Problemy z programami używające Framework na systemie x64


(WooQash) #1

Witam, po przejściu na systemy x64 zauważyłem dziwne błędy w niektórych programach potrzebujących Framewrok'a.

screen.jpg

Taki błąd wyskakuje np. w programie do wyników na żywo w rfactor'ze, a po kliknięciu na szczegóły wywala taki kodzik:

Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)

zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.


**************Tekst wyjątku**************

System.Exception: Error while saving prefs: Odmowa dostępu do ścieżki 'C:\Program Files (x86)\simracing\LiveView Reporter\LVreporter.cfg'.

  w LiveViewReporter.Cds.Column_Changed(Object sender, DataColumnChangeEventArgs e)

  w System.Data.DataRow.set_Item(DataColumn column, Object value)

  w LiveViewReporter.Cds.AddRecord()

  w LiveViewReporter.Form1.bt_add_Click(Object sender, EventArgs e)

  w System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)

  w System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)

  w System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message m, MouseButtons button, Int32 clicks)

  w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message m)

  w System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message m)

  w System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message m)

  w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message m)

  w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)**************Zestawy załadowane**************

mscorlib

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.4918 (NetFXspW7.050727-4900)

  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll

----------------------------------------

LiveViewReporter

  Wersja zestawu: 1.1.0.0

  Wersja Win32: 1.1.0.0

  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/simracing/LiveView%20Reporter/LiveViewReporter.exe

----------------------------------------

System.Windows.Forms

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.4918 (NetFXspW7.050727-4900)

  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll

----------------------------------------

System

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.4918 (NetFXspW7.050727-4900)

  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll

----------------------------------------

System.Drawing

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.4918 (NetFXspW7.050727-4900)

  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll

----------------------------------------

System.Windows.Forms.resources

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.4918 (NetFXspW7.050727-4900)

  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll

----------------------------------------

System.Data

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.4918 (NetFXspW7.050727-4900)

  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_64/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll

----------------------------------------

System.Xml

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.4918 (NetFXspW7.050727-4900)

  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll

----------------------------------------

Accessibility

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.4918 (NetFXspW7.050727-4900)

  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll

----------------------------------------

System.ServiceProcess

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.4918 (NetFXspW7.050727-4900)

  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.ServiceProcess/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.ServiceProcess.dll

----------------------------------------

mscorlib.resources

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.4918 (NetFXspW7.050727-4900)

  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll

----------------------------------------


**************Debugowanie w trybie JIT**************

Aby włączyć debugowanie w trybie JIT (just-in-time), plik .config tej

aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć

wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.

Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym

debugowaniem.


Na przykład:


Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki

są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze

i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.

Co zrobić aby to naprawić, bo uniemozliwiwa mi to jakią kolwiek pracę z tymi programami