Problemy z systemem xp pomocy

Moj komp zachowuje sie strasznie dziwnie ostatnio zrobił sie tak powony, że przy otwieraniu oficca mogr zjeśc kanapkę. poniżej wklejam loga może coś poradzicie z gory dzieki:

QUOTE

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:21:02, on 2007-01-14

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\S24EvMon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\ZCfgSvc.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\DVDRAMSV.exe

C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe

C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe

C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\RegSrvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\1XConfig.exe

C:\WINDOWS\System32\00THotkey.exe

C:\WINDOWS\system32\TFNF5.exe

C:\Program Files\SigmaTel\SigmaTel AC97 Audio Drivers\stacmon.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Controls\TFncKy.exe

C:\WINDOWS\system32\TPSMain.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TouchED\TouchED.Exe

C:\WINDOWS\LTSMMSG.exe

C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE

C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\TPSBattM.exe

C:\Program Files\Tech\Wheel Mouse\5.3\MOUSE32A.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Toshiba\Toscdspd\TOSCDSPD.EXE

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE

C:\WINDOWS\system32\RAMASST.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE

C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

E:\PStart.exe

E:\Portable\GG Lite\GG Lite.exe

D:\Moje Dane\Programy\czyszczenie systemu\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://intranet/index4.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.ddcd.net/dd3e/v4upgrade/upgrade_esj.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = saturn:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet

O4 - HKLM…\Run: [00THotkey] C:\WINDOWS\System32\00THotkey.exe

O4 - HKLM…\Run: [000StTHK] 000StTHK.exe

O4 - HKLM…\Run: [TFNF5] TFNF5.exe

O4 - HKLM…\Run: [sigmaTel StacMon] C:\Program Files\SigmaTel\SigmaTel AC97 Audio Drivers\stacmon.exe

O4 - HKLM…\Run: [synTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM…\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM…\Run: [TFncKy] TFncKy.exe

O4 - HKLM…\Run: [TPSMain] TPSMain.exe

O4 - HKLM…\Run: [PRONoMgr.exe] c:\Program Files\Intel\PROSetWireless\NCS\PROSet\PRONoMgr.exe

O4 - HKLM…\Run: [TouchED] C:\Program Files\TOSHIBA\TouchED\TouchED.Exe

O4 - HKLM…\Run: [LTSMMSG] LTSMMSG.exe

O4 - HKLM…\Run: [shStatEXE] “C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE” /STANDALONE

O4 - HKLM…\Run: [McAfeeUpdaterUI] “C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe” /StartedFromRunKey

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [DataLayer] C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

O4 - HKLM…\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -onlytray

O4 - HKLM…\Run: [Windows LSASS Service] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO\svchost.exe

O4 - HKLM…\Run: [sVCHOSTS] “C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO\PCD\SVCHOST.EXE”

O4 - HKLM…\Run: [LWBMOUSE] C:\Program Files\Tech\Wheel Mouse\5.3\MOUSE32A.EXE

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [toscdspd] C:\Program Files\Toshiba\Toscdspd\TOSCDSPD.EXE

O4 - HKCU…\Run: [NBJ] “C:\PROGRA~1\Ahead\NEROBA~1\NBJ.exe”

O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe

O4 - Global Startup: Przyspieszenie uruchomienia programu AutoCAD.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart16.exe

O4 - Global Startup: RAMASST.lnk = C:\WINDOWS\system32\RAMASST.exe

O4 - Global Startup: Szybkie uruchamianie programu Microsoft Office OneNote 2003.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://intranet/index4.htm

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = poznan.zzgnig.com.pl

O17 - HKLM\Software…\Telephony: DomainName = poznan.zzgnig.com.pl

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = poznan.zzgnig.com.pl

O20 - Winlogon Notify: Sebring - c:\WINDOWS\System32\LgNotify.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: DVD-RAM_Service - Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. - C:\WINDOWS\System32\DVDRAMSV.exe

O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe

O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe

O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\WINDOWS\System32\RegSrvc.exe

O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\System32\S24EvMon.exe