Proces explorer.exe nie odpowiada


(mesjasz19) #1

Proces explorer.exe nie odpowiada, dzieje się tak kilka razy dziennie. Pomaga tylko restart, po zamknięciu procesu system się zawiesza, nie mogę ponownie uruchomić explorer.exe.

 

http://www.wklej.org/id/1403267/

http://www.wklej.org/id/1403268/

 

 

Na Windows 8 nie ma takich problemów, mogę się dostać na każdy dysk i partycję bez zawieszania. Czytałem trochę o tym problemie i jedno mogę wykluczyć na pewno, dyski są sprawne, testowałem kilkoma programami.


(Atis) #2

Pobierz Farbar Recovery Scan Tool 32-Bit Version

Uruchom FRST i kliknij Scan. Pokaż raport FRST i Addition.


(mesjasz19) #3

http://www.wklej.org/id/1403319/

http://www.wklej.org/id/1403320/


(Atis) #4

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKU\.DEFAULT\...\Run: [Bitdefender Wallet Agent] => "C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender\pmbxag.exe"
HKU\.DEFAULT\...\Run: [Bitdefender Wallet] => "C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender\pwdmanui.exe" --hidden --nowizard
HKU\.DEFAULT\...\Run: [Bitdefender Wallet Application Agent] => "C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender\bdapppassmgr.exe"
HKU\S-1-5-21-3432150366-4122893156-3566347746-1001\...\Run: [ASRockOCTuner] => [X]
HKU\S-1-5-21-3432150366-4122893156-3566347746-1001\...\Run: [Yeremi YT Like] => C:\Windows\System32\drivers\host33.exe [451072 2014-06-07] ()
SearchScopes: HKLM - DefaultScope value is missing.
S3 rpcapd; "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini" [X]
R3 AsrOcDrv; \??\C:\Windows\system32\Drivers\AsrOcDrv.sys [X]
S3 cpuz130; \??\C:\Users\Adam\AppData\Local\Temp\cpuz130\cpuz_x32.sys [X]
S1 MpKslda228475; \??\C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{0701AF81-95A0-4277-8B6D-EC6141771F7E}\MpKslda228475.sys [X]
C:\Windows\system32\Drivers\host33.exe
C:\AdwCleaner
C:\Users\Adam\AppData\Roaming\eMail Verifier.ini

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(mesjasz19) #5

http://www.wklej.org/id/1403404/

http://www.wklej.org/id/1403405/


(Atis) #6

Skasuj folder C:\FRST


(mesjasz19) #7

Dzięki za pomoc.