[Problem] Ze sterownikami GeForce 7600gs

Dziś jak włączyłem komputer nie było karty graficznej nie wiem dlaczego ale się odinstalowała, okienka się nie przewijają płynnie tylko stopniowo. Odinstalowałem karte graficzną i inne rzeczy Nividy i próbowałem instalować jeszcze raz ale po zresetowaniu komputera problem się znów pojawiał i znów karty nie było. Proszę o pomoc, żeby nie przeinstalowywać komputera :frowning:

Przeskanuj komputer na obecność wirusów, bo tylko to mi do głowy przychodzi. A tak w ogóle, to jak można “przeinstalować komputer”?

Skanowałem i nic :frowning: proszę o dalsze pomoce :frowning:

Podaj log z HijackThis. Instrukcja :arrow: viewtopic.php?f=16&t=36654

Podaj log z Combofix. Instrukcja :arrow: viewtopic.php?f=16&t=36654

Logi z HijackThis :slight_smile:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:55, on 2008-12-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\ICQ6Toolbar\ICQ Service.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Search Spider\searchspidersvc.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

c:\windows\explorer.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Mati\Pulpit\POBIERANIE\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://start.icq.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://www.crawler.com/search/ie.aspx?tb_id=66020

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,CustomizeSearch = http://dnl.crawler.com/support/sa_customize.aspx?TbId=66020

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.alot.com/sidebar?pr=asst&client_id=FAB93A3001C85F4E001D80AC&install_time=25-01-2008:13:37&src_id=11076&tb_version=1.1.0.171&q=&url=http://www.gazetawyborcza.pl/0,0.html?p=4 (obfuscated)

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://dnl.crawler.com/support/sa_customize.aspx?TbId=66020

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.adobe.com/shockwave/download/triggerpages_mmcom/default.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)

R3 - URLSearchHook: ICQToolBar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Program Files\ICQ6Toolbar\ICQToolBar.dll

F2 - REG:system.ini: Shell=c:\windows\explorer.exe

F2 - REG:system.ini: UserInit=c:\windows\system32\userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.6.26.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: ALOT Toolbar - {5AA2BA46-9913-4dc7-9620-69AB0FA17AE7} - C:\Program Files\alot\bin\alot.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Easy Gif Animator Toolbar Helper - {96372AB6-15EB-4316-B497-71C741BC548C} - C:\Program Files\Easy Gif Animator Extension\v3.3.0.1\EasyGifAnimator_Toolbar.dll (file missing)

O2 - BHO: Mirar - {9A9C9B69-F908-4AAB-8D0C-10EA8997F37E} - C:\WINDOWS\system32\WinNB57.dll (file missing)

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL

O2 - BHO: SpiderBHO - {C28D210B-755B-461F-8141-FD381889D451} - C:\Program Files\Search Spider\SearchSpider.dll

O2 - BHO: SurfingSoftware - {D4070176-F144-22CD-0D5C-71B49B46FF19} - C:\Program Files\SurfingSoftware\SurfingSoftware-3.dll (file missing)

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: BrowsingAdvisor - {F1E96EDC-E0C8-BE98-1F15-C29DBED83B53} - C:\Program Files\BrowsingAdvisor\BrowsingAdvisor-2.dll (file missing)

O3 - Toolbar: ALOT Toolbar - {5AA2BA46-9913-4dc7-9620-69AB0FA17AE7} - C:\Program Files\alot\bin\alot.dll

O3 - Toolbar: Mirar - {9A9C9B68-F908-4AAB-8D0C-10EA8997F37E} - C:\WINDOWS\system32\WinNB57.dll (file missing)

O3 - Toolbar: ICQToolBar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Program Files\ICQ6Toolbar\ICQToolBar.dll

O3 - Toolbar: Easy Gif Animator Toolbar - {35065594-9169-4A34-B167-FC4865038E53} - C:\Program Files\Easy Gif Animator Extension\v3.3.0.1\EasyGifAnimator_Toolbar.dll (file missing)

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe" -H

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\AutoUpdate.exe /tsr

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [Twoje TVN24] "C:\Program Files\Pasek TVN24\tvn-ustawienia.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [OM2_Monitor] "C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master 2\MMonitor.exe" -NoStart

O4 - HKCU\..\Run: [ICQ] "C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe" silent

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - S-1-5-18 Startup: Rejestracja Need for Speed™ Undercover.lnk = D:\NFS UNDERCOVER\Support\EAregister.exe (User 'SYSTEM')

O4 - S-1-5-18 Startup: RocketDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe (User 'SYSTEM')

O4 - S-1-5-18 Startup: TurboLaunch.lnk = C:\Program Files\Turbo Launch v.5.0.7 PL\TurboLaunch.exe (User 'SYSTEM')

O4 - S-1-5-18 Startup: Xfire.lnk = D:\Gry\Nowy folder\x\Xfire\xfire.exe (User 'SYSTEM')

O4 - .DEFAULT Startup: Rejestracja Need for Speed™ Undercover.lnk = D:\NFS UNDERCOVER\Support\EAregister.exe (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT Startup: RocketDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT Startup: TurboLaunch.lnk = C:\Program Files\Turbo Launch v.5.0.7 PL\TurboLaunch.exe (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT Startup: Xfire.lnk = D:\Gry\Nowy folder\x\Xfire\xfire.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: Rejestracja Need for Speed™ Undercover.lnk = D:\NFS UNDERCOVER\Support\EAregister.exe

O4 - Startup: RocketDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe

O4 - Startup: TurboLaunch.lnk = C:\Program Files\Turbo Launch v.5.0.7 PL\TurboLaunch.exe

O4 - Startup: Xfire.lnk = D:\Gry\Nowy folder\x\Xfire\xfire.exe

O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - D:\Program Files\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - D:\Program Files\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - D:\Program Files\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.6.26.dll/206 (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O15 - Trusted Zone: http://click.getmirar.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://click.mirarsearch.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://redirect.mirarsearch.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://awbeta.net-nucleus.com (HKLM)

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: Antiwpa - C:\WINDOWS\SYSTEM32\antiwpa.dll

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: ICQ Service - Unknown owner - C:\Program Files\ICQ6Toolbar\ICQ Service.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: searchspidersvc - SearchIt99 - C:\Program Files\Search Spider\searchspidersvc.exe


--

End of file - 11084 bytes

Oraz z ComboFix

ComboFix 08-12-26.03 - Mati 2008-12-27 20:59:51.1 - NTFSx86

moim zdaniem wpisy do usunięcia ale niech ktoś to jeszcze sprawdzi.

Pomocy :frowning:

Skorzystaj z Malwarebytes’ Anti-Malware

Po tym

Podaj log z Combofix