Problem


(Kasprzak Przemyslaw) #1

Witam mam problem z zinterpretowaniem kodu napisanego w Scheme

 

kod programu:

 

Jaki będzie wynik wywołania funkcji (f 10) dla poniższego programu?

 

(define (f n)

  (cond 

    ((= n 0) 1)

    ((= n 1) 1)

    (else (+ (f(- n 1))(f(- n 2))))

   )

)

 

jest to kod na ciąg fibonacciego i mój problem to czy ten program ma znaeść 10 wyraz , czy 10 z kolei od 0

 

Ciąg tak wygląda:

F0=0, F1=1, F2=1, F3=2, F4=3, F5=5, F6=8, F7=13, F8=21, F9=34, F10=55

 

przyjmując że chodzi o 10 wyraz to wynik będzie 55

ale jeśli przyjmujemy 10 kolejny wyraz to będzie34

 

Pomóżcie mi zrozumieć kod :slight_smile:

 


(Agatonster) #2

przemek2012

proszę o kontakt na PW