Problemy z pobieraniem, skan OTL

Witam, przeskanowałam komputer OTLem i proszę o podpowiedź co dalej

raport OTL http://www.wklej.org/id/1413189/

raport extras http://www.wklej.org/id/1413191/

Odinstaluj Panda lub Avast.

W panelu sterowania odinstaluj PC Data App i Defaulttab.

Pobierz i uruchom AdwCleaner Kliknij Szukaj i później Usuń.

Pobierz Farbar Recovery Scan Tool 32-Bit Version

Uruchom FRST i kliknij Scan. Pokaż raport FRST i Addition.

 

Dlatego też proszę zapoznać się z tym tematem: http://forum.dobreprogramy.pl/obowiązkowe-logi-t208287/

A następnie korzystając z przycisku Edytuj i opcji Użyj pełnego edytora , dokonać korekty tytułu, tak aby konkretnie mówił o problemie.

W przeciwnym razie temat trafi do Kosza.

addition http://wklej.org/id/1413349/

FRST http://wklej.org/id/1413351/

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKLM\...\Run: [fst_pl_107] => [X]
HKU\.DEFAULT\...\RunOnce: [panda4_0dn] - reg.exe delete "HKCU\Software\AppDataLow\Software\panda4_0dn" /f
HKLM\...\Run: [DivXUpdate] => C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe [1861968 2014-01-10] ()
HKU\.DEFAULT\...\RunOnce: [panda4_0dn_XP] - reg.exe delete "HKCU\Software\panda4_0dn" /f
HKU\.DEFAULT\...\RunOnce: [panda4_1dn] - reg.exe delete "HKCU\Software\AppDataLow\Software\panda4_1dn" /f
HKU\.DEFAULT\...\RunOnce: [panda4_1dn_XP] - reg.exe delete "HKCU\Software\panda4_1dn" /f
HKU\.DEFAULT\...\RunOnce: [panda4_1dn_DATA_FOLDER] - cmd.exe /c rmdir "C:\ProgramData\Panda Security URL Filtering" /s /q
HKU\.DEFAULT\...\RunOnce: [panda4_1dn_INSTALL_FOLDER] - cmd.exe /c rmdir "C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\panda4_1dn" /s /q
HKU\.DEFAULT\...\RunOnce: [panda] - reg.exe delete "HKCU\Software\AppDataLow\Software\panda" /f
HKU\.DEFAULT\...\RunOnce: [panda_XP] - reg.exe delete "HKCU\Software\panda" /f
HKU\S-1-5-21-2873976665-1308108686-1123485420-1000\...\Run: [eRclient] => C:\Users\yyy\AppData\Roaming\eRclient\eRclient.exe [1269248 2013-07-15] (eRmail Company, s. r. o.)
BootExecute: autocheck autochk * PCloudBroom.exe \systemroot\system32\BroomData.bit
GroupPolicyUsers\S-1-5-21-2873976665-1308108686-1123485420-1097\User: Group Policy restriction detected <======= ATTENTION
SearchScopes: HKLM - DefaultScope value is missing.
SearchScopes: HKCU - {BD5A2228-9BED-41E1-A839-04BC3789BB8C} URL = http://www.mysearchresults.com/search?c=2408&t=14&q={searchTerms}
SearchScopes: HKCU - ŰźĆîZ§’2ąŢpv¨IÍá*X(Ž2s(ŰÎŔJşÔÓµť± vË°!×—(äĽ48иpatm6ęo^Mp`Ëő÷_iŁwľ!„Áű†x˘8€ŮjŔ˙ţ ´Ń;áa´[¦†8 ş~ŹRŮxśňÜ8'Ł-)xURL = 
S3 Synth3dVsc; System32\drivers\synth3dvsc.sys [X]
S3 tsusbhub; system32\drivers\tsusbhub.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
C:\AdwCleaner
C:\prefs.js
C:\Users\yyy\wc
C:\Users\yyy\AppData\Roaming\wyUpdate AU
C:\Users\Jadzia\Downloads\bincpjjoaoomimlpflppeeodaklapjdn_14638 (1).crx
C:\Program Files\Panda Security
C:\ProgramData\Panda Security URL Filtering
C:\Users\Jadzia\AppData\Roaming\Panda Security
C:\Users\yyy\AppData\Roaming\Panda Security
C:\Users\yyy\AppData\Local\Temp\*.exe
testsigning:
Task: {111597E8-C47A-451A-9D78-4072643EBB61} - \{4C7C844E-6BEA-4BDF-A7CA-63324D6DBA2C} No Task File <==== ATTENTION
Task: {12BDF271-3F67-4BCF-8583-9AF09BF8D736} - \{0F2D9146-12CE-4A77-84EC-05ECC93DAE31} No Task File <==== ATTENTION
Task: {13A5C7F4-E8BE-4F3D-A35E-4F45EC888525} - System32\Tasks\RNUpgradeHelperLogonPrompt_yyy => C:\Users\yyy\AppData\Roaming\Real\Update\UpgradeHelper\RealPlayer\11.01\agent\rnupgagent.exe [2014-06-24] (RealNetworks, Inc.)
Task: {16CCE2F9-8477-4FA7-BA36-ACFB467C9FF2} - System32\Tasks\RealPlayerRealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-2873976665-1308108686-1123485420-1000 => C:\Program Files\Real\RealUpgrade\RealUpgrade.exe [2012-11-30] (RealNetworks, Inc.)
Task: {1A7BB2FB-252F-415B-A058-3DEF99E6C13F} - System32\Tasks\RealPlayerRealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-2873976665-1308108686-1123485420-1000 => C:\Program Files\Real\RealUpgrade\RealUpgrade.exe [2012-11-30] (RealNetworks, Inc.)
Task: {1FC38AEC-C2C3-4395-B551-27DA8C1A2440} - \Microsoft\Windows\Windows Activation Technologies\ValidationTask No Task File <==== ATTENTION
Task: {26ED5B92-292E-4750-9DE9-DA36EF116D4D} - System32\Tasks\RNUpgradeHelperResumePrompt_yyy => C:\Users\yyy\AppData\Roaming\Real\Update\UpgradeHelper\RealPlayer\11.01\agent\rnupgagent.exe [2014-06-24] (RealNetworks, Inc.)
Task: {37F3D3D7-D5C3-412A-8262-3561F392A920} - \{2790F693-5740-4CA7-B1EE-0883A6391BE1} No Task File <==== ATTENTION
Task: {3F46C887-5B17-45AB-BAB7-DD3F6AA554B7} - \Java Update Scheduler No Task File <==== ATTENTION
Task: {3F538098-CB15-4BA2-AFB6-41C2A976B30F} - \{A8E6DC7F-C77E-4316-9CB1-07D8ED9909C1} No Task File <==== ATTENTION
Task: {50383F8E-54D2-46EB-BBC2-B25A45593F51} - \{4A18E5CD-6C38-44DF-8AEA-C130CD630E6B} No Task File <==== ATTENTION
Task: {54895DBA-1C0D-47B4-BDB0-2C0AF1196A7B} - \{301B5D15-83A7-4BD5-9A25-2E63C32EDF31} No Task File <==== ATTENTION
Task: {5DEEC74A-608C-40BC-8302-9A3247B20730} - \{3ABAA910-35A3-4BF5-A909-B32A0D3ABB76} No Task File <==== ATTENTION
Task: {621CB421-5735-4594-875B-CA4B92354D47} - \{F9B341DA-FE24-4FD1-93B0-7B983B51AB2E} No Task File <==== ATTENTION
Task: {62E7861C-4606-4D5B-BA45-91A284BA3F40} - \{B433A7ED-3BF9-45DF-BC9A-C4463DEED4AA} No Task File <==== ATTENTION
Task: {72CD42CE-91E2-4696-AFA1-5F1FF416484E} - \{8F5FB612-9F3A-491E-B4AB-6B1BF80018E8} No Task File <==== ATTENTION
Task: {7E235284-98BB-4B85-8A00-0E6B946E0EE2} - \{A20CCFED-9570-4EAF-A31C-24D71EA70D0D} No Task File <==== ATTENTION
Task: {832DC874-9859-4D47-997C-9F64FC17222E} - \{804B9CE3-7D25-4243-8F79-760488D29D96} No Task File <==== ATTENTION
Task: {91568F3D-E1E9-4845-AD90-49281040B45B} - \{FBB58201-D746-48A9-8E0A-445CDC78EFEE} No Task File <==== ATTENTION
Task: {9D2ED9FB-B840-4625-BF11-743E288B11F3} - \{8492440C-8EEC-47D7-9E79-39DC1718A3B9} No Task File <==== ATTENTION
Task: {A6AEF693-3AEB-4048-8A83-FA85FE7BC831} - \{8D3F084C-3313-4E73-9A1C-3004AA4EA526} No Task File <==== ATTENTION
Task: {A9681BE4-AB7A-4959-AD7A-2033602FD6EC} - \{FAEF0220-E21C-4EC0-B1D5-FC2AC2E9D485} No Task File <==== ATTENTION
Task: {AC1A3838-89A1-4005-AE32-3962AEB3979E} - \SidebarExecute No Task File <==== ATTENTION
Task: {AF11AF48-4300-4B90-8B83-7CF8FFFDDA29} - \{6EF8C59B-94BD-4B57-AD5D-6726828B057F} No Task File <==== ATTENTION
Task: {BB5B77E9-1323-49CA-B71D-5A81F430A665} - \{8DA395C4-E972-4D7C-A5CE-234A6D4D6D58} No Task File <==== ATTENTION
Task: {BD49477E-9B50-4F3E-AE25-22AB1B17900C} - \Program aktualizacji online produktu Real Player. No Task File <==== ATTENTION
Task: {C434D1C5-2C81-4B6C-808D-9638CF80487D} - \Program aktualizacji online firmy DivX. No Task File <==== ATTENTION
Task: {C538A06E-E613-4950-AE6B-2809E49EB144} - \CreateChoiceProcessTask No Task File <==== ATTENTION
Task: {CD7A3BB4-387E-4AC1-880E-444CAF9C3376} - \{EE9AE06F-BDB7-4A66-B155-AF5AD0AAC080} No Task File <==== ATTENTION
Task: {D041F7C3-83C9-4F2E-891B-B8813E8E9BB8} - \{905D64A6-6AFB-4111-A693-BD96F0495B5F} No Task File <==== ATTENTION
Task: {DBF9346C-C9A7-47B6-A9C0-40C32D9DE3FD} - \{F9F13A22-9988-4C30-94D8-747D25563303} No Task File <==== ATTENTION
Task: {E0C2DCB2-6BF2-4168-B765-E3A0229FB8AB} - \{31011838-7C50-43BB-A6A3-E4D49A1E977C} No Task File <==== ATTENTION
Task: {E50A6F8E-2B99-463C-A521-E5D779C721CD} - \{3C73FDDA-BF13-4F0D-AD64-E0D9779BB1EF} No Task File <==== ATTENTION
Task: {E55EACC1-DFD5-4BAB-8BA5-1028F14EE1F3} - \{2D7CC799-071B-4719-8ED3-B63A5B6069DC} No Task File <==== ATTENTION
Task: {E9AA3940-AF4A-4B5E-BF0D-4A64B74C7226} - \{5EC5B7BD-F2FB-4E32-8D5B-2A6218505937} No Task File <==== ATTENTION
Task: {ECB53836-6073-43FE-B3DC-FEA155C04362} - \{F28648D1-C9FE-4FE2-BED5-800B1159640B} No Task File <==== ATTENTION
Task: {EFF80E7A-9ACD-47C8-93C2-CC84227C4BAA} - \Program aktualizacji online firmy Adobe. No Task File <==== ATTENTION
Task: {F1553D0E-A824-4829-A4EF-C659DED819D3} - \{53AAF617-DD37-4BB0-ABC1-CAF7216776C5} No Task File <==== ATTENTION
Task: {F249287B-DE37-4FD3-8F64-45EFD4EFD0AE} - System32\Tasks\ReclaimerUpdateXML_yyy => C:\Users\yyy\AppData\Roaming\Real\Update\UpgradeHelper\RealPlayer\11.01\agent\rnupgagent.exe [2014-06-24] (RealNetworks, Inc.)
Task: {F32D28FA-CAE3-4002-9D94-8473C85377E7} - \{233A775F-EB17-4AE5-998F-B6777FC6969B} No Task File <==== ATTENTION
Task: {F601B49D-3444-48E5-B70B-50B7DF5F20F9} - System32\Tasks\ReclaimerUpdateFiles_yyy => C:\Users\yyy\AppData\Roaming\Real\Update\UpgradeHelper\RealPlayer\11.01\agent\rnupgagent.exe [2014-06-24] (RealNetworks, Inc.)
Task: {FDFDDB4B-C3F0-4562-BAF4-D2007188D594} - \{F00F6FB3-0677-4235-8A06-265A57560804} No Task File <==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\ReclaimerUpdateFiles_yyy.job => C:\Users\yyy\AppData\Roaming\Real\Update\UpgradeHelper\RealPlayer\11.01\agent\rnupgagent.exe
Task: C:\Windows\Tasks\ReclaimerUpdateXML_yyy.job => C:\Users\yyy\AppData\Roaming\Real\Update\UpgradeHelper\RealPlayer\11.01\agent\rnupgagent.exe
Task: C:\Windows\Tasks\RNUpgradeHelperLogonPrompt_yyy.job => C:\Users\yyy\AppData\Roaming\Real\Update\UpgradeHelper\RealPlayer\11.01\agent\rnupgagent.exe

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.

fixlog http://wklej.org/id/1413677/

scan http://wklej.org/id/1413679/

Skasuj folder C:\FRST

Usuń stare punkty przywracania: Aby usunąć wszystkie punkty przywracania

Dysk przeskanuj Malwarebytes Anti-Malware

Podczas instalacji usuń zaznaczenie przy Uruchom okres testowy Malwarebytes Anti-Malware Premium.

http://wstaw.org/m/2014/03/25/2014-03-25_123039.png

Język PL > Settings > General Settings > Language > Polish

Przeczytaj w jaki sposób należy instalować programy: KLIK - KLIK - KLIK - KLIK

Odinstaluj:

Adobe Flash Player 13 ActiveX

Adobe Flash Player 13 Plugin

Adobe Shockwave Player 12.0

Java 7 Update 51

Microsoft Silverlight

Zainstaluj:

Java 7 Update 60

Flash Player 14.0.0.145 Internet Explorer i Plugin-based browsers

Silverlight 5.1.30214.0

Zrobione, dziękuję