Problem ze skryptem

Witam, mam taki kod( poniżej tekstu) chodzi o to że nie zabardzo działa.

Ma on na zadanie pobierać z bazy danych “ip” oraz “port” i wyświetlać status danego serwera, chodzi mi o to że nie działa.

IP :

.$rekord[1].

PORT:

.$rekord[3].

Czy mógł by mi ktoś to jakoś zrobić?

<?php

include("polacz.php");

$query = mysql_query("select * from s where id='".(int)$_GET['id']."'"); // 1

$rekord = mysql_fetch_array($query);$online = '' ;

$offline = '' ;


function servercheck ( $server , $port ){

if(empty( $port )){

$port = 2080 ;

}

if(empty( $server )){

$server = '.$rekord[1].' ;

}

$fp =@ fsockopen ( $server , $port , $errno , $errstr , 1 );

if( $fp ){

return 1 ;

} else{

return 0 ;

}

fclose ( $fp );

}


$services =array(

'' => array( '.$rekord[1].' => '.$rekord[3].' )


);


?>


<?php

foreach( $services as $name => $server ){

?>


 <?php echo $name ; ?> 

<?php

foreach( $server as $host => $port ){

if( servercheck ( $host , $port )){ echo $online ; }else{ echo $offline ; }

}

?>


<?php

}

?>

[/code]


----Struktura bazy danych:

[code] – phpMyAdmin SQL Dump – version 3.2.5 – http://www.phpmyadmin.net – -- Host: localhost – Czas wygenerowania: 14 Sty 2011, 19:22 – Wersja serwera: 5.1.33 – Wersja PHP: 5.2.12 SET SQL_MODE=“NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO”; /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; /*!40101 SET NAMES utf8 */; – -- Baza danych: kisiell9 – -- -------------------------------------------------------- – -- Struktura tabeli dla s – CREATE TABLE IF NOT EXISTS s ( id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, ip varchar(30) NOT NULL, data datetime NOT NULL, port varchar(15) NOT NULL, PRIMARY KEY (id) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin2 AUTO_INCREMENT=3 ; – -- Zrzut danych tabeli s – INSERT INTO s (id, ip, data, port) VALUES (1, ‘google.pl’, ‘2011-01-14 18:10:30’, ‘80’);
Plik polacz.php

<?php

mysql_connect('localhost', 'root' , '');

mysql_select_db("kisiell9");

mysql_query("SET NAMES 'utf8'");

?>

nie chciało mi się dochodzić co się dzieje w kodzie ale to mi rzuciło mi się w oczy i jest zmiana działania:

zamiast:

$services =array(

'' => array( '.$rekord[1].' => '.$rekord[3].' )


);

wpisz

$services =array(

'' => array( $rekord[1] => $rekord[3] )


);

I teraz działa.:slight_smile:

Dzięki bardzo.