Problemy z siecią, korzystanie z polecenia PING

Problemy z siecią, korzystanie z polecenia PING

Jeśli sieć komputerowa, z której korzystasz, nie pracuje poprawnie możesz zlokalizować przyczynę błędów korzystając z polecenia PING w Wierszu poleceń. W tym celu przejdź do Start/Uruchom, wpisz polecenie CMD i naciśnij Enter. Adres IP możesz sprawdzić wpisując w Wierszu polecenia polecenie IPCONFIG. W Wierszu poleceń wpisz PING adres_IP, wpisując w tym miejscu adres IP innego komputera z Twojej sieci. Adres IP możesz sprawdzić wpisując w Wierszu polecenia polecenie IPCONFIG. Jeśli połączenie sieciowe działa prawidłowo, otrzymasz komunikat podobny do poniższego:

Odpowiedź z 172.16.4.166: bajtów=32 czas<1 ms TTL=128

Odpowiedź z 172.16.4.166: bajtów=32 czas<1 ms TTL=128

Odpowiedź z 172.16.4.166: bajtów=32 czas<1 ms TTL=128

Odpowiedź z 172.16.4.166: bajtów=32 czas<1 ms TTL=128

Jeśli polecenie PING nie zwróci żadnej odpowiedzi lub pojawi się komunikat o przekroczeniu czasu oczekiwania, problem z połączeniem może tkwić w Twoim komputerze. Aby to sprawdzić wróć do Wiersza polecenia i wpisz polecenie PING 127.0.0.1, aby sprawdzić poprawność działania protokołu TCP/IP w Twoim komputerze. Następnie wpisz polecenie PING adres_IP_Twojego_komputera. Jeśli pojawi się prawidłowa odpowiedź, będzie to oznaczać, że karta sieciowa w Twoim komputerze działa. Gdy któreś z powyższych poleceń nie zwróci odpowiedzi, problem będzie tkwił w ustawieniach protokołu TCP/IP lub w karcie sieciowej. Ustawienia karty sieciowej znajdziesz w Menedżerze urządzeń.

Jeśli polecenie PING zadziała prawidłowo, kolejnym krokiem jest sprawdzenie poprawności rozpoznawania nazw. W tym celu najpierw sprawdź nazwę innego komputera: kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer i wybierz z menu kontekstowego opcję Właściwości. Następnie przejdź do karty Nazwa komputera. W wierszu polecenia wpisz PING nazwa_komputera, wpisując nazwę drugiego komputera. Jeśli polecenie zwróci prawidłową odpowiedź, oznacza to, że połączenie między komputerami działa prawidłowo. Jeśli mimo to nadal nie masz dostępu do zasobów sieciowych, problem tkwi w konfiguracji udziałów sieciowych (udostępnionych folderów i drukarek).

Aby obejrzeć statystykę generowaną przez polecenie PING, użyj polecenia PING -T. Aby wyświetlić statystykę i kontynuować badanie, naciśnij klawisze CTRL BREAK. Aby zatrzymać badanie, naciśnij klawisze CTRL C. Jeśli wyniki statystyczne wskazują na utratę pakietów, oznacza to, że przyczyna problemu z połączeniem sieciowym znajduje się w warstwie 3 (połączenie na poziomie protokołu internetowego IP) modelu OSI (Open Systems Interconnection).