Problemy z uruchamianiem aplikacji

Witam szanowne grono!

System mi się delikatnie mówiąc kaszani - są problemy z uruchamianiem aplikacji, np. wiersz polecenia (cmd) - komunikat typu "Aplikacja nie została właściwie uruchomiona (0xc0000142). Proszę o pomoc, bo gołym okiem widzę że czai tu się rootkit i syf ogólnie…