Problem z zapisem projektu.NeroVision Express 3

Znajomy zrobił projekt pokaz slajdów z muzyka w tle w tym oto programie i nie może go zapisać ja nie wiem o co kaman ale wysłał mi jakiś zapis błedów w pliku tekstowym możecie powiedzieć co to jest.Projekt miał otwierać dzisiejsza imprezke ale chyba jej nie otworzy

[13] ExpressUI Log restarted (Date: 12/31/2006)

[13] ExpressUI Running NeroVision Express 3 Wersja: 3.0.1.18

[13] ExpressUI Burn process started by user.

[13] ExpressUI Destination: D:\Janusz\PROJEKT

[13] ExpressUI Directory for temporary files: C:\DOCUME~1\MARCIN~1\USTAWI~1\Temp

[13] ExpressUI Available hard disk space for temporary files: 5803.859 MB

[13] ExpressUI --------------

[13] ExpressUI — Project type: DVD-Video

[13] ExpressUI — Project video options —

[13] ExpressUI Video mode: PAL

[13] ExpressUI Aspect ratio: Automatic

[13] ExpressUI Quality: High quality (9716 kbps)

[13] ExpressUI Resolution: 720 x 576 (CCIR-601 D1)

[13] ExpressUI Sample format: Progressive

[13] ExpressUI File type: MPEG-2

[13] ExpressUI Audio format: Stereo

[13] ExpressUI Encoding mode: High Quality (2-Pass VBR)

[13] ExpressUI — Project space information —

[13] ExpressUI Used disc space: 4.12 GB

[13] ExpressUI — Project contents —

[13] ExpressUI Sample format: Progressive

[13] ExpressUI Audio format: Stereo

[13] ExpressUI Encoding mode: High Quality (2-Pass VBR)

[13] ExpressUI Number of titles: 4

[13] ExpressUI 1. AKER cz.1 (Slide Show, 0h 18m 03s, 98 pictures with audio)

[13] ExpressUI Video mode: PAL

[13] ExpressUI Aspect ratio: 4:3

[13] ExpressUI Quality: High quality (9716 kbps)

[13] ExpressUI Resolution: 720 x 576 (CCIR-601 D1)

[13] ExpressUI 2. AKER cz.2 (Slide Show, 0h 18m 14s, 99 pictures with audio)

[13] ExpressUI Video mode: PAL

[13] ExpressUI Aspect ratio: 4:3

[13] ExpressUI Quality: High quality (9716 kbps)

[13] ExpressUI Resolution: 720 x 576 (CCIR-601 D1)

[13] ExpressUI 3. AKER cz.3 (Slide Show, 0h 15m 51s, 86 pictures with audio)

[13] ExpressUI Video mode: PAL

[13] ExpressUI Aspect ratio: 4:3

[13] ExpressUI Quality: High quality (9716 kbps)

[13] ExpressUI Resolution: 720 x 576 (CCIR-601 D1)

[13] ExpressUI 4. BALLADA O MIETKU (Slide Show, 0h 04m 36s, 18 pictures with audio)

[13] ExpressUI Video mode: PAL

[13] ExpressUI Aspect ratio: 4:3

[13] ExpressUI Quality: High quality (9716 kbps)

[13] ExpressUI Resolution: 720 x 576 (CCIR-601 D1)

[13] ExpressUI Number of menus: 1

[13] ExpressUI - Main menu (1 page)

[13] ExpressUI ------------------

[13] DVDEngine BEGIN: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession

[13] DVDEngine END: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession

[13] DVDEngine BEGIN: IDVDSessionBaseImpl - RegisterApplicationService

[13] DVDEngine …Application service registered…

[13] DVDEngine END: IDVDSessionBaseImpl - RegisterApplicationService

[13] DVDEngine BEGIN: IDVDSessionBaseImpl - RegisterCallback

[13] DVDEngine …Session callback registered…

[13] DVDEngine END: IDVDSessionBaseImpl - RegisterCallback

[13] DVDEngine BEGIN: IDVDVideoSessionImpl - Prepare

[13] DVDEngine **BEGIN: _DVDVideo - Prepare

[13] DVDEngine …VTS_Ns=4…

[13] DVDEngine ****BEGIN: _DVDVideoBase - Prepare VMG

[13] DVDEngine …VMGM_VOBS_exist = true

[13] DVDEngine ******BEGIN: VMGM_VOBS - Process Create

[13] DVDEngine ********BEGIN: _VOBS - Process VOB

[13] NeroVision Analyze video stream

[13] NeroVision Seg. | frames | weight | volume

[13] NeroVision ------±--------±-------±-------

[13] NeroVision 0 | 1 | 2 | 2

[13] NeroVision ------±--------±-------±-------

[13] NeroVision total : 2

[13] DVDEngine **********BEGIN: _VOBS - _M_analyze_cnv_input

[13] DVDEngine …Duration 400000

[13] DVDEngine …_streamtime_frame_duration is 400000

[13] DVDEngine …This is a still stream

[13] DVDEngine …Stream 0 is ‘Video’

[13] DVDEngine …Stream 1 is ‘System/Stream’

[13] DVDEngine **********END: _VOBS - _M_analyze_cnv_input

[13] NeroVision Estimate Size

[13] NeroVision ±------±-----±-------±---------±--------

[13] NeroVision |Stream | Seg. | UnComp.| Duration | Size (KB)

[13] NeroVision ±------±-----±-------±---------±--------

[13] NeroVision | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 150

[13] NeroVision | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 0

[13] NeroVision ±------±-----±-------±---------±--------

[13] NeroVision total data size : 382977 bytes

[13] NeroVision multiplexed size : 397312 bytes

[13] DVDEngine ********END: _VOBS - Process VOB

[13] DVDEngine ******END: VMGM_VOBS - Process Create

[13] DVDEngine ****END: _DVDVideoBase - Prepare VMG

[13] DVDEngine ****BEGIN: _DVDVideoBase - Prepare VTS#1

[13] DVDEngine …VTSM_VOBS_exist = false

[13] DVDEngine ******BEGIN: VTSTT_VOBS#1 - Process Create

[13] DVDEngine ********BEGIN: _VOBS - Process VOB

[13] NeroVision Analyze video stream

[13] NeroVision Seg. | frames | weight | volume

[13] NeroVision ------±--------±-------±-------

[13] NeroVision 0 | 27075 | 2 | 54150

[13] NeroVision ------±--------±-------±-------

[13] NeroVision total : 54150

[13] DVDEngine **********BEGIN: _VOBS - _M_analyze_cnv_input

[13] DVDEngine …Duration 10830000000

[13] DVDEngine …_streamtime_frame_duration is 400000

[13] DVDEngine …Stream 0 is ‘Video’

[13] DVDEngine …Stream 1 is ‘Audio’

[13] DVDEngine **********END: _VOBS - _M_analyze_cnv_input

[13] NeroVision Estimate Size

[13] NeroVision ±------±-----±-------±---------±--------

[13] NeroVision |Stream | Seg. | UnComp.| Duration | Size (KB)

[13] NeroVision ±------±-----±-------±---------±--------

[13] NeroVision | 0 | 0 | 1 | 1083.00 | 1284700

[13] NeroVision | 1 | 0 | 1 | 1083.00 | 30324

[13] NeroVision ±------±-----±-------±---------±--------

[13] NeroVision total data size : 1346814028 bytes

[13] NeroVision multiplexed size : 1382002688 bytes

[13] MMTools adding cached d:\Janusz\MUZA\05.ATB\Z Lime Wire\ATB - 9 p.m. (Till I Come) [instrumental].mp3 audio/0

[13] MMTools adding cached d:\Janusz\MUZA\05.ATB\Z Lime Wire\ATB - 9 p.m. (Till I Come) [instrumental].mp3 audio/0

[13] DVDEngine ********END: _VOBS - Process VOB

[13] DVDEngine ******END: VTSTT_VOBS#1 - Process Create

[13] DVDEngine ****END: _DVDVideoBase - Prepare VTS#1

[13] DVDEngine ****BEGIN: _DVDVideoBase - Prepare VTS#2

[13] DVDEngine …VTSM_VOBS_exist = false

[13] DVDEngine ******BEGIN: VTSTT_VOBS#2 - Process Create

[13] DVDEngine ********BEGIN: _VOBS - Process VOB

[13] NeroVision Analyze video stream

[13] NeroVision Seg. | frames | weight | volume

[13] NeroVision ------±--------±-------±-------

[13] NeroVision 0 | 27350 | 2 | 54700

[13] NeroVision ------±--------±-------±-------

[13] NeroVision total : 54700

[13] DVDEngine **********BEGIN: _VOBS - _M_analyze_cnv_input

[13] DVDEngine …Duration 10940000000

[13] DVDEngine …_streamtime_frame_duration is 400000

[13] DVDEngine …Stream 0 is ‘Video’

[13] DVDEngine …Stream 1 is ‘Audio’

[13] DVDEngine **********END: _VOBS - _M_analyze_cnv_input

[13] NeroVision Estimate Size

[13] NeroVision ±------±-----±-------±---------±--------

[13] NeroVision |Stream | Seg. | UnComp.| Duration | Size (KB)

[13] NeroVision ±------±-----±-------±---------±--------

[13] NeroVision | 0 | 0 | 1 | 1094.00 | 1297746

[13] NeroVision | 1 | 0 | 1 | 1094.00 | 30632

[13] NeroVision ±------±-----±-------±---------±--------

[13] NeroVision total data size : 1360488920 bytes

[13] NeroVision multiplexed size : 1396035584 bytes

[13] MMTools Fatal COM error (0x800401F0)

[13] MMTools Fatal COM error (0x800401F0)

[13] DVDEngine ********END: _VOBS - Process VOB

[13] DVDEngine ******END: VTSTT_VOBS#2 - Process Create

[13] DVDEngine ****END: _DVDVideoBase - Prepare VTS#2

[13] DVDEngine **END: _DVDVideo - Prepare

[13] DVDEngine ########################################################################################

[13] DVDEngine ERROR

[13] DVDEngine cause: 128 (nmc_processing_exception)

[13] DVDEngine source: GetFormatType

[13] DVDEngine description: Cannot get media type

[13] DVDEngine ########################################################################################

[13] DVDEngine **BEGIN: IDVDSessionBaseImpl - Clear

[13] DVDEngine **END: IDVDSessionBaseImpl - Clear

[13] DVDEngine END: IDVDVideoSessionImpl - Prepare

[13] DVDEngine BEGIN: IDVDSessionBaseImpl - RegisterCallback

[13] DVDEngine …Session callback unregistered…

[13] DVDEngine END: IDVDSessionBaseImpl - RegisterCallback

[13] DVDEngine BEGIN: IDVDVideoSessionImpl - ~IDVDVideoSessionImpl

[13] DVDEngine END: IDVDVideoSessionImpl - ~IDVDVideoSessionImpl

[13] NeroVision Process information:

[13] NeroVision --------------------

[13] NeroVision Address Version Module name

[13] NeroVision -----------------------------------------------------

[13] NeroVision 0x00390000 3.0.1.18 C:\Program Files\Ahead\NeroVision\GDIPainter.dll

[13] NeroVision 0x003A0000 3.0.1.18 C:\Program Files\Ahead\NeroVision\AMCDOM.dll

[13] NeroVision 0x00400000 3.0.1.18 C:\Program Files\Ahead\NeroVision\NeroVision.exe

[13] NeroVision 0x00470000 3.0.1.18 C:\Program Files\Ahead\NeroVision\AMCUIBase.dll

[13] NeroVision 0x00690000 3.0.1.18 C:\Program Files\Ahead\NeroVision\GCLib.dll

[13] NeroVision 0x00720000 3.0.1.18 C:\Program Files\Ahead\NeroVision\GCCore.dll

[13] NeroVision 0x007A0000 3.0.1.18 C:\Program Files\Ahead\NeroVision\AMCDocBase.dll

[13] NeroVision 0x00940000 3.0.1.18 C:\Program Files\Ahead\NeroVision\MMTools.dll

[13] NeroVision 0x010B0000 6.14.10.11014 C:\WINDOWS\system32\nview.dll

[13] NeroVision 0x012E0000 6.14.10.11014 C:\WINDOWS\system32\NVWRSPL.DLL

[13] NeroVision 0x01390000 1.2.0.2268 C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\AdvrCntr.dll

[13] NeroVision 0x014F0000 6.0.5441.0 C:\WINDOWS\system32\Normaliz.dll

[13] NeroVision 0x01720000 3.0.1.18 C:\Program Files\Ahead\NeroVision\AMCUIBase-PLK.NLS

[13] NeroVision 0x01740000 3.0.1.18 C:\Program Files\Ahead\NeroVision\NeroVision-PLK.NLS

[13] NeroVision 0x01860000 7.0.46.0 C:\WINDOWS\system32\ImagXpr7.dll

[13] NeroVision 0x018E0000 7.0.46.0 C:\WINDOWS\system32\ImagX7.dll

[13] NeroVision 0x01B20000 7.0.476.0 C:\WINDOWS\system32\ImagXR7.dll

[13] NeroVision 0x020B0000 3.0.1.18 C:\Program Files\Ahead\NeroVision\GCHW.DLL

[13] NeroVision 0x02490000 6.6.0.6 C:\Program Files\Ahead\Nero\NeroErr.dll

[13] NeroVision 0x024E0000 2.0.2.10 C:\Program Files\Ahead\Nero\NeRSDB.dll

[13] NeroVision 0x02690000 6.6.0.6 C:\Program Files\Ahead\Nero\NeroAPI.dll

[13] NeroVision 0x034B0000 1.0.0.17 C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\DriveLocker.dll

[13] NeroVision 0x03680000 3.0.1.18 C:\Program Files\Ahead\NeroVision\GCFX.DLL

[13] NeroVision 0x03940000 3.0.1.18 C:\Program Files\Ahead\NeroVision\GCFX-PLK.NLS

[13] NeroVision 0x03B20000 1.1.0.855 C:\Program Files\Ahead\NeroVision\NeVideoFX.dll

[13] NeroVision 0x03DA0000 1.0.0.3 C:\Program Files\Ahead\NeroVision\NeVideoFX.bitmaps

[13] NeroVision 0x04760000 1.0.1.12 C:\Program Files\Ahead\NeroVision\NeVideoFXW.dll

[13] NeroVision 0x04880000 3.0.1.18 C:\Program Files\Ahead\NeroVision\ExpressUI.dll

[13] NeroVision 0x04C50000 3.0.1.18 C:\Program Files\Ahead\NeroVision\GCHWCfg.dll

[13] NeroVision 0x04C70000 3.0.1.18 C:\Program Files\Ahead\NeroVision\ExpressUI-PLK.NLS

[13] NeroVision 0x04CB0000 3.0.1.18 C:\Program Files\Ahead\NeroVision\ExpressDoc.dll

[13] NeroVision 0x05000000 6.6.0.6 C:\Program Files\Ahead\Nero\CDROM.DLL

[13] NeroVision 0x051A0000 6.14.10.8265 C:\WINDOWS\system32\nvwddi.dll

[13] NeroVision 0x061F0000 3.0.1.18 C:\Program Files\Ahead\NeroVision\DVDUI.dll

[13] NeroVision 0x06210000 3.0.1.18 C:\Program Files\Ahead\NeroVision\DVDUI-PLK.NLS

[13] NeroVision 0x06220000 3.0.1.18 C:\Program Files\Ahead\NeroVision\HTMLGallery.dll

[13] NeroVision 0x062D0000 3.0.1.18 C:\Program Files\Ahead\NeroVision\DVDDoc.dll

[13] NeroVision 0x06350000 3.0.1.0 C:\Program Files\Ahead\NeroVision\DVDEngine.dll

[13] NeroVision 0x066D0000 1.0.0.6 C:\Program Files\Common Files\Ahead\DSFilter\NeFileSrc.ax

[13] NeroVision 0x06BB0000 2.0.0.25 C:\Program Files\Ahead\NeroVision\NeroMediaCon.dll

[13] NeroVision 0x07250000 3.525.1117.0 C:\WINDOWS\system32\odbcint.dll

[13] NeroVision 0x072E0000 1.0.0.2 C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\filters\MP4Splitter.ax

[13] NeroVision 0x07630000 1.0.1.3 C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\filters\vsfilter.dll

[13] NeroVision 0x07AE0000 3.0.1.18 C:\Program Files\Ahead\NeroVision\GCFilter.ax

[13] NeroVision 0x08A50000 1.0.2.2224 C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\ffdshow\ffdshow.ax

[13] NeroVision 0x0FFA0000 1.2.0.4 C:\Program Files\Common Files\Ahead\DSFilter\NeAudioConv.ax

[13] NeroVision 0x0FFD0000 0.0.0.0 C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\filters\mp3Source.ax

[13] NeroVision 0x10000000 5.9.9.5 C:\Program Files\Ahead\NeroVision\HDCC.dll

[13] NeroVision 0x10930000 5.2.5721.5145 C:\WINDOWS\system32\PortableDeviceApi.dll

[13] NeroVision 0x13000000 2.0.1.74 C:\Program Files\Ahead\Nero\WNASPI32.Dll

[13] NeroVision 0x15000000 6.6.0.6 C:\Program Files\Ahead\Nero\image.dll

[13] NeroVision 0x19000000 6.6.0.6 C:\Program Files\Ahead\Nero\MMC.DLL

[13] NeroVision 0x20000000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\xpsp2res.dll

[13] NeroVision 0x21000000 6.6.0.6 C:\Program Files\Ahead\Nero\neroscsi.dll

[13] NeroVision 0x22000000 6.6.0.6 C:\Program Files\Ahead\Nero\newtrf.dll

[13] NeroVision 0x4EBC0000 5.1.3102.2180 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.GdiPlus_6595b64144ccf1df_1.0.2600.2180_x-ww_522f9f82\gdiplus.dll

[13] NeroVision 0x4F600000 5.3.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\dxdiagn.dll

[13] NeroVision 0x5B1D0000 6.0.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\UxTheme.dll

[13] NeroVision 0x5DCA0000 7.0.5730.11 C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll

[13] NeroVision 0x5F260000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\OLEPRO32.DLL

[13] NeroVision 0x6FF40000 5.1.2600.2976 C:\WINDOWS\system32\NETAPI32.dll

[13] NeroVision 0x71A40000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll

[13] NeroVision 0x71A50000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll

[13] NeroVision 0x71AC0000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\MPR.dll

[13] NeroVision 0x71BA0000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\SAMLIB.dll

[13] NeroVision 0x71BC0000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\System32\ntlanman.dll

[13] NeroVision 0x71C30000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\System32\NETRAP.dll

[13] NeroVision 0x71C40000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\System32\NETUI1.dll

[13] NeroVision 0x71C80000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\System32\NETUI0.dll

[13] NeroVision 0x72230000 5.3.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\DINPUT.dll

[13] NeroVision 0x72CA0000 5.1.2600.0 C:\WINDOWS\system32\msacm32.drv

[13] NeroVision 0x72CB0000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv

[13] NeroVision 0x72F90000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\WINSPOOL.DRV

[13] NeroVision 0x73270000 5.1.2600.0 C:\WINDOWS\system32\RICHED32.DLL

[13] NeroVision 0x73640000 6.5.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\msdmo.dll

[13] NeroVision 0x736F0000 5.3.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\DDRAW.dll

[13] NeroVision 0x73B50000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\DCIMAN32.dll

[13] NeroVision 0x73EA0000 5.3.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\dsound.dll

[13] NeroVision 0x74600000 3.525.1117.0 C:\WINDOWS\system32\ODBC32.dll

[13] NeroVision 0x746D0000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll

[13] NeroVision 0x747C0000 6.5.2600.2749 C:\WINDOWS\system32\QUARTZ.dll

[13] NeroVision 0x74A80000 6.0.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\POWRPROF.dll

[13] NeroVision 0x74CE0000 5.1.2600.0 C:\WINDOWS\system32\oledlg.dll

[13] NeroVision 0x74DE0000 5.0.0.0 C:\WINDOWS\system32\RICHED20.dll

[13] NeroVision 0x74E80000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\wbem\wbemsvc.dll

[13] NeroVision 0x74EA0000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\wbem\wbemprox.dll

[13] NeroVision 0x75180000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\msctfime.ime

[13] NeroVision 0x75240000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\wbem\wbemcomn.dll

[13] NeroVision 0x75650000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\wbem\fastprox.dll

[13] NeroVision 0x75940000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\MSGINA.dll

[13] NeroVision 0x75D70000 6.0.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\MLANG.dll

[13] NeroVision 0x75F30000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\System32\drprov.dll

[13] NeroVision 0x75F40000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\System32\davclnt.dll

[13] NeroVision 0x75F50000 6.0.2900.2995 C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

[13] NeroVision 0x76330000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\WINSTA.dll

[13] NeroVision 0x76350000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\MSIMG32.dll

[13] NeroVision 0x76360000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\IMM32.DLL

[13] NeroVision 0x76380000 6.0.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll

[13] NeroVision 0x765D0000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\System32\CSCDLL.dll

[13] NeroVision 0x76620000 6.5.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\devenum.dll

[13] NeroVision 0x76780000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\NTDSAPI.dll

[13] NeroVision 0x768B0000 5.131.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\CRYPTUI.dll

[13] NeroVision 0x76960000 5.1.2600.2751 C:\WINDOWS\system32\LINKINFO.dll

[13] NeroVision 0x76970000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll

[13] NeroVision 0x769A0000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll

[13] NeroVision 0x76B00000 6.5.0.2284 C:\WINDOWS\system32\ATL.DLL

[13] NeroVision 0x76B20000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll

[13] NeroVision 0x76BE0000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL

[13] NeroVision 0x76C20000 5.131.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll

[13] NeroVision 0x76C80000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll

[13] NeroVision 0x76F10000 5.1.2600.2938 C:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll

[13] NeroVision 0x76F50000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll

[13] NeroVision 0x76FC0000 3.0.0.4414 C:\WINDOWS\system32\CLBCATQ.DLL

[13] NeroVision 0x77040000 3.0.0.4414 C:\WINDOWS\system32\COMRes.dll

[13] NeroVision 0x77110000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll

[13] NeroVision 0x771B0000 7.0.5730.11 C:\WINDOWS\system32\WININET.dll

[13] NeroVision 0x773C0000 6.0.2900.2982 C:\WINDOWS\WinSxS\X86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2982_x-ww_ac3f9c03\COMCTL32.dll

[13] NeroVision 0x774D0000 5.1.2600.2726 C:\WINDOWS\system32\ole32.dll

[13] NeroVision 0x77680000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\NTMARTA.DLL

[13] NeroVision 0x77750000 6.0.2900.2987 C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

[13] NeroVision 0x77910000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll

[13] NeroVision 0x77A10000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\System32\cscui.dll

[13] NeroVision 0x77A70000 5.131.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll

[13] NeroVision 0x77B10000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll

[13] NeroVision 0x77B30000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\apphelp.dll

[13] NeroVision 0x77BC0000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\midimap.dll

[13] NeroVision 0x77BD0000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\MSACM32.dll

[13] NeroVision 0x77BF0000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll

[13] NeroVision 0x77C00000 6.1.8638.2180 C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll

[13] NeroVision 0x77D30000 5.1.2600.2622 C:\WINDOWS\system32\USER32.dll

[13] NeroVision 0x77DC0000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll

[13] NeroVision 0x77E70000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll

[13] NeroVision 0x77F10000 5.1.2600.2818 C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll

[13] NeroVision 0x77F60000 6.0.2900.2995 C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll

[13] NeroVision 0x77FE0000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll

[13] NeroVision 0x780C0000 6.0.8972.0 C:\Program Files\Ahead\NeroVision\MSVCP60.dll

[13] NeroVision 0x7C340000 7.10.3052.4 C:\WINDOWS\system32\MSVCR71.dll

[13] NeroVision 0x7C800000 5.1.2600.2945 C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll

[13] NeroVision 0x7C900000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll

[13] NeroVision 0x7C9C0000 6.0.2900.2951 C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll

[13] NeroVision Właściwości projektu:

[13] NeroVision Wsp. kształtu: Automatycznie

[13] NeroVision Tryb wideo: PAL

[13] NeroVision Jakość: Wysoka jakość (9716 kbps)

[13] NeroVision Użyte miejsce dysku: 4.12 GB

[13] NeroVision Projekt zawiera następujące elementy:

[13] NeroVision Format próbki: Progresywnie

[13] NeroVision Format audio: Stereo

[13] NeroVision Tryb kodowania: Wysoka jakość (dwuprzebiegowe VBR)

[13] NeroVision Liczba tytułów: 4

[13] NeroVision 1. AKER cz.1 (Pokaz zdjęć, 0godz. 18m 03s, 98 zdjęć z audio)

[13] NeroVision Tryb wideo: PAL

[13] NeroVision Wsp. kształtu: 4:3

[13] NeroVision Jakość: Wysoka jakość (9716 kbps)

[13] NeroVision Rozdzielczość: 720 x 576 (CCIR-601 D1)

[13] NeroVision 2. AKER cz.2 (Pokaz zdjęć, 0godz. 18m 14s, 99 zdjęć z audio)

[13] NeroVision Tryb wideo: PAL

[13] NeroVision Wsp. kształtu: 4:3

[13] NeroVision Jakość: Wysoka jakość (9716 kbps)

[13] NeroVision Rozdzielczość: 720 x 576 (CCIR-601 D1)

[13] NeroVision 3. AKER cz.3 (Pokaz zdjęć, 0godz. 15m 51s, 86 zdjęć z audio)

[13] NeroVision Tryb wideo: PAL

[13] NeroVision Wsp. kształtu: 4:3

[13] NeroVision Jakość: Wysoka jakość (9716 kbps)

[13] NeroVision Rozdzielczość: 720 x 576 (CCIR-601 D1)

[13] NeroVision 4. BALLADA O MIETKU (Pokaz zdjęć, 0godz. 04m 36s, 18 zdjęć z audio)

[13] NeroVision Tryb wideo: PAL

[13] NeroVision Wsp. kształtu: 4:3

[13] NeroVision Jakość: Wysoka jakość (9716 kbps)

[13] NeroVision Rozdzielczość: 720 x 576 (CCIR-601 D1)

[13] NeroVision Liczba menu: 1

[13] NeroVision - Menu główne (strona: 1)1A25-0806-7130-1286-1970-7869

[13] NeroVision Windows XP 5.1

[13] NeroVision IA32

[13] NeroVision WinAspi: -

[13] NeroVision ahead WinASPI: File ‘C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll’: Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 16:21:30

[13] NeroVision Nero API version: 6.6.0.6

[13] NeroVision Using interface version: 6.6.0.4

[13] NeroVision Installed in: C:\Program Files\Ahead\Nero\

[13] NeroVision Application: ahead\NeroVision

[13] NeroVision === Scsi-Device-Map ===

[13] NeroVision DiskPeripheral : SAMSUNG SP0802N nvata Port 0 ID 0 DMA: Off

[13] NeroVision CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B nvata Port 0 ID 2 DMA: Off

[13] NeroVision CdRomPeripheral : NERO IMAGE DRIWVE 2 2 26 ak595oop Port 1 ID 0 DMA: Off

[13] NeroVision CdRomPeripheral : NERO IMAGEDRIVE2 2.26 imagedrv Port 2 ID 0 DMA: Off

[13] NeroVision === CDRom-Device-Map ===

[13] NeroVision HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167 E: CDRom0

[13] NeroVision NERO IMAGE DRIWVE 2 F: CDRom1

[13] NeroVision NERO IMAGEDRIVE2 G: CDRom3

[13] NeroVision =======================

[13] NeroVision AutoRun : 1

[13] NeroVision Excluded drive IDs:

[13] NeroVision WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte

[13] NeroVision ShowDrvBufStat : 0

[13] NeroVision BUFE : 0

[13] NeroVision Physical memory : 1023MB (1048048kB)

[13] NeroVision Free physical memory: 701MB (717856kB)

[13] NeroVision Memory in use : 31 %

[13] NeroVision Uncached PFiles: 0x0

[13] NeroVision Use Inquiry : 1

[13] NeroVision Global Bus Type: default (0)

[13] NeroVision Check supported media : Disabled (0)

[13] NeroVision 31.12.2006

[13] NeroVision NeroAPI

[13] NeroVision Existing drivers:

[13] NeroVision File ‘Drivers\CDRALW2K.SYS’: Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 2006-08-25 04:47:00

[13] NeroVision File ‘Drivers\PXHELP20.SYS’: Ver=3.00.33a, size=36528 bytes, created 2006-08-25 04:47:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)

[13] NeroVision Registry Keys:

[13] NeroVision HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)

Nero nie rozpoznaje formatu. Zdjęcia w jakim są i podkład muzyczny?