Problem ze zmianą bieżącego katalogu (C++)


(hacker2048) #1

Witam. Napisałem mały programik w c++, taki zamiennik systemowego cmd.exe .

Koloruje inaczej wpisywany komendy, inaczej wyjście poleceń itd... itp...

Lecz mam kilka problemów:

 1. Mimo wydania polecenia

  cd jakiś_katalog

program nadal pozostaje w bieżącym. 2. Jak zrobić żeby polecenie było wpisywane zaraz obok ścieżki b.katalogu a nie w nowej lini (tak jak ma to miejsce w norm. cmd). Kod źródłowy:

#include 

#include 

#include 


using namespace std;


int main()

{

SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), FOREGROUND_GREEN | FOREGROUND_INTENSITY);

  system("echo %date% %time% ");

  system("echo %CD%: ");


 string polecenie;

 string err;

     int a=1;

     while(a)

         {

         SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), FOREGROUND_RED | FOREGROUND_GREEN | FOREGROUND_BLUE | FOREGROUND_INTENSITY);

         cout << ">>> ";

         getline(cin,polecenie);

         cout << "\n\n";

     if (polecenie == "end")

     {

         a=0;

         }

     else

     {

 SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), FOREGROUND_BLUE | FOREGROUND_INTENSITY);

         switch(system(polecenie.c_str()))

        {

         case 0:

         err="OK";

         break;

default:

             err="ERROR";

             break;

             }

         cout << "\n-----------------------------\n";

         SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), FOREGROUND_RED | FOREGROUND_GREEN | FOREGROUND_BLUE | FOREGROUND_INTENSITY);

         cout << err << "\n\n\n";

         SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), FOREGROUND_GREEN | FOREGROUND_INTENSITY);

         system("echo %date% %time% READY!");

         system("echo %CD%: ");

     } 


         }

}

korzystam z dev c++ 4.9.9.2, windows 7 oraz XP -- Dodane 01.05.2009 (Pt) 14:43 -- ok już rozwiązałem problem nie było łatwo ale może komuś się to przyda: użyłem funkcji substr() i chdir() a to kod który analizuje wprowadzone polecenie pod kątem występowania CD i pobiera ścieżkę, po czym wykonuje chdir

if (polecenie.substr(0,4) == "cd..")

         {

                chdir("..");

         SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), FOREGROUND_RED | FOREGROUND_GREEN | FOREGROUND_INTENSITY);

         cout << "\n-----------------------------\n";

                continue;

                }


         if (polecenie.substr(0,3) == "cd ")

         {

                ptch=polecenie.substr(3);

                chdir(ptch.c_str());

         SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), FOREGROUND_RED | FOREGROUND_GREEN | FOREGROUND_INTENSITY);

         cout << "\n-----------------------------\n";

                continue;

                }