtDtB0D0Azz0FtCtGyBzz0AzztGyEtD0C0EtGzz0Dzz0DtGyEzyyD0CzztDtB0AtAtDyB0B2Q&cr=108590739&ir=
CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://vosteran.com/?f=7&a=vst_dnldastr_15_03_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtDtBtAyD0A0F0F0FyByByC0A0B0FyBtN0D0Tzu0StCtCtCtAtN1L2XzutAtFyBtFtBtFtCtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1BtAtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StA0Czy0CtDtAyE0DtGyDyCyCtDtGyC0BtCyDtGzz0CyEtCtGyDyE0C0Fzy0D0B0BtDyCzzyC2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2SyCtDtB0D0Azz0FtCtGyBzz0AzztGyEtD0C0EtGzz0Dzz0DtGyEzyyD0CzztDtB0AtAtDyB0B2Q&cr=108590739&ir=", "hxxp://www.google.com"
R1 {ecd6aae4-019c-44b2-a0e5-570904275d66}Gt; C:\Windows\System32\drivers\{ecd6aae4-019c-44b2-a0e5-570904275d66}Gt.sys [55832 2015-01-18] (StdLib)
C:\Windows\System32\drivers\{ecd6aae4-019c-44b2-a0e5-570904275d66}Gt.sys
C:\Users\natala\AppData\Local\Vosteran
C:\Users\natala\AppData\Roaming\WSE_Vosteran
 C:\Users\natala\Downloads\CCleaner(13061)-dp.exe
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1041090540-1276865021-3121176692-1000_Classes\CLSID\{A2DF06F9-A21A-44A8-8A99-8B9C84F29160}\localserver32 -> "C:\Users\natala\AppData\Local\Vosteran\Application\31.0.1650.23\delegate_execute.exe" No File
Task: {7280B5A1-D9B0-43A7-B7B4-A086251869E6} - System32\Tasks\{90650E9F-41CE-428B-A2D5-9E6678495BCD} => pcalua.exe -a F:\AutoRun.exe -d F:\
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(Nat Nat) #3

http://wklej.org/id/1600153/


(Atis) #4

Skasuj folder C:\FRST

Usuń stare punkty przywracania: Usuń stare punkty przywracania: KLIK

Dysk przeskanuj Malwarebytes Anti-Malware

Podczas instalacji usuń zaznaczenie przy Uruchom okres testowy Malwarebytes Anti-Malware Premium.

http://wstaw.org/m/2014/03/25/2014-03-25_123039.png

Język PL > Settings > General Settings > Language > Polish

Przeczytaj w jaki sposób należy instalować programy: KLIK - KLIK - KLIK - KLIK

Odinstaluj:

Adobe Flash Player 16 ActiveX

Adobe Flash Player 16 NPAPI

Adobe Reader 9

Java 7 Update 17

Java 6 Update 11

Zainstaluj:

Flash Player 16.0.0.257 ActiveX

Flash Player 16.0.0.257 Plugin

Adobe Reader XI 11.0.10

Service Pack 2

Internet Explorer 9