Problem ze zmianą tapet

mam następujący problem, a mianowicie nie mogę zmienić tapety pulpitu ani tła pod nazwami np. “mój komputer” itp. ogólnie wszystko wygląda jakoś tak nieestetycznie. problem znika tylko wtedy gdy utworze nowe konto “gość” ale wtedy wiadomo nie mam zainstalowanych wszystkich programów itp. proszę was o pomoc ![-o<

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 01:28, on 2009-06-04

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

D:\WINDOWS\system32\oodag.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

D:\Program Files\Utilities\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe

D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

D:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe

D:\Documents and Settings\Administrator\Menu Start\Programy\Autostart\lsass.exe

D:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - D:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: (no name) - {74322BF9-DF26-493f-B0DA-6D2FC5E6429E} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [VisualTaskTips] D:\Program Files\Utilities\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "D:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [VisualTaskTips] D:\Program Files\Utilities\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [VisualTaskTips] D:\Program Files\Utilities\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [VisualTaskTips] D:\Program Files\Utilities\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user')

O4 - Startup: lsass.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensaver - res://D:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\Microsoft Office\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - D:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - D:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4FA6AE77-DAEA-4374-8771-0E1DC7069211}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - D:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\Skype4COM.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - D:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - D:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - D:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: OO Defrag - OO Software GmbH - D:\WINDOWS\system32\oodag.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - D:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe

O24 - Desktop Component 0: (no name) - file:///D:/DOCUME~1/ADMINI~1/USTAWI~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg


--

End of file - 5566 bytes

Za słaby log. Coś tutaj było, możliwe, że dalej jest. Wklej log z jednego z poniższych programów

http://www.techsupportforum.com/sectools/sUBs/dds/

http://oldtimer.geekstogo.com/OTListIt2.exe

usuń HijackThisem >> Fix checked

Pobierz Combofix http://www.searchengines.pl/index.php?s … ntry395642 ale nie włączaj.

Podczas pobierania i skanu Combofixem proszę wyłączyć wszelkie zapory i antywirusy

Otwórz notatnik i wklej

zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

Powinno rozpocząć się usuwanie

Potem log z usuwania Combofix

Brak przeźroczystości w podpisach ikon na pulpicie Win XP

  1. Mój Komputer >> Właściwości >> Zaawansowane >> Wydajność >> Ustawienia >> Efekty wizualne, zaznaczyć Użyj cieni dla etykiet ikon pulpitu

  2. PPM na pulpit >> Właściwości >> Pulpit >> Dostosuj Pulpit >> Sieć Web >> zostaw puste pole przy Zablokuj elementy pulpitu, lub PPM na pulpicie >> Rozmieść ikony według >> usuń haczyk przy Zablokuj elementy Sieci Web na pulpicie

  3. PPM na pulpit >> Właściwości >> Pulpit >> Dostosuj Pulpit >> Sieć Web, w zakładce strony sieci Web usunąć pozostałe i wybrać Moja bieżąca strona główna.

  4. Sprawdzić Start >> Uruchom >> regedit HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer czy nie ma tych wartości ClassicShell, ForceActiveDesktopOn, NoActiveDesktop W podkluczach Policies także. .

co do tła pulpitu to napisz dla czego nie możesz zmienić tapety - czy tło jest nieaktywne?

:slight_smile: