Problemy z netem [log]


(Krzysiekaczor) #1

Hej! Ostatnio net zaczął dziwnie chodzić (WiFi) rozłącza się co jakis czas :confused: wczesniej nie miałem z nim zadnego problemu. Prosze o sprawdzenie loga...

(nie wrzuciłem na wlej bo nie moge wejsc :expressionless: )

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:02:20, on 2008-03-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Keyboard & Mouse Driver\KMWDSrv.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

c:\usr\MYSQL\bin\mysqld.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe

C:\Program Files\Notebook Hardware Control\nhc.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Keyboard & Mouse Driver\StartAutorun.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Keyboard & Mouse Driver\KMConfig.exe

C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Keyboard & Mouse Driver\KMProcess.exe

C:\Program Files\ASUSTek\ASUSDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosOBEX.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosBtProc.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\Dot1XCfg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\iFrmewrk.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.kotor2.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [HControl] C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IntelWireless] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless

O4 - HKLM\..\Run: [NotebookHardwareControl] "C:\Program Files\Notebook Hardware Control\nhc.exe" -quiet

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [KMCONFIG] C:\Program Files\Keyboard & Mouse Driver\StartAutorun.exe KMConfig.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SMSERIAL] C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\ASUSTek\ASUSDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IntelZeroConfig] "C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [HEXelon MAX] "E:\Internet\HEXelonMAX_pack\HEXelonMAX6\hexelon.exe" /auto

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: TransBar.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\TransBar\TransBar.exe

O4 - Startup: UberIcon.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe

O4 - Startup: Y'z Shadow.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow.exe

O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://mks.com.pl

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: Keyboard And Mouse Communication Service (KMWDSERVICE) - UASSOFT.COM - C:\Program Files\Keyboard & Mouse Driver\KMWDSrv.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: MySql - Unknown owner - c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe


--

End of file - 6640 bytes

Dzięki!


(huber2t) #2

fix

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

(Krzysiekaczor) #3

To na pewno bedzie mozna wywalic bo mi bf2 nie działał i musiałem sie z tym bawic :/???


(Dawidex11) #4

Nie usuwaj tego . Bo ci niektóre greki nie będą chodzić ,

Podaj log z ComboFix’a :arrow: http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

Instrukcja Obsługi :

Ponieważ Wklej.org nie działa to podaj log na forum .