Problemy z YouTube


(Miikes) #1

Może spróbuj przekonwertować plik na inny format... W jakim formacie wrzucasz na YouTube?


(M Salatka) #2

spróbuj na ten format --> FLV


(Asterisk) #3

Zapoznaj się proszę z tą stroną i zmień tytuł na konkretny, używając

funkcji icon_edit.gif