Problemy z netem


(Maciek) #1

Od środy wieczór przycina mi radiówkę... Admin sieci twierdzi, że to coś u mnie jest nie tak. Wogóle net bardzo dziwnie się zachowuje, bo w czwartek rano było mniej-więcej ok, w południe padło wszystko, po południu działało tylko GG, więc daje loga specjalistom...

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:45:23, on 2005-07-15

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\ZONELABS\vsmon.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\D-Link\Air Utility\AirCFG.exe

C:\WINDOWS\System32\taskswitch.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\KeyboardEx\keyboardex_tray.exe

C:\Program Files\Restore Desktop\RestoreDesktop.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\WZCBDL Service\WZCBDLS.exe

C:\Program Files\DoubleDesktop\dd.exe

C:\Documents and Settings\Maciek.NONAME\Moje dokumenty\Pliki do przechowania\Rozpakowane\TClock Light\tclock.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\WINDOWS\System32\taskmgr.exe

C:\Documents and Settings\Maciek.NONAME\Pulpit\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://xm.plusgsm.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Idea2 SidebarBrowserMonitor Class - {45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O3 - Toolbar: StylerToolBar - {D2F8F919-690B-4EA2-9FA7-A203D1E04F75} - C:\Program Files\Styler\TB\StylerTB.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [D-Link Air Utility] C:\Program Files\D-Link\Air Utility\AirCFG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\System32\taskswitch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KeyboardEx] C:\Program Files\KeyboardEx\keyboardex_tray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [RestoreDesktop] C:\Program Files\Restore Desktop\RestoreDesktop.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - Startup: Skrót do tclock.lnk = C:\Documents and Settings\Maciek.NONAME\Moje dokumenty\Pliki do przechowania\Rozpakowane\TClock Light\tclock.exe

O4 - Global Startup: DoubleDesktop.lnk = C:\Program Files\DoubleDesktop\dd.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Subscribe in Desktop Sidebar - res://C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll/menuhandler.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C4DE5938-EEA2-4F51-BA9A-1072F8CC083E}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs LLC - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ZONELABS\vsmon.exe

O23 - Service: WZCBDL Service (WZCBDLService) - D-Link - C:\Program Files\WZCBDL Service\WZCBDLS.exe

(Musg) #2

zdecydowanie mecz admina :slight_smile:


(boczi) #3

Log czysty.


(system) #4

Zgadzam się z tym.

Powiedzenie takie że jest coś u ciebie nie tak jest bezsensowne płacisz za to i nie robią ci żadnej łaski żeby to sprawdzić. Jesli twierdzi że u niego jest wszystko ok jego obowiązkiem jest sprawdzenie kompa u ciebie w domu. Ja też korzystam z sieci tylko nie radiowej ale osiedlowej. I często prowadze z nimi wojne bo zawsze twierdzą że to nie ich wina. A się okazuje że ktoś miał sieciówke popsutą , a nawet ostatnio mieli wirusa SASSER na serwerze i też wszystko padło.

Tak że musisz męczyć admina.