Procedura drukowania w Turbo Pascalu


(system) #1

Witam

Napisałem program,który wyświetla napis w odwrotnej kolejności,jak go uzupełnić abym mógł go wydrukować? #-o

74552984hp2.th.jpg


(Gina Gina) #2

Przykład TP7 (najprostszy -do drukowania na drukarkę dołączoną do LPT-Centronics,

nie jest możłiwe bezpośrednie drukowanie na drukarkę dołączoną do USB ! ;/) :

program proba_drukowania;

uses crt, printer {LPT1};

var 

 s: string;

 i: byte;

begin

 Clrscr;

 writeln('program wczytuje napis i drukuje go w odwrotnej kolejności');

 write('wpisz swoj napis: ');

 readln(s);

 for i:=length(s) downto 1 do write(s[i]);

 for i:=length(s) downto 1 do write(Lst,s[i]);

 write(Lst, $1A); { $1A = EOF - znak końca pliku - wyrzuca stronę z drukarki także gdy strona nie jest pełna }

 readln;

end.

(* *******************************************

  Printer Unit

 _________________

 The Printer unit (PRINTER.TPU) declares a text

 file called Lst and associates it with the

 LPT1 device.


 var Lst : text;


 When you use the Printer unit, you don't need

 to declare, assign, open, and close a text

 file yourself when you use your printer from

 within a program.

 *********************************************

*)

(P Grotkowski) #3

Z tego co wiem to jest sposób drukowania prosto na drukarkę podłączoną do USB. Trzeba udostępnić drukarkę a następnie w wierszu poleceń użyć komendę NET USE żeby zmapować drukarkę na porcie np.: LPT1.

Powinno to zadziałać :wink:

Pozdrawiam.