Procentowe porównanie arkusz kalkulacyjny


(angelika19975) #1

Jeśli mamy obliczone 4 rzeczy i mamy przedstawić procentowe porównanie (tych 4 rzeczy) w stosunku do całkowitego kosztu (bo to są ceny) i przedstawić to na wykresie to mamy porostu przedstawić te 4 liczby czy jak ??


(kamil_w) #2
  • zsumuj wszystkie ceny

  • podziel każdą cenę z osobna przez sumę cen

  • pomnóż każdą cenę przez 100%

wyjdzie ci np. że:

cena1 = 50%

cena2 = 25%

cena3 = 20%

cena4 = 5%


(angelika19975) #3

aha czyli np mamy w a1 mamy całą sumę w b1 mamy cene 1 to w c1 musimy a1/b1*100% ???