Problemy z gg


(system) #1

gg caused an Access Violation (0xc0000005)

in module flash.ocx at 001b:0751ad81.

Exception handler called in Management.cpp - AfxWinMain.

Error occurred at 11/25/2008 17:42:32.

C:\PROGRA~1\GADU-G~1\gg.exe, run by Prezes.

Operating system: Windows 98 SE (4.10.2222).

2 processor(s), type 586.

14% memory in use.

2048 MBytes physical memory.

2048 MBytes physical memory free.

0 MBytes paging file.

0 MBytes paging file free.

2048 MBytes user address space.

1855 MBytes user address space free.

Read from location 04870000 caused an access violation.

Context:

EDI: 0x08164e68 ESI: 0x00006c2f EAX: 0x08164e88

EBX: 0x0033aac8 ECX: 0x0033aac8 EDX: 0x048693d1

EIP: 0x0751ad81 EBP: 0x0033aa14 SegCs: 0x0000001b

EFlags: 0x00010202 ESP: 0x0033a9e4 SegSs: 0x00000023

Bytes at CS:EIP:

8a 14 16 46 66 0f b6 d2 89 71 04 66 89 50 02 8b

Stack Trace : 0751706d 07517c88 075192df 0751933c

: 0751933c 07512b93 0754718a 075496d0

: 0753d3e9 0753d33d 7e9f30a9 7e89f513

: 7e89f029 7e8b199b 7e89de40 7e89cd64

: 7e8b199b 7e89de40 7e89cd64 7e8b199b

: 7e89e2e0 7e89fbfb 7e8b1d06 7e9caa87

: 7e8c18ba 7e8db5b0 7e8db618 7e368734

: 7e368816 7e378ea0 7e378eec 7c90e453

itd...

za kazdym razem kiedy włanczam gg i chce z kims rozmaiwac wyskakuje mi takie cos i gg sie wyłancza o co w tym chodzi??


(Tomasz Paziewski) #2

http://www.adobe.com/shockwave/download ... kwaveFlash

Pobierz tą wtyczkę, powinna rozwiązać sprawę.


(system) #3

dzieki pomogło :slight_smile: