Problem ze stroną startową Explorera!

Bardzo proszę o sprawdzenie loga, bo zainfekował mi się komputer, źle działa i strona starowa w przeglądarce ładuje się System32, juz wszystko czyściłam, ale nadal to samo wyskakuje.

Dzieki za pomoc! !!

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:20:38, on 2006-01-27

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\WINDOWS\system32\umonit.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

C:\windows\winsysban3.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\PROGRA~1\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Corel\Graphics9\Register\Remind32.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\TEMP\Rar$EX00.016\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = ftp://ftp.pcf.pl/

N3 - Netscape 7: user_pref("browser.startup.homepage", "http://home.netscape.com/bookmark/7_2/home.html"); (C:\Documents and Settings\LidkaS\Application Data\Mozilla\Profiles\default\vxavmay0.slt\prefs.js)

N3 - Netscape 7: user_pref("browser.search.defaultengine", "engine://C%3A%5CProgram%20Files%5CNetscape%5CNetscape%5Csearchplugins%5CSBWeb_01.src"); (C:\Documents and Settings\LidkaS\Application Data\Mozilla\Profiles\default\vxavmay0.slt\prefs.js)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UMonit] C:\WINDOWS\system32\umonit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

O4 - HKLM\..\Run: [winsysupd] C:\windows\winsysupd3.exe

O4 - HKLM\..\Run: [winsysban] C:\windows\winsysban3.exe

O4 - HKLM\..\Run: [myupdates] c:\windows\myupdates.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AWMON] "C:\PROGRA~1\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Shell] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00009.exe"

O4 - Startup: Rejestrowanie produktów Corela.lnk = C:\Program Files\Corel\Graphics9\Register\Remind32.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O8 - Extra context menu item: Eksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\Microsoft Office\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.pcf.pl/

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

 O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

Wywalasz w trybie awaryjnym

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html 	 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

 	R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

To także wywalsz.

Później przejedx kompa Ad-aware dostepnym na dobreprogramy.pl i najlepiej jakimś Antyvirem.

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Rafi takie sprawdzanie logów na raty nie ma sensu, nastepne takie posty bedą leciały odrazu do smietnika :?

Dokładnie jak mówisz ,ale jeden post wiecej nabity i to się liczy>prawda Rafi :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue:

Explorer chodzi dobrze, strona startowa już działa jak nalezy , za to wielkie dzięki!!

Nowy log, ale widze że chyba cały czas coś tam siedzi?? N3??

I przy skanowaniu wyskoczyły znów jakiej 2 wirusy.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:00:59, on 2006-01-27

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\WINDOWS\system32\umonit.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\PROGRA~1\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Corel\Graphics9\Register\Remind32.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\LidkaS\Desktop\Nieużywane skróty pulpitu\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

N3 - Netscape 7: user_pref("browser.startup.homepage", "http://home.netscape.com/"); (C:\Documents and Settings\LidkaS\Application Data\Mozilla\Profiles\default\vxavmay0.slt\prefs.js)

N3 - Netscape 7: user_pref("browser.search.defaultengine", "http://www.google.com/"); (C:\Documents and Settings\LidkaS\Application Data\Mozilla\Profiles\default\vxavmay0.slt\prefs.js)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UMonit] C:\WINDOWS\system32\umonit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AWMON] "C:\PROGRA~1\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Startup: Rejestrowanie produktów Corela.lnk = C:\Program Files\Corel\Graphics9\Register\Remind32.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\Microsoft Office\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.pcf.pl/

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

Start >>> Uruchom >>> msconfig >>> w zakładce Uruchamianie wyłącz te wpisy.

Zainstaluj Ewido

http://www.searchengines.pl/phpbb203/lo … 16762.html

nie moge znaleźć tego wpisu?? nie ma go w tej zakładce.

O4 - HKLM…\Run: [uMonit] C:\WINDOWS\system32\umonit.exe

to najmniejszy problem to nie jest syf :slight_smile:

Napisałem to co wiedziałem że można usunąć.Oki więcej już nie pomagam :-x