Problemy z RUNDLL'em i dziwnymi plikami .dll


(Foxer13) #1

Ostatnio mam problemy z kompem :/. Pojawiają się błędy programu RUNDLL i tworzą się dziwne procesy.

Log z hijacka:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:45:19, on 2007-06-20

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\DefWatch.exe

C:\WINDOWS\System32\dpinapmx.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe

C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\FireWall.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe

C:\Program Files\Wapster\AQQ\AQQ.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\taskmgr.exe

C:\Documents and Settings\Filip\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/ig?hl=pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {2AC1464D-7D99-4343-837E-89B596F29A66} - C:\WINDOWS\System32\mllml.dll

O2 - BHO: (no name) - {D1159422-16E3-462F-A93D-FB718E100408} - C:\WINDOWS\System32\d3dxim.dll

O2 - BHO: (no name) - {E12BFF69-38A7-406e-A8EF-2738107A7831} - C:\WINDOWS\System32\xudvcdnq.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Kwyshell MidpX - {EBE9E2B5-B526-48BC-AD46-687263EDCB0E} - C:\Program Files\Kwyshell\MidpX\JadInvoker\MidpInvoker.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [Ashampoo FireWall] "C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\FireWall.exe" -TRAY

O4 - HKLM\..\Run: [AQQ] C:\\Program Files\\Wapster\\AQQ\\AQQ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ApachInc] rundll32.exe "C:\WINDOWS\System32\yardlvaw.dll",realset

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Link to &MidpX - C:\Program Files\Kwyshell\MidpX\JadInvoker\Extent\jad_wrap.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O15 - Trusted Zone: http://mks.com.pl

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D9309B5D-E540-444A-91B6-67F83C299CF9}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O20 - Winlogon Notify: mllml - C:\WINDOWS\System32\mllml.dll

O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\System32\NavLogon.dll

O20 - Winlogon Notify: pmnkhhh - pmnkhhh.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: winrkp32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\winrkp32.dll

O20 - Winlogon Notify: wudb - C:\WINDOWS\System32\wudb.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\DefWatch.exe

O23 - Service: dns cache reader (DNSCacheReader) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\j3231637.exe

O23 - Service: DomainService - - C:\WINDOWS\System32\dpinapmx.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Klient Symantec AntiVirus (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe

O23 - Service: PDFCreatorMessages - Global Graphics Software Ltd - C:\WINDOWS\system32\PDFCreatorMessages.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

Z SilentRunners nie mogę dać, gdyż nie SR mi nie działa... Pojawia się błąd, że mam wyłączony jakiś proces, mimo tego że on jest cały czas włączony.


(Asterisk) #2

Zastosuj się do tego Tematu i zmień

tytuł tematu na konkretny - inaczej KOSZ


(qrczak13) #3

W trybie awaryjnym użyj VundoFix, FixVundo, VirtmundoBeGone

Po wykonaniu w/w daj log z ComboFix.