Problem ze StyleXPHelper

Witam!

Otóż problem niby “nie istnieje”, jednak nurtuje mnie błąd właśnie powodowany przez tą aplikację w podglądzie zdarzeń…

Odinstalowałem program StyleXP i wyczyściłem rejestr, jednak musiał gdzieś jeszcze umieścić swoje odnóża… :evil:

Zamieszczam screen z podglądu zdarzeń:

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel … d5475.html

Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.

Pozdrawiam :slight_smile:

Nie dopisałem chodzi o całkowite usunięcie tego badziewia. :twisted:

Pobierz Combofix http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?f=16&t=36654 przeskanuj system daj log

potem przeskanuj HijackThis 2.02 daj log

kolejność skanowania jak podałem

:slight_smile:

No więc pobrałem tego Hijacka v 2.0.2

Wklejam log.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:29:30, on 2009-02-01

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

Running processes:

I:\WINDOWS\System32\smss.exe

I:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

I:\WINDOWS\system32\services.exe

I:\WINDOWS\system32\lsass.exe

I:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

I:\WINDOWS\system32\svchost.exe

I:\WINDOWS\System32\svchost.exe

I:\WINDOWS\system32\svchost.exe

I:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

I:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

I:\Program Files\AlienGUIse\wbload.exe

I:\WINDOWS\Explorer.EXE

I:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

I:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

I:\WINDOWS\system32\oodag.exe

I:\WINDOWS\System32\svchost.exe

I:\Program Files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe

I:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe

I:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

I:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

I:\Program Files\Razer\Diamondback\razerhid.exe

I:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

I:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

I:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe

I:\Program Files\Razer\Diamondback\razertra.exe

I:\WINDOWS\System32\svchost.exe

I:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

I:\Program Files\Razer\Diamondback\razerofa.exe

I:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe

I:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe

I:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclMSBTSrv.exe

I:\Program Files\WapSter\WapSter AQQ\AQQ.exe

I:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

I:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

I:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

I:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

I:\DOCUME~1\Admin\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.078\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.start24.pl/facet

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - I:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - (no file)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - I:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - I:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM…\Run: [CM-SmWizard] I:\WINDOWS\System\SmWizard.exe

O4 - HKLM…\Run: [CTSysVol] I:\Program Files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r

O4 - HKLM…\Run: [P17Helper] Rundll32 P17.dll,P17Helper

O4 - HKLM…\Run: [updReg] I:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM…\Run: [OutpostMonitor] I:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\op_mon.exe /tray /noservice

O4 - HKLM…\Run: [OutpostFeedBack] “I:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall Pro\feedback.exe” /dump:os_startup

O4 - HKLM…\Run: [egui] “I:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe” /hide /waitservice

O4 - HKLM…\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM…\Run: [Diamondback] I:\Program Files\Razer\Diamondback\razerhid.exe

O4 - HKLM…\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] I:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [PC Suite Tray] “I:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe” -onlytray

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] I:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] I:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] I:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] I:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Global Startup: Przyspieszenie uruchomienia programu AutoCAD.lnk = I:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart16.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://I:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Ustawienia Outpost Firewall Pro - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - I:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall Pro\ie_bar.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - I:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - I:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - I:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windows … 9735822915

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/softwareupdate/ … /CTPID.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{A105A37D-3495-4798-9F46-BF1BEF2F8B50}: NameServer = 194.204.159.1,217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - I:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: i:\progra~1\agnitum\outpos~1\wl_hook.dll,wbsys.dll

O23 - Service: Agnitum Client Security Service (acssrv) - Agnitum Ltd. - I:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\acs.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - I:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - I:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - I:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - I:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - I:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - I:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - I:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - I:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - I:\WINDOWS\system32\oodag.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - I:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - I:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe (file missing)

End of file - 7191 bytes

usuń HijackThisem >> Fix checked

start >> uruchom >> cmd

sc stop StyleXPService >> Enter

sc delete StyleXPService >> Enter

widzę że masz problem ze zrozumieniem czytanego tekstu

[-X

http://www.wklej.org/id/47317/

:smiley: Przepraszam, nie zrozumiałem do końca.

Wstawiłem na wklejce log z ComboFixa.

Dodane 01.02.2009 (N) 18:05

Usunąłem to TGTSoft Explorer Toolbar Changer-poprzez Hijacka.

następnie zrobiłem tak jak napisałeś z konsolą.

Uruchamiam ponownie peceta i sprawdzę co tam w podglądzie.

:slight_smile:

Log wygląda na czysty

Pobierz CCleaner http://www.filehippo.com/download_ccleaner/

przeskanuj nim i wyczyść rejestr.

zrób optymalizacje uruchamiania

http://cybertrash.netarteria.pl/cyber/i … 378.0.html

usuń ręcznie folder C: \Qoobox usuń instalkę Combofix z dysku.

Wyłącz I włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

przeskanuj obszar Mój komputer http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html gdy będą wirusy pokaż raport

czy zrobiłeś zalecenia z poprzedniego postu?

:slight_smile:

Owszem, zalecenia z poprzedniego postu zrobione :slight_smile:

CCleaner rowniez, optymalizacja rowniez.

Teraz skanuje kasperskym system.

Dodane 01.02.2009 (N) 18:37

No więc skaner nic nie wyrył, a te błędy w podglądzie zdarzeń zw. (ze Style) nadal się pojawiają. Myślę, że jeszcze jakiś plik(może ukryty), odpowiada za to… :-o

Pobierz Malwarebytes’ Anti-Malware Uruchom pełne skanowanie. Jeżeli coś znajdzie, to usuń. Następnie daj log na forum.

viewtopic.php?f=16&t=36654

Logi dajesz na wklej.org lub wklej.eu a w poście podajesz tylko link.

Przeskanowałem tym pierwszym progiem, nic nie wykazał…http://wklej.org/id/47357/

Przy większej odrobinie czasu wykonam pozostałe rady. :slight_smile:

zrób teraz skan HijackThis i pokaż log

:slight_smile:

Oto LOG :slight_smile:

http://wklej.org/id/49674/

pokaż jeszcze log RSIT http://www.bezpieczenstwosystemow.pl/index.php?topic=18.0 na samym dole strony

:slight_smile:

No więc są to dwa logi :slight_smile:

http://wklej.org/id/49792/

http://wklej.org/id/49794/

Pobierz i uruchom narzędzie The Avenger Zaznaczasz tekst podany do usunięcia na forum

kopiuj >> klikasz na Paste Script from Clipboard >> Execute >> Potwierdzasz i zgadzasz się na restart klikając OK.

Kasujesz ręcznie z dysku plik: C:\Avenger\backup.zip i wklejasz na forum raport: C:\avenger.txt

:slight_smile:

Więc wykonałem polecania jak zaleciłeś.

Oto Log.

http://wklej.org/id/50026/

:slight_smile:

Dodane 07.02.2009 (So) 21:58

hmm…

Wyczyściłem cały podgląd zdarzeń>uruchomiłem ponownie peceta i sprawdziłem dziennik ponownie>otóż jak na razie nie widzę działalności aplikacji StyleXPHelper :smiley: Także chyba wypada podziękować :smiley:

Dzięki za pomoc =D>

Pss.

Mam nadzieje, że teraz będzie wszystko OK.

Czy to całkowite usunięcie tejże aplikacji czy tylko aby nie pokazywała się w dzienniku zdarzeń? :arrow:

też mam taką nadzieję

jest to całkowite usunięcie

:slight_smile: