Problemy z logiem


(P U M A) #1

Skanowałam dysk programem PestPatrol i oto wynik czy mógłby ktoś powiedzieć mi czy wszystko jest wporzo czy coś siedzi w kompie.Zobaczcie...

eTrust PestPatrol Log Report

This report was generated on: 2005-10-09-14:26:04

2005-10-09-14:03:09 Updated (none) (none) ppctl.dll -1

2005-10-09-14:04:03 Updated (none) (none) ppctl.dll -1

2005-10-09-14:04:15 Updated (none) (none) ppclean.exe -1

2005-10-09-14:04:58 Updated (none) (none) ppfile.dat -1

2005-10-09-14:05:12 Updated (none) (none) ppctl.dll -1

2005-10-09-14:05:13 Updated (none) (none) ppclean.exe -1

2005-10-09-14:06:33 Updated (none) (none) ppfile.dat -1

2005-10-09-14:08:06 Updated (none) (none) ppctl.dll -1

2005-10-09-14:08:16 Updated (none) (none) ppclean.exe -1

2005-10-09-14:09:31 Updated (none) (none) ppfile.dat -1

2005-10-09-14:09:58 Updated (none) (none) ppinfo.dat -1

2005-10-09-14:10:07 Updated (none) (none) pploc.dat -1

2005-10-09-14:10:08 Updated (none) (none) ppsrindex.dat -1

2005-10-09-14:10:51 Updated (none) (none) PestPatrol5.exe -1

2005-10-09-14:10:54 Updated (none) (none) PPV5Updater.exe -1

2005-10-09-14:10:56 Updated (none) (none) PPActiveDetection.exe -1

2005-10-09-14:10:58 Updated (none) (none) ppv5consumercl.exe -1

2005-10-09-14:11:02 Updated (none) (none) ppdoupdate.exe -1

2005-10-09-14:11:03 Updated (none) (none) ppv5help.chm -1

2005-10-09-14:11:30 Detected Backdoor.win32.bifrose.d Backdoor Key "hkey_local_machine \software\microsoft\windows\currentversion\uninstall\xvid" -1

2005-10-09-14:11:31 Detected CWS.LoadAdv.400 Hijacker Key "hkey_classes_root \clsid{5e2121ee-0300-11d4-8d3b-444553540000}" -1

2005-10-09-14:11:31 Detected 2o7.net Tracking Cookie Cookie "amd@2o7[1].txt" File "C:\Documents and Settings\AMD\Cookies\amd@2o7[1].txt" 608473600

2005-10-09-14:11:31 Detected Ads.clickad.com Tracking Cookie Cookie "amd@ads.clickad.com[2].txt" File "C:\Documents and Settings\AMD\Cookies\amd@ads.clickad.com[2].txt" 1258430931

2005-10-09-14:11:31 Detected AdServer.com Tracking Cookie Cookie "amd@adserver[1].txt" File "C:\Documents and Settings\AMD\Cookies\amd@adserver[1].txt" -1260616214

2005-10-09-14:11:31 Detected Casalemedia Tracking Cookie Cookie "amd@casalemedia[2].txt" File "C:\Documents and Settings\AMD\Cookies\amd@casalemedia[2].txt" 1191964867

2005-10-09-14:11:31 Detected Centrport.net Tracking Cookie Cookie "amd@centrport[1].txt" File "C:\Documents and Settings\AMD\Cookies\amd@centrport[1].txt" 1148642640

2005-10-09-14:11:31 Detected Com.com Tracking Cookie Cookie "amd@com[2].txt" File "C:\Documents and Settings\AMD\Cookies\amd@com[2].txt" -1615583092

2005-10-09-14:11:31 Detected Please.com Tracking Cookie Cookie "amd@please[2].txt" File "C:\Documents and Settings\AMD\Cookies\amd@please[2].txt" 1674194807

2005-10-09-14:11:31 Detected ShowIt.com Tracking Cookie Cookie "amd@showit[2].txt" File "C:\Documents and Settings\AMD\Cookies\amd@showit[2].txt" -1174424624

2005-10-09-14:11:31 Detected TradeDoubler.com Tracking Cookie Cookie "amd@tradedoubler[1].txt" File "C:\Documents and Settings\AMD\Cookies\amd@tradedoubler[1].txt" 1895246283

2005-10-09-14:11:31 Detected TribalFusion.com Tracking Cookie Cookie "amd@tribalfusion[1].txt" File "C:\Documents and Settings\AMD\Cookies\amd@tribalfusion[1].txt" 554286059

2005-10-09-14:12:46 Detected Backdoor.win32.bifrose.d Backdoor Key "hkey_local_machine \software\microsoft\windows\currentversion\uninstall\xvid" -1

2005-10-09-14:12:46 Detected CWS.LoadAdv.400 Hijacker Key "hkey_classes_root \clsid{5e2121ee-0300-11d4-8d3b-444553540000}" -1

2005-10-09-14:12:46 Detected 2o7.net Tracking Cookie Cookie "amd@2o7[1].txt" File "C:\Documents and Settings\AMD\Cookies\amd@2o7[1].txt" 608473600

2005-10-09-14:12:46 Detected Ads.clickad.com Tracking Cookie Cookie "amd@ads.clickad.com[2].txt" File "C:\Documents and Settings\AMD\Cookies\amd@ads.clickad.com[2].txt" 1258430931

2005-10-09-14:12:46 Detected AdServer.com Tracking Cookie Cookie "amd@adserver[1].txt" File "C:\Documents and Settings\AMD\Cookies\amd@adserver[1].txt" -1260616214

2005-10-09-14:12:46 Detected Casalemedia Tracking Cookie Cookie "amd@casalemedia[2].txt" File "C:\Documents and Settings\AMD\Cookies\amd@casalemedia[2].txt" 1191964867

2005-10-09-14:12:46 Detected Centrport.net Tracking Cookie Cookie "amd@centrport[1].txt" File "C:\Documents and Settings\AMD\Cookies\amd@centrport[1].txt" 1148642640

2005-10-09-14:12:46 Detected Com.com Tracking Cookie Cookie "amd@com[2].txt" File "C:\Documents and Settings\AMD\Cookies\amd@com[2].txt" -1615583092

2005-10-09-14:12:46 Detected Please.com Tracking Cookie Cookie "amd@please[2].txt" File "C:\Documents and Settings\AMD\Cookies\amd@please[2].txt" 1674194807

2005-10-09-14:12:46 Detected ShowIt.com Tracking Cookie Cookie "amd@showit[2].txt" File "C:\Documents and Settings\AMD\Cookies\amd@showit[2].txt" -1174424624

2005-10-09-14:12:46 Detected TradeDoubler.com Tracking Cookie Cookie "amd@tradedoubler[1].txt" File "C:\Documents and Settings\AMD\Cookies\amd@tradedoubler[1].txt" 1895246283

2005-10-09-14:12:46 Detected TribalFusion.com Tracking Cookie Cookie "amd@tribalfusion[1].txt" File "C:\Documents and Settings\AMD\Cookies\amd@tribalfusion[1].txt" 554286059

2005-10-09-14:13:03 Detected Backdoor.win32.bifrose.d Backdoor Key "hkey_local_machine \software\microsoft\windows\currentversion\uninstall\xvid" -1

2005-10-09-14:13:03 Detected CWS.LoadAdv.400 Hijacker Key "hkey_classes_root \clsid{5e2121ee-0300-11d4-8d3b-444553540000}" -1

2005-10-09-14:13:04 Detected 2o7.net Tracking Cookie Cookie "amd@2o7[1].txt" File "C:\Documents and Settings\AMD\Cookies\amd@2o7[1].txt" 608473600

2005-10-09-14:13:04 Detected Ads.clickad.com Tracking Cookie Cookie "amd@ads.clickad.com[2].txt" File "C:\Documents and Settings\AMD\Cookies\amd@ads.clickad.com[2].txt" 1258430931

2005-10-09-14:13:04 Detected AdServer.com Tracking Cookie Cookie "amd@adserver[1].txt" File "C:\Documents and Settings\AMD\Cookies\amd@adserver[1].txt" -1260616214

2005-10-09-14:13:04 Detected Casalemedia Tracking Cookie Cookie "amd@casalemedia[2].txt" File "C:\Documents and Settings\AMD\Cookies\amd@casalemedia[2].txt" 1191964867

2005-10-09-14:13:04 Detected Centrport.net Tracking Cookie Cookie "amd@centrport[1].txt" File "C:\Documents and Settings\AMD\Cookies\amd@centrport[1].txt" 1148642640

2005-10-09-14:13:04 Detected Com.com Tracking Cookie Cookie "amd@com[2].txt" File "C:\Documents and Settings\AMD\Cookies\amd@com[2].txt" -1615583092

2005-10-09-14:13:04 Detected Please.com Tracking Cookie Cookie "amd@please[2].txt" File "C:\Documents and Settings\AMD\Cookies\amd@please[2].txt" 1674194807

2005-10-09-14:13:04 Detected ShowIt.com Tracking Cookie Cookie "amd@showit[2].txt" File "C:\Documents and Settings\AMD\Cookies\amd@showit[2].txt" -1174424624

2005-10-09-14:13:04 Detected TradeDoubler.com Tracking Cookie Cookie "amd@tradedoubler[1].txt" File "C:\Documents and Settings\AMD\Cookies\amd@tradedoubler[1].txt" 1895246283

2005-10-09-14:13:04 Detected TribalFusion.com Tracking Cookie Cookie "amd@tribalfusion[1].txt" File "C:\Documents and Settings\AMD\Cookies\amd@tribalfusion[1].txt" 554286059

***End Report***

Z góry dziękuję za odpowiedź :slight_smile:


(Gutek) #2

Jest Ok twierdzi że Cookies czyli ciasteczka są nie odpowiednie