Problemy z obsługą sieci i nie tylko w xp


(Jakub Bartoszewicz) #1

Witam, zacznę od początku.

Miałem na dysku coś (oficjalnie trailer filmu), którego nie mogłem usunąć. Męczyłem się na różne sposoby, używając między innymi unlockerów, kill coś tam itp, ale nic nie działało. Co ciekawe, klikając na plik prawym przyciskiem pojawiało się tam tylko kilka opcji, w stylu "wyślij do". Nod nic nie widział. W końcu usunąłem wkurzający plik z poziomu wiersza poleceń trybu awaryjnego. Od tamtego czasu, podczas uruchamiania komputera i pojawienia się pulpitu następuje kilkudziesięciosekundowa zawiecha, po której wskakuje ikonka połączenia sieciowego w pasku z prawej strony. Połączenia nie ma, bo nie może uzyskać adresu ip. Na innym kompie sieć śmiga elegancko, więc to nie wina routera.

Jak można, bez uciekania się do stawiania systemu od nowa, uporać się z tym problemem?

Co mogło się zepsuć i czemu (używanie jakiegoś unlockera czy innego dziadostwa, czy po prostu wyeliminowanie złośliwego pliku)?

Z góry dzięki za pomoc.

-- Dodane 24.12.2010 (Pt) 0:13 --

LOG

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 00:11:39, on 2010-12-24

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal

Running processes:

H:\WINDOWS\System32\smss.exe

H:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

H:\WINDOWS\system32\services.exe

H:\WINDOWS\system32\lsass.exe

H:\WINDOWS\system32\svchost.exe

H:\WINDOWS\System32\svchost.exe

H:\WINDOWS\system32\svchost.exe

H:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

H:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

H:\WINDOWS\Explorer.EXE

H:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

H:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

H:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

H:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

H:\Program Files\Vimicro Corporation\VMUVC\VMonitor.exe

H:\Program Files\Cyberlink\Shared Files\brs.exe

H:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

H:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\issch.exe

H:\Program Files\Vidalia Bundle\Vidalia\vidalia.exe

H:\Documents and Settings\start\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe

H:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

H:\Program Files\Vidalia Bundle\Privoxy\privoxy.exe

H:\Program Files\Vidalia Bundle\Tor\tor.exe

H:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

H:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

H:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

H:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

H:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

H:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

H:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

H:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

H:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

H:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

H:\WINDOWS\system32\svchost.exe

H:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

H:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.daemon-search.com/startpage

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.lge.com/products/mobile/mobi ... CTG1000439

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - H:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - H:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - H:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - H:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - H:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE H:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [iSUSPM Startup] H:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE H:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [symantec PIF AlertEng] "H:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "H:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"

O4 - HKLM..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] H:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKLM..\Run: [cFosSpeed] H:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM..\Run: [VMonitorVMUVC] "H:\Program Files\Vimicro Corporation\VMUVC\VMonitor.exe" VMUVC

O4 - HKLM..\Run: [bDRegion] H:\Program Files\Cyberlink\Shared Files\brs.exe

O4 - HKLM..\Run: [GrooveMonitor] "H:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM..\Run: [iSUSScheduler] "H:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\issch.exe" -start

O4 - HKLM..\Run: [TrojanScanner] H:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe /boot

O4 - HKCU..\Run: [Vidalia] "H:\Program Files\Vidalia Bundle\Vidalia\vidalia.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Google Update] "H:\Documents and Settings\start\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] H:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Privoxy.lnk = H:\Program Files\Vidalia Bundle\Privoxy\privoxy.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://H:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://H:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://H:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - H:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - H:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Express Cleanup - {5E638779-1818-4754-A595-EF1C63B87A56} - H:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Cleanup\WCQuick.lnk (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Express Cleanup - {5E638779-1818-4754-A595-EF1C63B87A56} - H:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Cleanup\WCQuick.lnk (file missing)

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - H:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - H:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - H:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A41} (SignActivX Control) - https://www.pekaobiznes24.pl/components ... XPEKAO.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - H:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - H:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\Skype4COM.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - H:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - H:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - H:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - H:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Usługa Bonjour (Bonjour Service) - Apple Inc. - H:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - cFos Software GmbH - H:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - H:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - H:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - H:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - H:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - H:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - H:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - H:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - H:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - H:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - H:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - (no file)

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - H:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - H:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - H:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - H:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - H:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

--

End of file - 10111 bytes