Problem ze stronami w internecie


(Darollc) #1

Niektore strony po uruchomieniu zawieszaja sie,a niektore nie.Nie wiem co robic.Prosze o pomoc


(iwa nike) #2

przeskanuj kompa antywirusem

daj logi


(me@djohnsc) #3

Z jakiej przeglądarki korzystasz (Internet Explorer, Firefoks, Opera itd.) ?? Jaką masz prędkość internetu.

Wyczyść pliki cookie i sprawdź czy nadal tak się dzieje. Przeskanuj też komputer antywirusem i innymi programami zabezpieczającymi.


(Darollc) #4

Mam internet explorer,predkosc 1792/448 Kbps

Przeskanowalem antywirusem Avast ,Norton Antiboot,Ashampo antiSpyWare

Wyczyscilem pliki cookie i sprawdzilem,to samo dzieje sie co poprzednio.


(huber2t) #5

Podaj log z Hijackthis


(Darollc) #6
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:26:48, on 2008-05-18

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Symantec\Norton AntiBot\agent\Bin\NABAgent.exe

C:\windows\system\hpsysdrv.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

C:\HP\KBD\KBD.EXE

C:\WINDOWS\LTMSG.exe

C:\Program Files\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\ALCXMNTR.EXE

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0 SOS\avp.exe

C:\Program Files\Symantec\Norton AntiBot\agent\bin\NortonAntiBot.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\iolo\System Mechanic 6\SMSystemAnalyzer.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\Symantec\Norton AntiBot\agent\bin\NABMonitor.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0 SOS\avp.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SAService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Symantec\Norton AntiBot\agent\Bin\NABWatcher.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray\sgtray.exe

C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe

C:\Program Files\HD Tune\HDTune.exe

C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo AntiSpyWare\AntiSpyWareControl.exe

C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo AntiSpyWare\AntiSpyWareGuard.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://us10.hpwis.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://srch-us10.hpwis.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://srch-us10.hpwis.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.0.1225.9868\swg.dll

O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpdtlk02.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] c:\Program Files\HP\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect

O4 - HKLM\..\Run: [LTMSG] LTMSG.exe 7

O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Sunkist2k] C:\Program Files\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0 SOS\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NortonAntiBot] "C:\Program Files\Symantec\Norton AntiBot\agent\bin\NortonAntiBot.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [SMSystemAnalyzer] "C:\Program Files\iolo\System Mechanic 6\SMSystemAnalyzer.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] C:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - Startup: Scheduler.lnk = C:\Program Files\3B Software\Common\Scheduler\wcomschd.exe

O4 - Startup: spamsubtract.lnk = C:\Program Files\interMute\SpamSubtract\SpamSub.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Updates from HP.lnk = C:\Program Files\Updates from HP\137903\Program\BackWeb-137903.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: McAfee Wi-FiScan - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mwfs/3.1.0.0/WscWlanScannerCtrl.cab

O16 - DPF: {01113300-3E00-11D2-8470-0060089874ED} (Support.com Configuration Class) - https://activatemydsl.verizon.net/sdcCommon/download/DSL/tgctlcm.cab

O16 - DPF: {2D8ED06D-3C30-438B-96AE-4D110FDC1FB8} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/cabs/as2stubie.cab

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase370.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1209314023140

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0 SOS\avp.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SAService.exe

O23 - Service: SymantecAntiBotAgent - Symantec - C:\Program Files\Symantec\Norton AntiBot\agent\Bin\NABAgent.exe

O23 - Service: SymantecAntiBotWatcher - Symantec - C:\Program Files\Symantec\Norton AntiBot\agent\Bin\NABWatcher.exe


--

End of file - 10243 bytes

(huber2t) #7

fix w hijackthis

Pokaż log z Combofix


(Darollc) #8

Zrobilem co trzeba,skasowalem dwa smiecie,ale problem nadal jest.

Wklejam loga z combofix,moze tu cos jest.dzieki za pomoc huber2t

ComboFix 08-05-19.4 - Owner 2008-05-19 18:53:07.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.1.1033.18.772 [GMT -5:00]

Running from: C:\Documents and Settings\Owner\Desktop\ComboFix.exe

* Created a new restore point

.

The following files were disabled during the run:

C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo AntiSpyWare\Guard.dll

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

C:\Documents and Settings\Owner\Application Data\inst.exe

C:\WINDOWS\system32\sys_dll.dll

C:\WINDOWS\system32\system\

E:\Autorun.inf

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-04-19 to 2008-05-19 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-05-18 21:31 . 2008-05-18 21:31

2008-05-18 21:06 . 2008-05-18 21:06

2008-05-18 21:06 . 2008-05-18 21:06

2008-05-18 14:12 . 2008-05-18 14:12 2,560 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\mchInjDrv.sys

2008-05-17 21:56 . 2008-05-17 21:56

2008-05-07 03:19 . 2008-05-07 03:19

2008-05-06 23:49 . 2008-05-06 23:49

2008-05-06 23:48 . 2008-05-06 23:48

2008-05-06 23:48 . 2008-05-06 23:49

2008-05-06 22:32 . 2008-04-13 19:12 712,704 --------- C:\WINDOWS\system32\windowscodecs.dll

2008-05-06 22:32 . 2008-04-13 19:12 346,112 --------- C:\WINDOWS\system32\windowscodecsext.dll

2008-05-06 22:32 . 2008-04-13 19:12 276,992 --------- C:\WINDOWS\system32\wmphoto.dll

2008-05-06 22:32 . 2008-04-13 19:12 69,120 --------- C:\WINDOWS\system32\wlanapi.dll

2008-05-06 22:31 . 2008-04-13 19:12 53,248 --------- C:\WINDOWS\system32\tsgqec.dll

2008-05-06 22:31 . 2008-04-13 19:12 50,688 --------- C:\WINDOWS\system32\tspkg.dll

2008-05-06 22:29 . 2008-04-13 19:12 290,304 --------- C:\WINDOWS\system32\rhttpaa.dll

2008-05-06 22:29 . 2008-04-13 19:12 32,768 --------- C:\WINDOWS\system32\setupn.exe

2008-05-06 22:29 . 2008-04-13 13:40 10,240 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\sffp_mmc.sys

2008-05-06 22:28 . 2008-04-13 19:12 412,160 --------- C:\WINDOWS\system32\photometadatahandler.dll

2008-05-06 22:28 . 2008-04-13 19:12 291,328 --------- C:\WINDOWS\system32\qagentrt.dll

2008-05-06 22:28 . 2008-04-13 19:12 150,528 --------- C:\WINDOWS\system32\qagent.dll

2008-05-06 22:28 . 2008-04-13 19:12 144,384 --------- C:\WINDOWS\system32\onex.dll

2008-05-06 22:28 . 2008-04-13 19:12 76,800 --------- C:\WINDOWS\system32\qutil.dll

2008-05-06 22:28 . 2008-04-13 19:12 62,464 --------- C:\WINDOWS\system32\qcliprov.dll

2008-05-06 22:28 . 2008-04-13 19:12 61,952 --------- C:\WINDOWS\system32\rasqec.dll

2008-05-06 22:27 . 2008-04-13 19:12 193,024 --------- C:\WINDOWS\system32\napmontr.dll

2008-05-06 22:27 . 2008-04-13 19:12 176,640 --------- C:\WINDOWS\system32\napstat.exe

2008-05-06 22:27 . 2008-04-13 19:12 30,208 --------- C:\WINDOWS\system32\napipsec.dll

2008-05-06 22:26 . 2008-04-13 19:12 1,306,624 --------- C:\WINDOWS\system32\msxml6.dll

2008-05-06 22:26 . 2008-04-13 19:12 1,306,624 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\msxml6.dll

2008-05-06 22:26 . 2008-04-13 19:12 155,136 --------- C:\WINDOWS\system32\mssha.dll

2008-05-06 22:26 . 2008-04-13 12:27 79,872 --------- C:\WINDOWS\system32\msxml6r.dll

2008-05-06 22:26 . 2008-04-13 12:27 79,872 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\msxml6r.dll

2008-05-06 22:26 . 2008-04-13 13:14 76,800 --------- C:\WINDOWS\system32\msshavmsg.dll

2008-05-06 22:25 . 2008-04-13 19:11 397,312 --------- C:\WINDOWS\system32\mmcex.dll

2008-05-06 22:25 . 2008-04-13 19:11 184,320 --------- C:\WINDOWS\system32\microsoft.managementconsole.dll

2008-05-06 22:25 . 2008-04-13 19:11 106,496 --------- C:\WINDOWS\system32\mmcfxcommon.dll

2008-05-06 22:25 . 2008-04-13 19:12 33,792 --------- C:\WINDOWS\system32\mmcperf.exe

2008-05-06 22:24 . 2008-04-13 19:11 61,440 --------- C:\WINDOWS\system32\kmsvc.dll

2008-05-06 22:24 . 2008-04-13 19:11 37,376 --------- C:\WINDOWS\system32\l2gpstore.dll

2008-05-06 22:24 . 2008-04-13 19:09 6,144 --------- C:\WINDOWS\system32\kbdpash.dll

2008-05-06 22:24 . 2008-04-13 19:09 6,144 --------- C:\WINDOWS\system32\kbdnepr.dll

2008-05-06 22:24 . 2008-04-13 19:09 6,144 --------- C:\WINDOWS\system32\kbdiultn.dll

2008-05-06 22:24 . 2008-04-13 19:09 6,144 --------- C:\WINDOWS\system32\kbdbhc.dll

2008-05-06 22:23 . 2007-09-17 03:48 1,261 --------- C:\WINDOWS\system32\pid.inf

2008-05-06 22:22 . 2008-04-13 11:36 144,384 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\hdaudbus.sys

2008-05-06 22:20 . 2008-04-13 19:11 233,472 --------- C:\WINDOWS\system32\azroles.dll

2008-05-06 22:20 . 2008-04-13 19:11 12,800 --------- C:\WINDOWS\system32\credssp.dll

2008-05-06 22:19 . 2008-04-13 19:11 136,192 --------- C:\WINDOWS\system32\aaclient.dll

2008-05-06 05:07 . 2008-05-06 05:51

2008-05-06 05:06 . 2008-04-13 19:11 7,168 --------- C:\WINDOWS\system32\bitsprx4.dll

2008-05-05 23:01 . 2008-05-06 04:50

2008-05-04 19:17 . 2008-05-04 19:17

2008-05-04 17:02 . 2008-05-04 17:04

2008-05-04 17:02 . 2005-11-23 07:25 385,024 --a------ C:\WINDOWS\system32\XPControls.ocx

2008-05-04 17:02 . 1998-06-24 10:57 209,192 --a------ C:\WINDOWS\system32\TABCTL32.OCX

2008-05-04 17:02 . 1998-06-24 10:56 115,016 --a------ C:\WINDOWS\system32\MSINET.OCX

2008-05-04 17:02 . 1999-08-29 13:15 7,716 --a------ C:\WINDOWS\system32\urlhist.tlb

2008-05-04 09:15 . 2008-05-04 09:15

2008-05-03 23:48 . 2008-05-03 23:48 26,468,352 --a------ C:\WINDOWS\system32\BAD

2008-05-03 23:46 . 2008-05-03 23:46 7,668 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\RKREVEAL150.SYS

2008-05-03 23:40 . 2008-05-03 23:40

2008-04-27 19:24 . 2007-07-30 19:19 271,224 --a------ C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll

2008-04-27 19:24 . 2007-07-30 19:19 30,072 --a------ C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll.mui

2008-04-26 23:02 . 2008-04-26 23:02

2008-04-26 23:02 . 2008-04-26 23:02

2008-04-26 22:36 . 2008-04-29 00:11

2008-04-26 22:08 . 2008-04-26 22:08

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-05-19 23:59 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Owner\Application Data\Skype

2008-05-19 21:02 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Owner\Application Data\skypePM

2008-05-19 05:11 --------- d-----w C:\Program Files\eMule

2008-05-19 00:00 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SiteAdvisor

2008-05-17 20:02 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab

2008-05-17 20:00 652,064 --sha-w C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox2.dat

2008-05-17 20:00 592,136 --sha-w C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.idx

2008-05-17 20:00 51,992 --sha-w C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox2.idx

2008-05-17 20:00 45,903,904 --sha-w C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.dat

2008-05-06 09:49 --------- d-----w C:\Program Files\Trojan Guarder Gold Version

2008-05-05 02:18 --------- d-----w C:\Program Files\interMute

2008-04-29 03:41 --------- d-----w C:\Program Files\Easy Internet signup

2008-04-20 22:14 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Owner\Application Data\SiteAdvisor

2008-04-14 10:42 985,088 ----a-w C:\WINDOWS\system32\setupapi.dll

2008-04-14 10:42 11,264 ------w C:\WINDOWS\system32\spnpinst.exe

2008-04-14 10:41 423,936 ----a-w C:\WINDOWS\system32\licdll.dll

2008-04-14 00:25 1,804 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dcache.bin

2008-04-14 00:16 329,728 ----a-w C:\WINDOWS\system32\netsetup.exe

2008-04-14 00:13 92,424 ----a-w C:\WINDOWS\system32\rdpdd.dll

2008-04-14 00:13 87,176 ----a-w C:\WINDOWS\system32\rdpwsx.dll

2008-04-14 00:13 40,840 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\termdd.sys

2008-04-14 00:13 299,520 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drmclien.dll

2008-04-14 00:13 21,896 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\tdtcp.sys

2008-04-14 00:13 139,656 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\rdpwd.sys

2008-04-14 00:13 12,168 ----a-w C:\WINDOWS\system32\tsddd.dll

2008-04-14 00:13 12,040 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\tdpipe.sys

2008-04-14 00:11 997,376 ----a-w C:\WINDOWS\system32\msgina.dll

2008-04-14 00:10 53,279 ----a-w C:\WINDOWS\system32\odbcji32.dll

2008-04-14 00:10 4,126 ----a-w C:\WINDOWS\system32\msdxmlc.dll

2008-04-14 00:10 3,584 ----a-w C:\WINDOWS\system32\msafd.dll

2008-04-13 21:00 103,424 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dpcdll.dll

2008-04-13 19:30 1,845,632 ----a-w C:\WINDOWS\system32\win32k.sys

2008-04-13 19:28 175,744 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\rdbss.sys

2008-04-13 19:24 2,145,280 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe

2008-04-13 19:21 162,816 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\netbt.sys

2008-04-13 19:20 91,520 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\ndiswan.sys

2008-04-13 19:20 361,344 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip.sys

2008-04-13 19:20 182,656 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\ndis.sys

2008-04-13 19:19 75,264 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\ipsec.sys

2008-04-13 19:19 51,328 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\rasl2tp.sys

2008-04-13 19:19 48,384 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\raspptp.sys

2008-04-13 19:19 146,048 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\portcls.sys

2008-04-13 19:19 138,112 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\afd.sys

2008-04-13 19:18 52,480 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\i8042prt.sys

2008-04-13 19:17 83,072 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\wdmaud.sys

2008-04-13 19:17 456,576 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\mrxsmb.sys

2008-04-13 19:17 105,344 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\mup.sys

2008-04-13 19:16 49,536 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\classpnp.sys

2008-04-13 19:16 141,056 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\ks.sys

2008-04-13 19:15 64,512 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\serial.sys

2008-04-13 19:15 60,800 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\sysaudio.sys

2008-04-13 19:15 574,976 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\ntfs.sys

2008-04-13 19:15 334,848 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\srv.sys

2008-04-13 19:14 63,744 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\cdfs.sys

2008-04-13 19:14 143,744 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\fastfat.sys

2008-04-13 19:00 30,080 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\modem.sys

2008-04-13 19:00 225,664 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip6.sys

2008-04-13 19:00 19,072 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\tdi.sys

2008-04-13 18:57 41,472 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\raspppoe.sys

2008-04-13 18:57 40,576 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\ndproxy.sys

2008-04-13 18:57 34,560 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\wanarp.sys

2008-04-13 18:57 20,864 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\ipinip.sys

2008-04-13 18:57 152,832 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\ipnat.sys

2008-04-13 18:57 14,336 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\asyncmac.sys

2008-04-13 18:57 10,112 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\ndistapi.sys

2008-04-13 18:56 88,320 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\nwlnkipx.sys

2008-04-13 18:56 69,120 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\psched.sys

2008-04-13 18:56 35,072 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\msgpc.sys

2008-04-13 18:56 34,688 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\netbios.sys

2008-04-13 18:56 30,592 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\rndismp.sys

2008-04-13 18:56 30,592 ------w C:\WINDOWS\system32\drivers\rndismpx.sys

2008-04-13 18:56 12,800 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\usb8023.sys

2008-04-13 18:56 12,800 ------w C:\WINDOWS\system32\drivers\usb8023x.sys

2008-04-13 18:56 12,288 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\tunmp.sys

2008-04-13 18:55 202,624 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\rmcast.sys

2008-04-13 18:55 14,592 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\ndisuio.sys

2008-04-13 18:54 11,264 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\irenum.sys

2008-04-13 18:53 71,552 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\bridge.sys

2008-04-13 18:53 40,320 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\nmnt.sys

2008-04-13 18:53 36,608 ------w C:\WINDOWS\system32\drivers\ip6fw.sys

2008-04-13 18:53 264,832 ------w C:\WINDOWS\system32\drivers\http.sys

2008-04-13 18:51 61,824 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\nic1394.sys

2008-04-13 18:51 60,800 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\arp1394.sys

2008-04-13 18:51 59,904 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\atmarpc.sys

2008-04-13 18:51 55,808 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\atmlane.sys

2008-04-13 18:51 101,120 ------w C:\WINDOWS\system32\drivers\bthpan.sys

2008-04-13 18:47 25,856 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\usbprint.sys

2008-04-13 18:45 60,160 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\drmk.sys

2008-04-13 18:44 81,664 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\videoprt.sys

2008-04-13 18:44 799,744 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\dmboot.sys

2008-04-13 18:44 20,992 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\vga.sys

2008-04-13 18:44 17,664 ----a-w C:\WINDOWS\system32\watchdog.sys

2008-04-13 18:44 153,344 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\dmio.sys

2008-04-13 18:43 14,208 ------w C:\WINDOWS\system32\drivers\wacompen.sys

2008-04-13 18:43 12,672 ------w C:\WINDOWS\system32\drivers\mutohpen.sys

2008-04-13 18:41 52,352 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\volsnap.sys

2008-04-13 18:39 7,552 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\mskssrv.sys

2008-04-13 18:39 5,504 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\mstee.sys

2008-04-13 18:39 5,376 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\mspclock.sys

2008-04-13 18:39 42,368 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\mountmgr.sys

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NVIEW"="nview.dll" [2003-08-19 04:56 852038 C:\WINDOWS\system32\nview.dll]

"Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" [2008-02-06 18:21 21898024]

"swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-04-14 21:29 68856]

"MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2008-04-13 19:12 1695232]

"SMSystemAnalyzer"="C:\Program Files\iolo\System Mechanic 6\SMSystemAnalyzer.exe" [2006-12-20 12:38 557056]

"ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2008-04-13 19:12 15360]

"eMuleAutoStart"="C:\Program Files\eMule\emule.exe" [2007-05-13 09:57 5308416]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"hpsysdrv"="c:\windows\system\hpsysdrv.exe" [1998-05-07 18:04 52736]

"HotKeysCmds"="C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe" [2003-04-07 09:07 114688]

"CamMonitor"="c:\Program Files\HP\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe" [2002-10-07 09:23 90112]

"KBD"="C:\HP\KBD\KBD.EXE" [2003-02-11 22:02 61440]

"UpdateManager"="C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" [2003-11-03 23:36 45056]

"TkBellExe"="C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2003-10-10 23:58 151597]

"NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll" [2003-08-19 04:56 4841472]

"nwiz"="nwiz.exe" [2003-08-19 04:56 323584 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]

"LTMSG"="LTMSG.exe" [2003-07-14 19:52 40960 C:\WINDOWS\ltmsg.exe]

"PS2"="C:\WINDOWS\system32\ps2.exe" [2002-10-16 18:57 81920]

"Sunkist2k"="C:\Program Files\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe" [2003-08-14 19:11 139264]

"avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2008-05-12 11:39 79224]

"AVP"="C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0 SOS\avp.exe" [2007-11-19 14:40 231952]

"NortonAntiBot"="C:\Program Files\Symantec\Norton AntiBot\agent\bin\NortonAntiBot.exe" [2007-11-12 22:59 1378840]

C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\

HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [7/7/2003 10:20:40 AM 45056]

Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [2/17/1999 1:05:56 PM 65588]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"vidc.ffds"= ffdshow.ax

"msacm.ac3filter"= ac3filter.acm

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\KasperskyAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"=

"C:\Program Files\eMule\emule.exe"=

"C:\Program Files\Updates from HP`37903\Program\Backweb-137903\BackWeb-137903.exe"=

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"=

"C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe"=

R1 aswSP;avast! Self Protection;C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys [2008-05-12 11:36]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\aswFsBlk.sys [2008-05-12 11:38]

R3 P0630VID;Creative WebCam Live!;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\P0630Vid.sys [2004-04-13 23:07]

S3 MEMSWEEP2;MEMSWEEP2;C:\WINDOWS\system32\11.tmp []

*Newly Created Service* - CATCHME

*Newly Created Service* - MCHINJDRV

.

Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

"2008-05-19 10:12:00 C:\WINDOWS\Tasks\WebReg 20071202051243.job"

  • c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqwrg.exe

"2008-05-19 06:17:00 C:\WINDOWS\Tasks\WebReg 20080309011739.job"

  • c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqwrg.exe

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-05-19 18:58:38

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Services\MEMSWEEP2]

"ImagePath"="\??\C:\WINDOWS\system32\11.tmp"

.

--------------------- DLLs Loaded Under Running Processes ---------------------

PROCESS: C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

-> C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo AntiSpyWare\Guard.dll

PROCESS: C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

-> C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo AntiSpyWare\Guard.dll

PROCESS: C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

-> C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo AntiSpyWare\Guard.dll

.

Completion time: 2008-05-19 19:01:48

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-05-20 00:01:39

Pre-Run: 30,752,743,424 bytes free

Post-Run: 30,747,197,440 bytes free

268 --- E O F --- 2008-05-17 01:53:40


(huber2t) #9

Log wyglada na czysty

Usuń instalkę Combofix z dysku

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja


(Darollc) #10

dzieki ci za pomc,ze poswieciles mi troche czasu.

Zrobie czynnosci wg.wskazowek,jeszcze raz dzieki


(huber2t) #11

Sory zapomniałem dopisać abyś Przeskanował komputer tym (uruchom przez IE) http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html Daj raport z niego na forum

A po tym włączył przywracanie


(Darollc) #12

wklejam raport zkaspersky lab

KASPERSKY ONLINE SCANNER REPORT

20 maj 2008 19:01:38

System operacyjny: Microsoft Windows XP Home Edition, Service Pack 3 (Build 2600)

Kaspersky Online Scanner wersja: 5.0.98.0

Ostatnia aktualizacja Kaspersky Anti-Virus20/05/2008

Liczba wpisów w bazie danych Kaspersky Anti-Virus787279

Ustawienia skanowania

Skanowanie przy użyciu następujących baz danych rozszerzone

Skanuj archiwa tak

Skanuj pocztowe bazy danych tak

Obszar skanowania Mój komputer

A:\

C:\

D:\

E:\

F:\

G:\

H:\

I:\

J:\

K:\

L:\

Statystyki skanowania

Liczba skanowanych obiektów 89173

Liczba wykrytych wirusów 0

Liczba zainfekowanych obiektów 0

Liczba podejrzanych obiektów 0

Czas trwania skanowania 03:11:18

Nazwa zainfekowanego obiektu Nazwa wirusa Ostatnie działanie

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP6\Report\detected.idx Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP6\Report\detected.rpt Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP6\Report\eventlog.rpt Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP6\Report\report.rpt Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr0.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr1.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Cookies\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\History\History.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temp\Cookies\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temp\History\History.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\NTUSER.DAT Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\ntuser.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\NTUSER.DAT Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\ntuser.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Owner\Application Data\Skype\darek-ski\call256.dbb Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Owner\Application Data\Skype\darek-ski\callmember256.dbb Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Owner\Application Data\Skype\darek-ski\chat256.dbb Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Owner\Application Data\Skype\darek-ski\chat512.dbb Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Owner\Application Data\Skype\darek-ski\chatmember256.dbb Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Owner\Application Data\Skype\darek-ski\chatmsg256.dbb Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Owner\Application Data\Skype\darek-ski\chatmsg512.dbb Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Owner\Application Data\Skype\darek-ski\contactgroup256.dbb Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Owner\Application Data\Skype\darek-ski\dyncontent\bundle.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Owner\Application Data\Skype\darek-ski\index2.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Owner\Application Data\Skype\darek-ski\profile256.dbb Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Owner\Application Data\Skype\darek-ski\transfer256.dbb Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Owner\Application Data\Skype\darek-ski\transfer512.dbb Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Owner\Application Data\Skype\darek-ski\user1024.dbb Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Owner\Application Data\Skype\darek-ski\voicemail256.dbb Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Owner\Cookies\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Owner\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Owner\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Owner\Local Settings\History\History.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Owner\Local Settings\Temp\~DF2A0A.tmp Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Owner\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Owner\NTUSER.DAT Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Owner\ntuser.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\aswResp.dat Object is locked pominięty

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\Avast4.db Object is locked pominięty

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\log\AshWebSv.ws Object is locked pominięty

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\log\aswMaiSv.log Object is locked pominięty

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\log\nshield.log Object is locked pominięty

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\log\selfdef.log Object is locked pominięty

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\report\Oslona rezydentna.txt Object is locked pominięty

C:\Program Files\eMule\Temp\001.part Object is locked pominięty

C:\Program Files\Symantec\Norton AntiBot\agent\log\NABAgent.log Object is locked pominięty

C:\Program Files\Symantec\Norton AntiBot\agent\log\NABAgent_boot.log Object is locked pominięty

C:\Program Files\Symantec\Norton AntiBot\agent\log\NABAgent_graph.log Object is locked pominięty

C:\Program Files\Symantec\Norton AntiBot\agent\log\NABAgent_malware.log Object is locked pominięty

C:\Program Files\Symantec\Norton AntiBot\agent\log\NABAgent_node.log Object is locked pominięty

C:\Program Files\Symantec\Norton AntiBot\agent\log\NABAgent_removed.log Object is locked pominięty

C:\Program Files\Symantec\Norton AntiBot\agent\log\NortonAntiBot_boot.log Object is locked pominięty

C:\sti.log Object is locked pominięty

C:\System Volume Information\MountPointManagerRemoteDatabase Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\Debug\PASSWD.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\ReportingEvents.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\Sti_Trace.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\edb.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\tmp.edb Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\Antivirus.Evt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\AppEvent.Evt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\default Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\default.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\Internet.evt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SAM Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SAM.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SecEvent.Evt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\software Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\software.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SysEvent.Evt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\system Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\system.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.dat Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.idx Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox2.dat Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox2.idx Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\h323log.txt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.BTR Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.MAP Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING.VER Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING1.MAP Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING2.MAP Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.DATA Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.MAP Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\Temp\Perflib_Perfdata_568.dat Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\Temp_avast4_\Webshlock.txt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\wiadebug.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\wiaservc.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\WindowsUpdate.log Object is locked pominięty

D:\System Volume Information\MountPointManagerRemoteDatabase Object is locked pominięty

Proces skanowania został zakończony.


(huber2t) #13

Tak jak widzisz w logu czysto

wiec wszystko powinno być ok

:slight_smile:


(Darollc) #14

Dzieki tobie jest ok.

Dzieki wielkie.

Moge zamknac temat