Problemy z przegladarką


(Jerzy Krl3) #1

Prosze o pomoc.Problem polega na tym , iż po wpisaniu do przegladarki adresu www . onet .pl zostaje automatycznie wyrzucony .Niby takie nic ale drażni. Z góry dzieki za pomoc .Pozdrawiam serdecznie .Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:29:30, on 2007-11-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\MksFwall.exe

C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\MksPC.exe

C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mksupdate.exe

C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\MksVirMonSvc.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mks_scan.exe

C:\Program Files\Lexmark 6200 Series\lxbumon.exe

C:\Program Files\Lexmark 6200 Series\ezprint.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\taskbaricon.exe

C:\WINDOWS\vsnpstd.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HYDRAVISION\HydraDM.exe

C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mkstray.exe

C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mks_mail.exe

C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mksregmon.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Panasonic\LUMIXSimpleViewer\PhLeAutoRun.exe

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

C:\WINDOWS\system32\lxbucoms.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O4 - HKLM..\Run: [lxbumon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 6200 Series\lxbumon.exe"

O4 - HKLM..\Run: [FaxCenterServer] "C:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s

O4 - HKLM..\Run: [EzPrint] "C:\Program Files\Lexmark 6200 Series\ezprint.exe"

O4 - HKLM..\Run: [smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\Program Files\Neostrada TP\taskbaricon.exe

O4 - HKLM..\Run: [LXBUCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXBUtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [snpstd] C:\WINDOWS\vsnpstd.exe

O4 - HKLM..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe" /updateexetsr

O4 - HKLM..\Run: [HydraVisionDesktopManager] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HYDRAVISION\HydraDM.exe

O4 - HKLM..\Run: [mkstray] C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mkstray.exe

O4 - HKLM..\Run: [mks_mail] C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mks_mail.exe

O4 - HKLM..\Run: [MKSRegmon] C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mksregmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\wianmpa.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O4 - Global Startup: LUMIX Simple Viewer.lnk = ?

O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2007\bin\mkslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2007\bin\mkslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2007\bin\mkslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2007\bin\mkslsp.dll

O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0000-0003-ABCDEFFEDCBA} (Java Runtime Environment 1.4.0_03) -

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{719F51AF-FD53-4A99-B9BA-5027B407C857}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: lxbu_device - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lxbucoms.exe

O23 - Service: MksFwall - MKS Sp z o.o. - C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\MksFwall.exe

O23 - Service: MksPC - Unknown owner - C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\MksPC.exe

O23 - Service: MksUpdate - MKS Sp. z o. o. - C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mksupdate.exe

O23 - Service: mks_vir file monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\MksVirMonSvc.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mks_scan.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

--

End of file - 7615 bytes


(goomish) #2

Co to znaczy "automatycznie wyrzucony"? Rozłącza się połączenie z internetem? Czy może przeglądarka zamyka się z jakimś błędem. Jakim?

Log HT nie zawiera wpisów o szkodliwych programach, ale... Odinstaluj aplikację dostępową TP Neostrada i utwórz normalne, standardowe połączenie sieciowe w Panelu Sterowania.


(Jerzy Krl3) #3

Przeglądarka zamyka sie.Info o bledach niestety nie ma. :frowning: .


(goomish) #4

Heh, teraz ja zapomniałem być precyzyjny i dokładnie dopytać :slight_smile:

Tylko na stronie http://www.onet.pl, czy innych też? Na przykład http://www.google.pl?A na innych stronach zawierających animacje wykonane we flashu? Bo być może to jest przyczyna - uszkodzona lub brakująca wtyczka Flash Playera


(Majestic 007) #5

może przeinstaluj przeglądarke, usuwają przy tym wszystkie profile i zakładki. Powinno pomóc


(Jerzy Krl3) #6

Tak tylko na stronie onetu......inne stronki dzialeją , tz nie dokladnie ...przy próbie wejścia na czat , po zalogowaniu się , strona i przeglądarka zamykają się . :cry:

Złączono Posta : 09.11.2007 (Pią) 12:40

Niestety, nic nie pomogło przeinstalowanie programów etc.dalej pozostaje ten sam problem .Licze że ktos na forum poradzi co mam zrobis z tym fantem .Pozdrawiam