Proces explorer.exe sam się zamyka


(Fo11rest) #1

Szukałem na forum ale nic konkretnego nie znalazłem.

Podczas pracy na komputerze gdy mam otwarte jakieś okno czy przeglądarkę internetową i klikam na zamknięcie(krzyżyk) to proces explorer.exe sam się zamyka i na na pulpicie pozostaje mi tylko tapeta. Muszę wtedy wcisnąć ctrl+alt+del i uruchomić ręcznie proces explorer.exe. Czasem zdarzy mi się że komputer zamknie ten proces ale zaraz uruchomi mi go automatycznie.

Komputer skanowałem antywirusem i nic mi nie wykrył.

Z tego co się orientuję to może być przyczyna któreś z łatek systemowych które zainstalowały sie niedawno.

Najnowsze łatki odinstalowałem, ale nic nie pomogło.

Jak ktoś wie czego to może być przyczyna to prosiłbym o poradę.

Moja konfiguracja sprzętowa:

Windows Xp Home

Procesor: Core 2160 1.80GHz ( Podkręcony na 2,4)

Pamięć: 2048MB 667

Dysk: 250 GB sata 2

Karta graficzna: GeForce 8400 GS 256Mb


(Goodprogram) #2

może masz jakiegoś robala

przeskanuj jakimś av

albo daj logi z hijackthis na forum


(Porchekarera) #3

Jak chcesz wiedzieć napisał, że skanował komputer czytaj po pierwsze tyle postów masz a taka odpowiedź dajesz. No coment

Daj log z HijackThis.


(Fo11rest) #4

Więc tak przeskanowałem jeszcze raz system, ale tym razem w fazie rozruchu i znalazł mi kilka trojanów.

Ale problem się powtarza.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:46:17, on 2007-12-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp .exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect .exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

G:\HijackThic\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://download.macromedia.com/pub/sho ... wflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{3E97D0C9-7BE3-45F7-A5E9-52C88BA4DD55}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe


(Leon$) #5

Log jest czysty

Spróbuj tego

Konsola odzyskiwania ,komenda

expand X :\i386\explorer.ex_ C:\Windows\explorer.exe

X = litera stacji CD

:slight_smile:


(Fo11rest) #6

Dzięki za radę. Ale skorzystałem z polecenia sfc /scannow i pomogło.