Procedura, która losuje do tablicy


(system) #1

Siemka :slight_smile:

Proszę o pomoc w napisaniu poniższej procedury.

Napisz procedurę, która losuje liczby do tablicy jednowymiarowej z zakresu 0-99 (podajesz długość).

Język programowania: Turbo Pascal

Dziękuję za pomoc


(rozwalkompa) #2

trochę nie jasno napisałeś, co ma być z zakresu? Jak długość tablicy, to tak:

odwołujesz się

Ale nie mam kompilatora, żeby sprawdzić a dawno nie pisałem w Pascalu :slight_smile: