Problemy wydajnościowe laptopa


(krzysztof.mirzynski) #1

Cześć, od paru dni mój system dziwnie się zachowuje, nie działają rzeczy, z którymi dotychczas nie miałem problemów, np:

  • wolniejsza niż zazwyczaj prędkość pracy,
  • nie rozpoznawanie telefonu,
  • czasami brak włączonych programów, folderów na pasku zadań - pomaga restart

Logi z FRST :
frst.txt:
http://www.wklej.org/id/3051139/

addition.txt:
http://www.wklej.org/id/3051140/

shortcut.txt:
http://www.wklej.org/id/3051141/

Dodatkowo wykonałem skan programem gmer, który wykazał jeden problem…
http://www.wklej.org/id/3051063/

Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.


(Acorus) #2

Odinstaluj Java 7 Update 79,Java SE Development Kit 7 Update 79 (64-bit).Otwórz notatnik systemowy i wklej:
CloseProcesses:
Task: {26375E44-4758-4D11-B66A-5DEACFFAA316} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxcontent -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {289FFCE9-27B9-4653-ADB8-867C5872AED0} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {5183EDA1-289C-4720-BD74-67E3E29C0E90} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfig -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {5410E312-6B89-4B93-9A16-5FD8CF94309D} - \WPD\SqmUpload_S-1-5-21-171635142-2385418021-2009495848-1001 -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {8621AEE0-8640-41EB-AF71-E421A0D3DFDA} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\launchtrayprocess -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {8680FFE2-7028-42F7-934B-B5E83DFD04AA} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\refreshgwxconfig-B -> Brak pliku <==== UWAGA
SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-171635142-2385418021-2009495848-1001 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
CHR HKLM…\Chrome\Extension: [flliilndjeohchalpbbcdekjklbdgfkk] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM…\Chrome\Extension: [khjilmcjipkeokomeekfnhkpbnhmgaje] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32…\Chrome\Extension: [flliilndjeohchalpbbcdekjklbdgfkk] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32…\Chrome\Extension: [khjilmcjipkeokomeekfnhkpbnhmgaje] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32…\Chrome\Extension: [lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
U3 uxldrpow; C:\Users\Aneta\AppData\Local\Temp\uxldrpow.sys [56584 2017-02-25] (GMER) [Brak podpisu cyfrowego] <==== UWAGA
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.
Uruchom jako administrator FRST i kliknij w Fix/Napraw.