Problem ze stabilnością pracy systemu - losowe BSODy


(kozunio12) #1

Witam. Od pewnego czasu mam problem z komputerem, a mianowicie zdarzają się losowe BSODy, z których nie jestem w stanie odczytać błędu - uruchomienie komputera w trybie bez ponownego uruchamiania po błędzie nie przynosi skutku, gdyż zamiast BSOD, komputer po prostu się zawiesza i nie reaguje na nic poza restartem. Może to być konflikt oprogramowania? Niedawno zaktualizowałem sterownik graficzny, bo system zgłaszał, że powoduje on problem, jednak nie został on rozwiązany.

Logi:

OTL

http://pastebin.com/tPtHdw4W

Extras

http://pastebin.com/zHdnGEiA

(falcon89) #2

Sprawdź za pomocą BlueScreenView co powoduje błąd (wstaw screena z programu).


(kozunio12) #3
==================================================

Dump File : 091513-18236-01.dmp

Crash Time : 2013-09-15 14:31:41

Bug Check String : KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED

Bug Check Code : 0x0000001e

Parameter 1 : 00000000`00000000

Parameter 2 : 00000000`00000000

Parameter 3 : 00000000`00000000

Parameter 4 : 00000000`00000000

Caused By Driver : tcpip.sys

Caused By Address : tcpip.sys+50e73

File Description : 

Product Name : 

Company : 

File Version : 

Processor : x64

Crash Address : ntoskrnl.exe+75b50

Stack Address 1 : 

Stack Address 2 : 

Stack Address 3 : 

Computer Name : 

Full Path : C:\Windows\Minidump\091513-18236-01.dmp

Processors Count : 4

Major Version : 15

Minor Version : 7601

Dump File Size : 283 416

Dump File Time : 2013-09-15 14:33:36

==================================================


==================================================

Dump File : 091013-15303-01.dmp

Crash Time : 2013-09-10 19:18:15

Bug Check String : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

Bug Check Code : 0x000000d1

Parameter 1 : 00000000`00000004

Parameter 2 : 00000000`00000002

Parameter 3 : 00000000`00000000

Parameter 4 : fffff880`03e5af4d

Caused By Driver : usbuhci.sys

Caused By Address : usbuhci.sys+4f4d

File Description : 

Product Name : 

Company : 

File Version : 

Processor : x64

Crash Address : ntoskrnl.exe+75b80

Stack Address 1 : 

Stack Address 2 : 

Stack Address 3 : 

Computer Name : 

Full Path : C:\Windows\Minidump\091013-15303-01.dmp

Processors Count : 4

Major Version : 15

Minor Version : 7601

Dump File Size : 282 072

Dump File Time : 2013-09-10 19:21:41

==================================================


==================================================

Dump File : 062213-15646-01.dmp

Crash Time : 2013-06-22 15:38:16

Bug Check String : SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION

Bug Check Code : 0x0000003b

Parameter 1 : 00000000`c0000005

Parameter 2 : fffff880`015ed014

Parameter 3 : fffff880`09717d30

Parameter 4 : 00000000`00000000

Caused By Driver : ntoskrnl.exe

Caused By Address : ntoskrnl.exe+75c00

File Description : NT Kernel & System

Product Name : Microsoft® Windows® Operating System

Company : Microsoft Corporation

File Version : 6.1.7601.18229 (win7sp1_gdr.130801-1533)

Processor : x64

Crash Address : ntoskrnl.exe+75c00

Stack Address 1 : 

Stack Address 2 : 

Stack Address 3 : 

Computer Name : 

Full Path : C:\Windows\Minidump\062213-15646-01.dmp

Processors Count : 4

Major Version : 15

Minor Version : 7601

Dump File Size : 262 144

Dump File Time : 2013-06-22 15:39:01

==================================================


==================================================

Dump File : 062113-15802-01.dmp

Crash Time : 2013-06-21 12:10:34

Bug Check String : KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED

Bug Check Code : 0x0000001e

Parameter 1 : 00000000`00000000

Parameter 2 : 00000000`00000000

Parameter 3 : 00000000`00000000

Parameter 4 : 00000000`00000000

Caused By Driver : tcpip.sys

Caused By Address : tcpip.sys+69401

File Description : 

Product Name : 

Company : 

File Version : 

Processor : x64

Crash Address : ntoskrnl.exe+75bd0

Stack Address 1 : 

Stack Address 2 : 

Stack Address 3 : 

Computer Name : 

Full Path : C:\Windows\Minidump\062113-15802-01.dmp

Processors Count : 4

Major Version : 15

Minor Version : 7601

Dump File Size : 287 216

Dump File Time : 2013-06-21 12:11:55

==================================================


==================================================

Dump File : 011413-17612-01.dmp

Crash Time : 2013-01-14 17:34:10

Bug Check String : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

Bug Check Code : 0x000000d1

Parameter 1 : 00000000`00000020

Parameter 2 : 00000000`00000002

Parameter 3 : 00000000`00000001

Parameter 4 : fffff880`01723a82

Caused By Driver : tcpip.sys

Caused By Address : tcpip.sys+84a82

File Description : 

Product Name : 

Company : 

File Version : 

Processor : x64

Crash Address : ntoskrnl.exe+7efc0

Stack Address 1 : 

Stack Address 2 : 

Stack Address 3 : 

Computer Name : 

Full Path : C:\Windows\Minidump\011413-17612-01.dmp

Processors Count : 4

Major Version : 15

Minor Version : 7601

Dump File Size : 281 984

Dump File Time : 2013-01-14 17:35:41

==================================================


==================================================

Dump File : 010913-17097-01.dmp

Crash Time : 2013-01-09 13:19:05

Bug Check String : IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

Bug Check Code : 0x0000000a

Parameter 1 : 00000000`009eef38

Parameter 2 : 00000000`00000002

Parameter 3 : 00000000`00000001

Parameter 4 : fffff800`02ac99ca

Caused By Driver : ntoskrnl.exe

Caused By Address : ntoskrnl.exe+7efc0

File Description : NT Kernel & System

Product Name : Microsoft® Windows® Operating System

Company : Microsoft Corporation

File Version : 6.1.7601.18229 (win7sp1_gdr.130801-1533)

Processor : x64

Crash Address : ntoskrnl.exe+7efc0

Stack Address 1 : 

Stack Address 2 : 

Stack Address 3 : 

Computer Name : 

Full Path : C:\Windows\Minidump\010913-17097-01.dmp

Processors Count : 4

Major Version : 15

Minor Version : 7601

Dump File Size : 281 600

Dump File Time : 2013-01-09 13:20:26

==================================================


==================================================

Dump File : 010813-16598-01.dmp

Crash Time : 2013-01-08 15:53:41

Bug Check String : PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA

Bug Check Code : 0x00000050

Parameter 1 : fffff880`46cf1be8

Parameter 2 : 00000000`00000001

Parameter 3 : fffff800`02afb644

Parameter 4 : 00000000`00000005

Caused By Driver : Ntfs.sys

Caused By Address : Ntfs.sys+acee5

File Description : 

Product Name : 

Company : 

File Version : 

Processor : x64

Crash Address : ntoskrnl.exe+7efc0

Stack Address 1 : 

Stack Address 2 : 

Stack Address 3 : 

Computer Name : 

Full Path : C:\Windows\Minidump\010813-16598-01.dmp

Processors Count : 4

Major Version : 15

Minor Version : 7601

Dump File Size : 281 984

Dump File Time : 2013-01-08 15:54:38

==================================================

Zrzut danych z programu. Chodzi o problemy BSOD z września.