Problem ze skryptem komentarzy


(Simsekpuchatek) #1

Na php się nie znam dlatego znalazłem skrypt komentarzy oto on

adres:http://www.crashbandicoot.y0.pl/wpis.php

spróbujcie dodać komentarz i zobaczcie co będzie pisało

a oto pliki:

1.wyswietl.php

<?php

include"config.inc";


// Czytywanie zawartości plików

$file1 = file($plik1);

$file2 = file($plik3);

//Koniec


echo "

| "; echo " Wpisy do księgi gości:"; // jeżeli plik ma wage zero to: // Wyświetlamy że niema postów if (filesize($plik1) == "0") { echo "Brak wpisów"; } else // A jeżeli nie wyświetlamy księge gości z wpisami { echo "

| Kto: | $a1[0] |
| Treść: | $a2[0] |

"; } echo " |

"; // Koniec wyświetlania księgi // Odnośnik do pliku gdzie można dodać post print "Dodaj wpis"; // Koniec programu ?>[/code] 2.config.php
[code]<?php $plik1 = "kto.inf"; //Plik z nickiem osoby dodajacej wpis $plik2 = "tresc.inf"; //Plik z treścia postu $tresc_niedziala = "Błąd"; // tekst alternatywny jak coś niedziała $adres = "www.crashbandicoot.y0.pl"; // Adres strony głównej do powrotu ?>
3.dodaj_wpis.php

<?php

include"config.inc";

if ($nick == "" || $tresc == "")

{

if ($nick == "")

{

$cos[0] = "
-Nick";

}

if ($tresc == "")

{

$cos[1] = "
-Treść";

}

if ($cos[0] != ""||$cos[1] != "")

{

print "Nie wypełniłeś pola obowiązkowego: $cos[0]$cos[1]
";

}

print "Aby wiadomość została dodana wypełnij je!!!";

}

else

if ($akcja==dodaj)

{

$d1 = "$nickn";

$dane1 = addslashes(htmlentities("$d1"));

$da1 = "$dane1";

$fp1 = @fopen("$plik1", "r+");

$dane1=$dane1.fread($fp1, filesize($plik1));

rewind($fp1);

flock($fp1, 2);

fwrite($fp1, $dane1);

flock($fp1, 3);

fclose($fp1);


$d2 = "$trescn";

$dane2 = addslashes(htmlentities("$d2"));

$da2 = "$dane2";

$fp2 = @fopen("$plik2", "r+");

$dane2=$dane2.fread($fp2, filesize($plik2));

rewind($fp2);

flock($fp2, 2);

fwrite($fp2, $dane2);

flock($fp2, 3);

fclose($fp2);

print "Powrót";

}

else

{

print "$tresc_niedziala";

}?>[/code]

(kubut) #2

2 linia w dodaj_wpis.php:

Powinieneś raczej includować plik config.php, a nie config.inc :wink:


(R@z0r) #3

Zmień sposób przechowywania komentarzy na MySQL lub inne bazy bo ten jest badziewny. Inc może być, wszystko zależy jak to przechowuje. Jak po prostu zmieni to nie potrzebnie będzie na serwa wysyłać pliki php, ale dziwny sposób.


(kubut) #4

chodzi o to, że includuje plik config.inc, a ma na serwerze plik config.php, dlatego php nie wykrywa zmiennej


(SMDOBPRO) #5

Rzuć oczkiem tutaj jak to jest "zdiełane" z przechowywaniem kom. w bazie masz opis i gotowe pliki do pobrania.

http://www-4u.pl/skrypty-formularz-komentarze.php