Problemy z zawieszającym się kompem


(Vangofer) #1

Witam serdecznie przeszukalem forum i nie znalazlem odpowiedzi badz podobnego do mojego problemu a wiec tak jak w temacie mam problemy z zawieszaniem sie kompa problem pojawia sie nie az tak czesto ale nie ma na to zandej regoly i to jest najgorsze czasem dziala bardzo dlugo bez problemu a czasem zawiecha zaraz po starcie co wpienia ostro :evil: .

Jak juz napisalem wczesniej szukalem nie tylko na tym forum ale i na wielu innych probowalem wielu rzeczy procz formata chcialbym tego uniknac jak najbardziej zrobilem loga w hijackkthis oto on sam sie nie znam wiec moze niech ktos obeznany w tym sprawdzi czy wszystko ok

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:53:42, on 2009-04-27

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Labtec\Desktop\V5.1\kbdap32a.exe

C:\Program Files\Labtec\Desktop\V5.1\moffice.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Labtec\Desktop\V5.1\MOUSE32A.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Odkurzacz\odkurzacz.exe

C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mr.exe

C:\Documents and Settings\Sylwia Kruszyńska\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O4 - HKLM..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [OFFICEKB] C:\Program Files\Labtec\Desktop\V5.1\kbdap32a.exe

O4 - HKLM..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Labtec\Desktop\V5.1\moffice.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM..\Run: [symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{96B34603-17B8-47BD-AD1D-54CF95B04DC4}: NameServer = 85.255.113.118,85.255.112.82

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{9A95E933-F8CF-45A7-9C8C-0FD92F2239E0}: NameServer = 194.204.159.1 80.54.146.40

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.113.118 85.255.112.82

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.113.118 85.255.112.82

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

--

End of file - 8076 bytes

tu mam jeszcze ss ze Speed Fana wiem ze spora temperatura ale czy zawiasy moga byc od temperatury??

14j687q.jpg

tu mam parametry sprzetu z everesta

Prosze o pomoc i z gory dziekuje

ps. aktualnie chodzi ponad 2 godz i zero zawiech


(Remix) #2

Hej!

Jaki masz zasilacz?

Podaj dokładną konfiguracje kompa.

Dlaczego nie masz systemu plików NTFS? Tylko jedziesz na starym FAT32?


(Vangofer) #3

zasilacz MUSTANG model ATX KY-400W

procek 3.0 pentiak 4

karta GF 7300 GT

512 ramu (2x 256) DDR2

twardziel 160gb

plyta glowna ConRoe945G-DVI

a czemu na fatach bo to nie moj komp tylko mojej dziewczyny od kupna nie zmieniala nic a taki jej sprzedali i dlatego wlasnie chcialbym uniknac formata


(Remix) #4

Hej!

Nie trzeba robić rormatu, żeby mieć NTFS - wystarczy przekonwertować partycje

To find out more information about Convert.exe


After completing Setup, click Start, click Run, type cmd, and then press ENTER. 


In the command window, type help convert and then press ENTER. Information about converting FAT volumes to NTFS is made available as shown below. Converting FAT volumes to NTFS 

To convert a volume to NTFS from the command prompt


Open Command Prompt. Click Start, point to All Programs, point to Accessories, and then click Command Prompt. 


In the command prompt window, type: convert drive_letter: /fs:ntfs 


For example, typing convert D: /fs:ntfs would format drive D: with the ntfs format. You can convert FAT or FAT32 volumes to NTFS with this command.


Important Once you convert a drive or partition to NTFS, you cannot simply convert it back to FAT or FAT32. You will need to reformat the drive or partition which will erase all data, including programs and personal files, on the partition.

Zasilacz do wymiany - jest na czarnej liście


(Vangofer) #5

dzieki za info :slight_smile: zobaczymy czy beda sie powtarzaly te zawiasy po zmianie tego zasilacza a tak do tematu tej konwersji to nie utrace zadnych danych jak zmienie typ plikow??


(Remix) #6

Hej!

Raczej nie, robiłem to wiele razy i nigdy nie było utraty danych. Jakieś tam niebezpieczeństwo zawsze istnieje (np. przerwa w dostawie prądu :))

Przed konwertowaniem zdefragmentuj partycje - to powinno przyspieszyć proces :slight_smile: