Problemy z trojanami z pen drive

Witajcie

Mam problem z trojanem Psw.SBoy.a, który zasiedlił się w kilku komputerach. Niespecjalnie mogę go usunąć. Pozwalam sobie prosić o radę i pomoc. Pytanie także jak usunąć także go z pendriveów?

Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc

Wklejam logi

HIJackThis

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:02:30, on 2007-11-14

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Arcade\PCMService.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\acer\epm\epm-dm.exe

C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mkstray.exe

C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mks_mail.exe

C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mksregmon.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Oprogramowanie interfejsu Bluetooth\BTTray.exe

C:\Acer\eManager\anbmServ.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE

c:\Program Files\WIDCOMM\Oprogramowanie interfejsu Bluetooth\bin\btwdins.exe

C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\MksFwall.exe

C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\MksPC.exe

C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mksupdate.exe

C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mksvirmonsvc.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$MICROSOFTSMLBIZ\Binn\sqlservr.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mks_scan.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

C:\Documents and Settings\Piotr Olech\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.pfwb.org.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,EXPLORER.EXE

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: CmjBrowserHelperObject Object - {07A11D74-9D25-4fea-A833-8B0D76A5577A} - C:\Program Files\Mindjet\MindManager 7\Mm7InternetExplorer.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: (no name) - {AC41D38F-B56D-40AD-94E0-B493D130C959} - (no file)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM…\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM…\Run: [PCMService] “C:\Program Files\Arcade\PCMService.exe”

O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [EPM-DM] c:\acer\epm\epm-dm.exe

O4 - HKLM…\Run: [mkstray] C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mkstray.exe

O4 - HKLM…\Run: [mks_mail] C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mks_mail.exe

O4 - HKLM…\Run: [MKSRegmon] C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mksregmon.exe

O4 - HKLM…\Run: [ePowerManagement] C:\Acer\ePM\ePM.exe boot

O4 - HKLM…\Run: [DataLayer] C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

O4 - HKLM…\Run: [TkBellExe] “C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [wsctf.exe] wsctf.exe

O4 - HKCU…\Run: [EXPLORER.EXE] EXPLORER.EXE

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O8 - Extra context menu item: Wyślij do interfejsu &Bluetooth - c:\Program Files\WIDCOMM\Oprogramowanie interfejsu Bluetooth\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Send to Mindjet MindManager - {531B9DC0-D8EE-4c76-A6EE-6C1E50569655} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Send to Mindjet MindManager - {941E1A34-C6AF-4baa-A973-224F9C3E04BF} - C:\Program Files\Mindjet\MindManager 7\Mm7InternetExplorer.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2007\bin\mkslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2007\bin\mkslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2007\bin\mkslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2007\bin\mkslsp.dll

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O15 - Trusted Zone: http://mks.com.pl

O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://fpdownload.macromedia.com/get/s … wflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Notebook Manager Service (anbmService) - OSA Technologies Inc. - C:\Acer\eManager\anbmServ.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - c:\Program Files\WIDCOMM\Oprogramowanie interfejsu Bluetooth\bin\btwdins.exe

O23 - Service: EvtEng - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: MksFwall - MKS Sp z o.o. - C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\MksFwall.exe

O23 - Service: MksPC - Unknown owner - C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\MksPC.exe

O23 - Service: MksUpdate - MKS Sp. z o. o. - C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mksupdate.exe

O23 - Service: mks_vir file monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mksvirmonsvc.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mks_scan.exe

O23 - Service: MSSQL$MICROSOFTSMLBIZ - Unknown owner - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$MICROSOFTSMLBIZ\Binn\sqlservr.exe" -sMICROSOFTSMLBIZ (file missing)

O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

Silenthill

“Silent Runners.vbs”, revision 52, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by “{++}”

Startup items buried in registry:


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“Skype” = ““C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized” [“Skype Technologies S.A.”]

“Gadu-Gadu” = ““C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray” [“Gadu-Gadu S.A.”]

“ctfmon.exe” = “C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe” [MS]

“wsctf.exe” = “wsctf.exe” [file not found]

“EXPLORER.EXE” = “EXPLORER.EXE” [MS]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“SynTPEnh” = “C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe” [“Synaptics, Inc.”]

“PCMService” = ““C:\Program Files\Arcade\PCMService.exe”” [“CyberLink Corp.”]

“ATIPTA” = “C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe” [“ATI Technologies, Inc.”]

“EPM-DM” = “c:\acer\epm\epm-dm.exe” [“Acer Inc”]

“mkstray” = “C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mkstray.exe” [“MKS Sp z o.o.”]

“mks_mail” = “C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mks_mail.exe” [“MkS Sp. z o.o.”]

“MKSRegmon” = “C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mksregmon.exe” [null data]

“ePowerManagement” = “C:\Acer\ePM\ePM.exe boot” [“Acer Value Labs, Taiwan”]

“DataLayer” = “C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe” [“Nokia Mobile Phones Ltd.”]

“TkBellExe” = ““C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot” [“RealNetworks, Inc.”]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “AcroIEHlprObj Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll” [“Adobe Systems Incorporated”]

{07A11D74-9D25-4fea-A833-8B0D76A5577A}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “CmjBrowserHelperObject Object”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Mindjet\MindManager 7\Mm7InternetExplorer.dll” [“Mindjet”]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “SSVHelper Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll” [“Sun Microsystems, Inc.”]

{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “Google Toolbar Helper”

\InProcServer32(Default) = “c:\program files\google\googletoolbar1.dll” [“Google Inc.”]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

“{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}” = “Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania”

-> {HKLM…CLSID} = “Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania”

\InProcServer32(Default) = “deskpan.dll” [file not found]

“{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}” = “Rozszerzenie ikony HyperTerminalu”

-> {HKLM…CLSID} = “HyperTerminal Icon Ext”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\hticons.dll” [“Hilgraeve, Inc.”]

“{2F603045-309F-11CF-9774-0020AFD0CFF6}” = “Synaptics Control Panel”

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPCpl.dll” [“Synaptics, Inc.”]

“{2b45bd21-71f8-4c8c-a87a-7eeb25a1a3e0}” = “EPM-PO Shell Extension”

-> {HKLM…CLSID} = “EPM-PO Shell Extensions”

\InProcServer32(Default) = “epm-po.dll” [“Acer Labs USA”]

“{6af09ec9-b429-11d4-a1fb-0090960218cb}” = “My Bluetooth Places”

-> {HKLM…CLSID} = “Moje miejsca interfejsu Bluetooth”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\btneighborhood.dll” [“Broadcom Corporation.”]

“{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}” = “OpenOffice.org Column Handler”

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = ““C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0\program\shlxthdl.dll”” [“Sun Microsystems, Inc.”]

“{087B3AE3-E237-4467-B8DB-5A38AB959AC9}” = “OpenOffice.org Infotip Handler”

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = ““C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0\program\shlxthdl.dll”” [“Sun Microsystems, Inc.”]

“{63542C48-9552-494A-84F7-73AA6A7C99C1}” = “OpenOffice.org Property Sheet Handler”

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = ““C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0\program\shlxthdl.dll”” [“Sun Microsystems, Inc.”]

“{3B092F0C-7696-40E3-A80F-68D74DA84210}” = “OpenOffice.org Thumbnail Viewer”

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = ““C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0\program\shlxthdl.dll”” [“Sun Microsystems, Inc.”]

“{416651E4-9C3C-11D9-8BDE-F66BAD1E3F3A}” = “PhoneBrowser”

-> {HKLM…CLSID} = “Nokia Phone Browser”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PhoneBrowser.dll” [“Nokia”]

“{FBFE7864-D495-41f0-B7DC-4BB601CC295E}” = “Contact View”

-> {HKLM…CLSID} = “Contact View”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\ContactView.dll” [“Nokia”]

“{C0C4375A-5B72-4efe-929D-3B848C3A1E91}” = “Message View”

-> {HKLM…CLSID} = “Message View”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\MessageView.dll” [“Nokia”]

“{e57ce731-33e8-4c51-8354-bb4de9d215d1}” = “Uniwersalne urządzenia Plug and Play”

-> {HKLM…CLSID} = “Uniwersalne urządzenia Plug and Play”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\upnpui.dll” [MS]

“{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}” = “WinRAR shell extension”

-> {HKLM…CLSID} = “WinRAR”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

“{B9E1D2CB-CCFF-4AA6-9579-D7A4754030EF}” = “iTunes”

-> {HKLM…CLSID} = “iTunes”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\iTunes\iTunesMiniPlayer.dll” [“Apple Computer, Inc.”]

“{0561EC90-CE54-4f0c-9C55-E226110A740C}” = “Haali Column Provider”

-> {HKLM…CLSID} = “Haali Column Provider”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Haali\MatroskaSplitter\mmfinfo.dll” [null data]

“{F0CB00CD-5A07-4D91-97F5-A8C92CDA93E4}” = “Shell Extensions for RealOne Player”

-> {HKLM…CLSID} = “RealOne Player Context Menu Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpshell.dll” [“RealNetworks, Inc.”]

“{967B2D40-8B7D-4127-9049-61EA0C2C6DCE}” = “PowerISO”

-> {HKLM…CLSID} = “PowerISO”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\PowerISO\PWRISOSH.DLL” [“PowerISO Computing, Inc.”]

“{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}” = “Microsoft Office HTML Icon Handler”

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll” [MS]

“{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}” = “Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler”

-> {HKLM…CLSID} = “Rozszerzenie ikon plików programu Outlook”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL” [MS]

“{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}” = “Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler”

-> {HKLM…CLSID} = “Microsoft Office Outlook”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\MLSHEXT.DLL” [MS]

“{ABC70703-32AF-11d4-90C4-D483A70F4825}” = “CMenuExtender”

-> {HKLM…CLSID} = “CMenuExtender”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\iColorFolder\CMExt.dll” [“Revenger inc.”]

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\

<> “Userinit” = “userinit.exe,EXPLORER.EXE” [MS], [MS]

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> AtiExtEvent\DLLName = “Ati2evxx.dll” [“ATI Technologies Inc.”]

<> igfxcui\DLLName = “igfxsrvc.dll” [“Intel Corporation”]

HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

<> text/xml\CLSID = “{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}”

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL” [MS]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{0561EC90-CE54-4f0c-9C55-E226110A740C}(Default) = “Haali Column Provider”

-> {HKLM…CLSID} = “Haali Column Provider”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Haali\MatroskaSplitter\mmfinfo.dll” [null data]

{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}(Default) = “OpenOffice.org Column Handler”

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = ““C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0\program\shlxthdl.dll”” [“Sun Microsystems, Inc.”]

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}(Default) = “PDF Column Info”

-> {HKLM…CLSID} = “PDF Shell Extension”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll” [“Adobe Systems, Inc.”]

HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\

MkS_Vir(Default) = “{E64226E0-9DA1-479E-8265-8D65BA327BD4}”

-> {HKLM…CLSID} = “MkS_Vir Shell Extension”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mksshell.dll” [null data]

PowerISO(Default) = “{967B2D40-8B7D-4127-9049-61EA0C2C6DCE}”

-> {HKLM…CLSID} = “PowerISO”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\PowerISO\PWRISOSH.DLL” [“PowerISO Computing, Inc.”]

WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”

-> {HKLM…CLSID} = “WinRAR”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

CMenuExtender(Default) = “{ABC70703-32AF-11d4-90C4-D483A70F4825}”

-> {HKLM…CLSID} = “CMenuExtender”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\iColorFolder\CMExt.dll” [“Revenger inc.”]

PowerISO(Default) = “{967B2D40-8B7D-4127-9049-61EA0C2C6DCE}”

-> {HKLM…CLSID} = “PowerISO”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\PowerISO\PWRISOSH.DLL” [“PowerISO Computing, Inc.”]

WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”

-> {HKLM…CLSID} = “WinRAR”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

MkS_Vir(Default) = “{E64226E0-9DA1-479E-8265-8D65BA327BD4}”

-> {HKLM…CLSID} = “MkS_Vir Shell Extension”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mksshell.dll” [null data]

PowerISO(Default) = “{967B2D40-8B7D-4127-9049-61EA0C2C6DCE}”

-> {HKLM…CLSID} = “PowerISO”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\PowerISO\PWRISOSH.DLL” [“PowerISO Computing, Inc.”]

WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”

-> {HKLM…CLSID} = “WinRAR”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

Group Policies {policy setting}:


Note: detected settings may not have any effect.

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\

“shutdownwithoutlogon” = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}

“undockwithoutlogon” = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Devices: Allow undock without having to log on}

Active Desktop and Wallpaper:


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

“Wallpaper” = “C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp”

Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

“Wallpaper” = “C:\Documents and Settings\Piotr Olech\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp”

Startup items in “Piotr Olech” & “All Users” startup folders:


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

“BTTray” -> shortcut to: “C:\Program Files\WIDCOMM\Oprogramowanie interfejsu Bluetooth\BTTray.exe” [“Broadcom Corporation.”]

Winsock2 Service Provider DLLs:


Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS]

000000000002\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\winrnr.dll” [MS]

000000000003\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS]

000000000004\LibraryPath = “%SystemRoot%\system32\wshbth.dll” [MS]

000000000005\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\nwprovau.dll” [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mkslsp.dll [null data], 01 - 03, 11

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 04 - 07, 10, 12 - 36

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 08 - 09

Toolbars, Explorer Bars, Extensions:


Toolbars

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

“{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}”

-> {HKLM…CLSID} = “&Google”

\InProcServer32(Default) = “c:\program files\google\googletoolbar1.dll” [“Google Inc.”]

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

“{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}” = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “&Google”

\InProcServer32(Default) = “c:\program files\google\googletoolbar1.dll” [“Google Inc.”]

Explorer Bars

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\

{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “&Badanie”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL” [MS]

Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

“MenuText” = “Sun Java Console”

“CLSIDExtension” = “{CAFEEFAC-0015-0000-0010-ABCDEFFEDCBC}”

-> {HKCU…CLSID} = “Java Plug-in 1.5.0_10”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll” [“Sun Microsystems, Inc.”]

-> {HKLM…CLSID} = “Java Plug-in 1.5.0_10”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\npjpi150_10.dll” [“Sun Microsystems, Inc.”]

{531B9DC0-D8EE-4C76-A6EE-6C1E50569655}\

“ButtonText” = “Send to Mindjet MindManager”

“CLSIDExtension” = “{AC41D38F-B56D-40AD-94E0-B493D130C959}”

{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\

“ButtonText” = “Badanie”

{941E1A34-C6AF-4BAA-A973-224F9C3E04BF}\

“ButtonText” = “Send to Mindjet MindManager”

“CLSIDExtension” = “{07A11D74-9D25-4fea-A833-8B0D76A5577A}”

-> {HKLM…CLSID} = “CmjBrowserHelperObject Object”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Mindjet\MindManager 7\Mm7InternetExplorer.dll” [“Mindjet”]

{E2E2DD38-D088-4134-82B7-F2BA38496583}\

“MenuText” = “@xpsp3res.dll,-20001”

“Exec” = “%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe” [MS]

{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

“ButtonText” = “Messenger”

“MenuText” = “Windows Messenger”

“Exec” = “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” [MS]

Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):


Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, “C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe” [“ATI Technologies Inc.”]

Bluetooth Service, btwdins, “c:\Program Files\WIDCOMM\Oprogramowanie interfejsu Bluetooth\bin\btwdins.exe” [“Broadcom Corporation.”]

Bluetooth Support Service, BthServ, “C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k bthsvcs” {“C:\WINDOWS\System32\bthserv.dll” [MS]}

EvtEng, EvtEng, “C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe” [“Intel Corporation”]

France Telecom Routing Table Service, FTRTSVC, “C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe” [“France Telecom”]

Machine Debug Manager, MDM, ““C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE”” [MS]

MkS_Scan, MkS_Scan, “C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mks_scan.exe” [empty string]

mks_vir file monitor, MksVirMonSvc, “C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mksvirmonsvc.exe” [null data]

MksFwall, MksFwall, ““C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\MksFwall.exe”” [“MKS Sp z o.o.”]

MksPC, MksPC, ““C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\MksPC.exe”” [null data]

MksUpdate, MksUpdate, ““C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mksupdate.exe”” [“MKS Sp. z o. o.”]

MSSQL$MICROSOFTSMLBIZ, MSSQL$MICROSOFTSMLBIZ, ““C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$MICROSOFTSMLBIZ\Binn\sqlservr.exe” -sMICROSOFTSMLBIZ” [MS]

Notebook Manager Service, anbmService, “C:\Acer\eManager\anbmServ.exe” [“OSA Technologies Inc.”]

RegSrvc, RegSrvc, “C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe” [“Intel Corporation”]

Spectrum24 Event Monitor, S24EventMonitor, “C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe” ["Intel Corporation "]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, “C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe” [MS]

Print Monitors:


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

HPLJ1020LM\Driver = “ZLhp1020.DLL” [“Zenographics, Inc.”]

Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = “mdimon.dll” [MS]

Microsoft Shared Fax Monitor\Driver = “FXSMON.DLL” [MS]

MLMON__N\Driver = “MLMON__N.DLL” [“KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.”]

PDF-XChange\Driver = “C:\WINDOWS\system32\pxc25pm.dll” [“Tracker Software”]

PDFCreator\Driver = “pdfcmnnt.dll” [null data]

Port drukarki interfejsu Bluetooth\Driver = “bthcrp.dll” [“Broadcom Corporation.”]

SUGS2 Langmon\Driver = “SUGS2LMK.DLL” [“Samsung Electronics.”]

XRXS1 Langmon\Driver = “XRXS1LMK.DLL” [“Samsung Electronics.”]

---------- (launch time: 2007-11-14 20:11:28)

<>: Suspicious data at a malware launch point.

  • This report excludes default entries except where indicated.

  • To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

  • The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

took 58 seconds.

---------- (total run time: 108 seconds)

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Pozdrawiam Gutek2222

usuń wpisy HJT

Daj log z ComboFix

Dziekuję - przepraszam ale miałem z tym problemy w Mozilli

Daję log z Combofix

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru >>> restart.

Pobierz program SDFix

Przepraszam cię ale wkleiłem log z Combofix jeszcze przed usunięciem przez ciebie podanych plików (zielony jestem). Umieszczam teraz aktualny log z combo

Złączono Posta : 14.11.2007 (Sro) 21:26

Mam jeszcze inny komputer który też jest zainfekowany

przesyłam jeszcze jeden log z Hijackthis

proszę o wskazówki co powinienem usunąć

Witaj - przekazuję raport

Teraz log z Combo

Daję

Już tylko jeden fix i powinno być OK.

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru >>> restart.

Witam - wklejam jeszcze jeden log z comba

Mam jeszcze pytanie o to jak pozbyć się tego draństwa z pendrivów?

Już jest czysto

i wtedy jak podepniesz skan pena :wink:

Niestety gpedit.msc nie otwiera mi się ma Home Edit XP

Czy w awaryjnym się otworzy?

Skan pena wystarczy normalnym atywirem?

Ps. Wielkie dzięki za pomoc

Pozdrawiam

To nie problem wklej do notatnika:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru >>> restart.

Witam

Niestety skan antywirem niespecjalnie pomaga

Skanuje niby usuwa trojana ale w dalszym ciągu za chwilę znowu go odnajduje

Proszę o pomoc

Złączono Posta : 20.11.2007 (Wto) 6:45

Mam też pytanie co zrobić kiedy Combofix pokazuje że już jego kopia wygasła?

cofnij date w komputerze o 2 miechy…

Daj log z ComboFix

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru >>> restart.

Daję log