Problemy z neostradą/ log ht


(Sebastiankamont) #1

po połączeniu się z internetam (neostrada) wywala koledze internet, wiadomośći wysyłane przez Outllok nie dochodzą do nikogo........ Proszę o pomoc ....

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:28:35, on 2007-02-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\HakerzyNET AntiVirus\HakerzyNET_MAV.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\DOCUME~1\nowy\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 2 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HakerzyNET MAV] C:\Program Files\HakerzyNET AntiVirus\HakerzyNET_MAV.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: {01A88BB1-1174-41EC-ACCB-963509EAE56B} (SysProWmi Class) - http://support.euro.dell.com/systemprofiler/SysPro.CAB

(adam9870) #2

Usuń wpis HJT.

Radziłbym wykonać następujące rzeczy:

  • Pomyśleć na zmianą programu HakerzyNET AntiVirus na jakiś porządny chociażby darmowy program antyvirusowy. Z darmowych mogę polecić Avasta w wersji Home Edition oraz Avirę.

Dodatkowo możesz dorzucić jakiegoś firewalla. Z darmowych polecam Kerio bądź Comodo.

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=35065

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=80389

  • Usunąć aplikację dostępową neostrady, a połączenie skonfigurować ręcznie.

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=91864

  • Ustawić DNS'y.

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... 400#897400


(wacek) #3

A o ile się nie mylę to DNS-y dla Neo to:

194.204.159.1

194.204.152.34


(Sebastiankamont) #4

tylko problem jest taki, że ten comp jest firmowy! !!


(wacek) #5

@sebakkk

No to zainstaluj Comodo antyvirus i Comodo firewall (za darmo dla domu jak i firmy)

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=80389


(Sebastiankamont) #6

no to good, on wcześniej nie miał zadnego programu anty:)

Złączono Posta : 04.03.2007 (Nie) 23:22

wszystko już śmiga doskonale dzięki :mrgreen: