Problem ze stroną startową-komunikat W32.Sinnaka.A@mm


(Kaczorrr) #1

Jak w tytule po otwarciu Internet Explorer wyskakuje strona http://www.securitywarnings.net na której jest komunikat o problemie W32.Sinnaka.A@mm i programach które mają go żekomo naprawić: SpyAXe i Spy Trooper.Wcześniej przy użyciu ad-aware i spybot’a udało mi się usunąc złośliwe pliki nvctrl.exe i ncompat.tbl, niestety strona startowa jest inna niż w ustawieniach internetowych a w/w programy nie wykrywają już żadnego problemu.Może ktoś miał ten problem i udało mu się z nim uporać, proszę o pomoc.


(Drahalt) #2

to perfidne syfy =/

przeskanuj tym

i zapodaj loga z hijackthisa

:lol:


(Kaczorrr) #3

shreder nic nie widzi

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:56:50, on 2006-01-01

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

C:\WINDOWS\System32\ScsiAccess.EXE

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\mssearchnet.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\cidaemon.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\download\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\System32\userinit.exe

O2 - BHO: HomepageBHO - {e0103cd4-d1ce-411a-b75b-4fec072867f4} - C:\WINDOWS\system32\hpD142.tmp

O4 - HKLM…\Run: [speedTouch USB Diagnostics] “C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe” /icon

O4 - HKLM…\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM…\Run: [soundMax] “C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe” /tray

O4 - HKLM…\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

O4 - HKLM…\Run: [gcasServ] “C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe”

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .mpg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{17CA6C36-9524-4219-84EE-A09DFE3CB8AA}: NameServer = 69.50.184.86,85.255.112.9

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{A4801774-81BF-4B0E-8094-36B82B50BE31}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip…{17CA6C36-9524-4219-84EE-A09DFE3CB8AA}: NameServer = 69.50.184.86,85.255.112.9

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

O23 - Service: ScsiAccess - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\ScsiAccess.EXE

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe


(Adarek) #4

Wyłącz przywracanie systemu.

Start kompa do trybu awaryjnego.

za pomocą HT usuń:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = blank.htm

Dalej jesteś w awaryjnym .Znajdz i usuń . mssearchnet.exe Siedzi w

C:\WINDOWS\system32.

Restart i skan scanerami online >>> http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=23036


(Gutek) #5

zastosuj Usuwanie SpyAxe


(Kaczorrr) #6

Uporałem się ze spy axe, ale po zastosowaniu programu "smithem 2.8 " nie moge przywrócić swojej starej tapety. We właściwościach ekranu mogę ustawić jedynie jedną z windosowskich “firmowych” tapet.Mogę otworzyć okno i przeglądać inne tapety jednak po kliknięciu którejkolwiek nie ma żadnego efektu. Co z tym zrobić?


(Adarek) #7

Pobierz ten pliczek i dodaj go do rejestru.

http://securityresponse.symantec.com/av … okExec.inf

Restartuj kompa . Może pomorze. :slight_smile:


(Kaczorrr) #8

ciemna masa ze mnie. jak mam to wrzucić do rejestru?


(Adarek) #9

Klikasz lewym przyciskiem myszy i z menu >>>Zainstaluj. :slight_smile:

Zobacz jeszcze Właściwosci ekranu >>>Pulpit>>>Dostosuj pulpit>>>Sieć web>>> Odchacz - Zablokuj elementy pulpitu.

Dalej wejdz w >>> właściwosci

i tu nie powinno być zadnego adresu strony inter.


(Gutek) #10

Daj log z Silenta - Silent opis: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=15989


(Kaczorrr) #11

grzebanie we właściwościach ekranu jak radził Phylby nie wiele dało, zapodaje więc loga z silenta

“Silent Runners.vbs”, revision 41, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by “{++}”

Startup items buried in registry:


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“Gadu-Gadu” = ““C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray” [“Gadu-Gadu Sp. z oo”]

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“SpeedTouch USB Diagnostics” = ““C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe” /icon” [“THOMSON Telecom Belgium”]

“WOOTASKBARICON” = “C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe” [“France Télécom R&D”]

“SoundMax” = ““C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe” /tray” [“Analog Devices, Inc.”]

“SoundMAXPnP” = “C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe” [“Analog Devices, Inc.”]

“gcasServ” = ““C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe”” [MS]

“QuickTime Task” = ““C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime” [“Apple Computer, Inc.”]

“avast!” = “C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe” [null data]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

“{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}” = “Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “deskpan.dll” [file not found]

“{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}” = “Rozszerzenie ikony HyperTerminalu”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\System32\hticons.dll” [“Hilgraeve, Inc.”]

“{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}” = “WinZip”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL” [“WinZip Computing, Inc.”]

“{E0D79305-84BE-11CE-9641-444553540000}” = “WinZip”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL” [“WinZip Computing, Inc.”]

“{E0D79306-84BE-11CE-9641-444553540000}” = “WinZip”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL” [“WinZip Computing, Inc.”]

“{E0D79307-84BE-11CE-9641-444553540000}” = “WinZip”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL” [“WinZip Computing, Inc.”]

“{e57ce731-33e8-4c51-8354-bb4de9d215d1}” = “Uniwersalne urządzenia Plug and Play”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\upnpui.dll” [MS]

“{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}” = “Microsoft Office HTML Icon Handler”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll” [MS]

“{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}” = “Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\MLSHEXT.DLL” [file not found]

“{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}” = “Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL” [MS]

“{acb4a560-3606-11d3-aef4-00104bd0f92d}” = “KodakShellExtension”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Common Files\KODAK\IFSCore\kodakshx.dll” [“Eastman Kodak Company”]

“{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}” = “WinRAR shell extension”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

“{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}” = “Shell Search Band”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\browseui.dll” [MS]

“{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}” = “avast”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll” [“ALWIL Software”]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\

INFECTION WARNING! “{9EF34FF2-3396-4527-9D27-04C8C1C67806}” = “Microsoft AntiSpyware Service Hook”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\shellextension.dll” [MS]

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\

INFECTION WARNING! “System” = “csjqm.exe” [file not found]

HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

INFECTION WARNING! text/xml\CLSID = “{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL” [MS]

HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast(Default) = “{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll” [“ALWIL Software”]

WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

WinZip(Default) = “{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL” [“WinZip Computing, Inc.”]

HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

WinZip(Default) = “{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL” [“WinZip Computing, Inc.”]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast(Default) = “{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll” [“ALWIL Software”]

WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

WinZip(Default) = “{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL” [“WinZip Computing, Inc.”]

Default executables:


.SCR: HKLM\SOFTWARE\Classes\scrfile\shell\open\command\

INFECTION WARNING! “Default” = “”%1" %*"

Active Desktop and Wallpaper:


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

HKCU\Control Panel\Desktop\

“Wallpaper” = “C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Moje obrazy\Przykładowe obrazy\3d_0069.bmp”

Enabled Screen Saver:


HKCU\Control Panel\Desktop\

“SCRNSAVE.EXE” = “C:\WINDOWS\System32\logon.scr” [MS]

Startup items in “KACZORRR” & “All Users” startup folders:


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

“Adobe Gamma Loader” -> shortcut to: “C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe” [“Adobe Systems, Inc.”]

Winsock2 Service Provider DLLs:


Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS]

000000000002\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\winrnr.dll” [MS]

000000000003\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 15

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05

Toolbars, Explorer Bars, Extensions:


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

“MenuText” = “Sun Java Console”

“CLSIDExtension” = “{CAFEEFAC-0015-0000-0004-ABCDEFFEDCBC}”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll” [“Sun Microsystems, Inc.”]

{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\

“ButtonText” = “Badanie”

{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

“ButtonText” = “Messenger”

“MenuText” = “Windows Messenger”

“Exec” = “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” [MS]

Miscellaneous IE Hijack Points


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\

Missing lines (compared with English-language version):

“{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85}” = “Search Class” [from CLSID]

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL” [empty string]

Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):


avast! Antivirus, avast! Antivirus, ““C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe”” [null data]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ““C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe”” [null data]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ““C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe” /service” [“ALWIL Software”]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ““C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe” /service” [“ALWIL Software”]

Kodak Camera Connection Software, KodakCCS, “C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe” [“Eastman Kodak Company”]

Odbiornik RIP, Iprip, “C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs” {“C:\WINDOWS\System32\iprip.dll” [MS]}

ScsiAccess, ScsiAccess, “C:\WINDOWS\System32\ScsiAccess.EXE” [null data]

SoundMAX Agent Service, SoundMAX Agent Service (default), “C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe” [“Analog Devices, Inc.”]

Usługi Simple TCP/IP, SimpTcp, “C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe” [MS]

Print Monitors:


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = “mdimon.dll” [MS]


  • This report excludes default entries except where indicated.

  • To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

  • To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars,

use the -supp parameter or answer “No” at the first message box.

---------- (total run time: 63 seconds, including 18 seconds for message boxes)


(Adarek) #12

Ja tu coś widzę :

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\

INFECTION WARNING! “System” = “csjqm.exe” [file not found]


(Gutek) #13

pliku już nie ma :wink:

Otwórz Notatnik i wklej w nim to: