Problem z zapisem plików i procedurami w Delphi


(inż. Piniol) #1
procedure TForm2.Button5Click(Sender: TObject; watz,watz2,watz3,watz4,watz5,watz6,watz7,watz8,

          l,l2,l3,l4,l5,l6,l7,l8,m,m2,m3,m4,m5,m6,m7,m8:real;

          var na,na2,na3,na4,na5,na6,na7,na8,

          o,o2,o3,o4,o5,o6,o7,o8,p,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,w1,w2,w3:real);

Powinno być:

procedure TForm2.Button5Click(Sender: TObject;);

Natomiast to nei są procedury:

atz,watz2,watz3,watz4,watz5,watz6,watz7,watz8:real;{pobrana wartość vat}

  l,l2,l3,l4,l5,l6,l7,l8:real;{ilość}

  m,m2,m3,m4,m5,m6,m7,m8:real;{cena netto}

  na,na2,na3,na4,na5,na6,na7,na8,{wartość netto}

  o,o2,o3,o4,o5,o6,o7,o8{kwota vat},p,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,w1,w2,w3:real;{kwota brutto}

tylko zmienne :wink:

Jeżeli zmienne są zmiennymi globanymi to nie musisz ich podawać jako parametry, będą widoczne w procedurze :slight_smile:


(inż. Piniol) #2
na,na2,na3,na4,na5,na6,na7,na8,{wartość netto}

  o,o2,o3,o4,o5,o6,o7,o8{kwota vat},p,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,w1,w2,w3:real;{kwota brutto}

zamień na

na,na2,na3,na4,na5,na6,na7,na8,{wartość netto}

  o,o2,o3,o4,o5,o6,o7,o8{kwota vat},p,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,w1,w2,w3: Extended;{kwota brutto}

(inż. Piniol) #3
var zmienna: Extended

...

zmienna = 0.5 * 1.7;

Edit1.Text : = FloatToStr(zmienna);

Mi takie coś działa. Zamień wszystkie zmienne real na Extended, nie zauważyłem że są takiego typu :roll:


(Asterisk) #4

Zapoznaj się proszę z tą stroną i zmień tytuł na

konkretny. Inaczej temat poleci do śmietnika.