Próby ataku

Witam, mam ostatnio mały problem, mianowicie Kaspersky Internet Security ostatnio pokazuje mi blokowanych bardzo dużo połączeń z moim komputerem, a kiedyś tak nie było. Moim zdaniem to jakiś trojan próbuje się połączyć z netem.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:53:25, on 2007-07-18

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\Użytki\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

E:\Użytki\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

E:\Użytki\Winamp\winampa.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

E:\Użytki\DAEMON Tools\daemon.exe

E:\Instalacje programów\Programy\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [kis] "E:\Użytki\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] E:\Użytki\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "E:\Użytki\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: Dodaj do Kaspersky Anti-Banner - E:\Użytki\Kaspersky Internet Security 6.0\\ie_banner_deny.htm

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Ochrona WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - E:\Użytki\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: E:\UYTKI~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Unknown owner - E:\Użytki\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Oto mój log z HijackThis i czy mógłby ktoś go sprawdzić?

Pozdrawiam

W tym logu czysto. Daj log z Combofix

Log z ComboFix

"DaWu" - 2007-07-18 10:44:23 - ComboFix 07-07-14.6 - Dodatek Service Pack 2 NTFS

Używasz uTorrent i pytasz dlaczego wyskakuja komunikaty :mrgreen:

uTorrent’a używam bardzo rzadko, ale wtedy nie pojawia się ten komunikat w Kasperskym.

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable. Po użyciu tego narzędzia wymagany jest reset sysa.

Zrobiłem tak jak napisałeś, czyli zmieniłem znaczki na enable i po uruchomieniu komputera od nowa KASPERSKY się nie włącza, Neostrada także nie działa. Gdy zrobiłem tak jak było wcześniej w WWDC to wszystko jest dobrze. Mógłby mi ktoś powiedzieć co się dzieje?Czy to ma tak być ?

Damian15 proszę poprawić temat na konkretny, obrazujący problem używając opcji Zmień

Nikt nie wie dlaczego tak się dzieje po użyciu Windows Worms Doors Cleanera?

Hmmm dziwny przypadek.

Co do Neostrady , to proponuję poniższą lekturę.

Dlaczego nie warto korzystać z aplikacji Neostrada TP ?

Polecam również :

Zbędniki w Autostracie

Tzn? Co się dzieje? Pojawia się jakaś informacja?

Nic się nie pojawia. Jest tak jakby Kaspersky nie byłby niezainstalowany.