Problem z zaznaczeniem


(lazikar) #1

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę Mój Komputer wybierz właściwości i przjdz do zakładki Zaawansowane. tu w wydajność kliknij ustawienia. Tu wyszukaj "Użyj cieni dla etykiet ikon pulpitu" zaznacz i zastosuj. :smiley:


(lazikar) #2

Ok tylko nie krzycz.

Prawoklik na pulpicie rozmieść ikony według i odznacz zablokuj elementy sieci Web na pulpicie. Może to pomoże. :?