Problem


(Worminators) #1

Nie wiedziałem jak to nazwać ale mam taki problem:

Gdy chce przesunąć dowolny obiekt to mi go przesuwa z wyrównaniem tj tak jak na pulpicie macie zaznaczoną opcje wyrównaj do siatki (nie umiem inaczej tego określić :))


(Juven) #2

Jeżeli dobrze zrozumiałem to są dwa wyjścia:

  • powiększyć obraz, masz większą kontrolę, mniejszę widoczność

  • użyć skrótu ctrl+strzałka (chyba ctrl, jak nie to sprawdź podobne klawisze :stuck_out_tongue: )


(system) #3

Przesuń go mniej więcej w te miejsce, gdzie powinien być, resztę dokończ 'strzałkami' (o klawisze mi chodzi).


(Worminators) #4

Dzięki bardzo te strzałki pomogły mi :stuck_out_tongue: