Problem ze stworzeniem macierzy raid1 na Raspbian

Witam posiadam dwa dyski 1 tb kiedy próbuje stworzyć macierz raid 1 po wpisaniu tej komendy mam błąd o tym, że urządzenie jest cały czas zajęte

Cytat sudo mdadm --create --verbose /dev/md1 --level=mirror --raid-devices=2 /dev/sd[a-c]1
mdadm: super1.x cannot open /dev/sda1: Device or resource busy
mdadm: ddf: Cannot use /dev/sda1: Device or resource busy
mdadm: Cannot use /dev/sda1: It is busy
mdadm: cannot open /dev/sda1: Device or resource busy

To urządzenie nie jest czas podmintowane?