Problem z zastosowaniem efektów wizualnych

Po dopasowaniu “Niestandardowych” “Efektów wizualnych” w “Opcjach wydajności” systemu Windows7 Starter i wciśnięciu przycisku “Zastosuj” i po ponownym uruchomieniu komputera, wracają poprzednie ustawienia!

Co zrobić żeby moje ustawienia się zapisały???