Problem ze spacją w Open Office

Witam może mi ktoś wyjaśnić dlaczego open office po nawiasie daję mi większa spację?

A nie jest to może tylko złudzenie wywołane kształtem nawiasu?

Wklej jakiś obrazek z dłuższym tekstem, gdzie ten problem występuje przynajmniej kilka razy.