Proces explorer.exe, zużycie CPU 50%, potrzebna porada


(system) #1

Proces explorer.exe w menadżerze zadań zżera 50% CPU, przeszukałem neta, przeskanowałem PC masą różnych programów, przywracałem system, podglądałem wszystko w programie “Process Explorer” i nic. Wszelka pomoc mile widziana, z góry dziękuję ;]

Konfiguracja kompa:

System Windows 7 32 bit

Procesor 2 rdzeniowy Intel Dual Core 1,6GHz podkręcony do 2,6

2 GB ram

Radeon HD3850 256 MB

2 dyski twarde WD Caviar 500 GB i 320 GB

Logi z HijackThis

Scan saved at 22:48:13, on 2010-04-12

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.01.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)

Boot mode: Normal


Running processes:

D:\Windows\system32\taskhost.exe

D:\Windows\system32\Dwm.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Windows\System32\taskmgr.exe

D:\Users\Xardas\Desktop\procexp.exe

D:\Windows\explorer.exe

D:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O1 - Hosts: 67.159.50.155 extremew.org

O1 - Hosts: 67.159.50.155 www.extremew.org

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - D:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: flashget2 urlcatch - {1F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF1} - D:\Program Files\FlashGet Network\FlashGet universal\ComDlls\bhoCATCH.dll

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - D:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - D:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Pomocnik rejestracji usługi Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - (no file)

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - D:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - D:\Users\Xardas\AppData\Roaming\Gadu-Gadu 10\_userdata\ggbho.2.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - D:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] D:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "D:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "D:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "D:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [ATICustomerCare] "D:\Program Files\ATI\ATICustomerCare\ATICustomerCare.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVFX Engine] D:\Program Files\Creative\Creative Live! Cam\VideoFX\StartFX.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NokiaMServer] D:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer /watchfiles startup

O4 - HKLM\..\Run: [NokiaMusic FastStart] "D:\Program Files\Nokia\Ovi Player\NokiaOviPlayer.exe" /command:faststart

O4 - HKLM\..\Run: [PSUNMain] "D:\Program Files\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSUNMain.exe" /Traybar

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [V0530Mon.exe] D:\Windows\V0530Mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "D:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] D:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount

O4 - HKCU\..\Run: [ares] "D:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent DNA] "D:\Program Files\DNA\btdna.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu 10] "D:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "D:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "d:\program files\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [WhatPulse] D:\Program Files\WhatPulse\WhatPulse.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [RESTART_STICKY_NOTES] D:\Windows\System32\StikyNot.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] D:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] D:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - Startup: Xfire.lnk = D:\Program Files\Xfire\Xfire.exe

O8 - Extra context menu item: &Download All by FlashGet - D:\Program Files\FlashGet Network\FlashGet universal\ComDlls\Bhoall.htm

O8 - Extra context menu item: &Download by FlashGet - D:\Program Files\FlashGet Network\FlashGet universal\ComDlls\Bholink.htm

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://D:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O9 - Extra button: Wpis w blogu - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - D:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Wpis w blogu w Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - D:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - (no file)

O13 - Gopher Prefix: 

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - (no file)

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - D:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\Skype4COM.dll

O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - D:\Windows\system32\atiesrxx.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - D:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Dragon Age: Początek - Aktualizator zawartości (DAUpdaterSvc) - BioWare - F:\WINDOWS 7\Dragon Age\bin_ship\DAUpdaterSvc.Service.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - D:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate1c9db37125c0cb2) (gupdate1c9db37125c0cb2) - Google Inc. - D:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - D:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: LogMeIn Hamachi 2.0 Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - D:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InterBaseGuardian - Inprise Corporation - D:\Program Files\ProgMan\Serwer\Bin\IBGuard.EXE

O23 - Service: InterBaseServer - ProgMan - D:\Program Files\ProgMan\Serwer\Bin\ibserver.exe

O23 - Service: NanoServiceMain - Panda Security, S.L. - D:\Program Files\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSANHost.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - D:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - D:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - D:\Program Files\Nokia\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - D:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe


--

End of file - 8600 bytes

(Paproc305) #2

ja mam win 7 64 bit i u mnie cpu jest jak kozystam z przegladarki na 2%


(system) #3

ok, ale mi zżera 50% a tak nie powinno być i liczę na bardziej doświadczonych expertów


(Tomekdkm) #4

Nie wiem czy pomogę, ja jakiś czas temu miałem problem taki, że przeglądarka internetowa obojętnie jaka, podczas wczytywania strony www zamulała komputer i nic nie mogłem w tym czasie zrobić. “Proces explorer oraz proces Firefox” - to w tych procesach zmieniłem ustawienie priorytetu z normalny na niski. Mnie CPU zżerało podczas wczytywania stron www ponad 90%. A po zmianie wszystko fajnie chodzi. Nawet jakiś czas temu umieściłem posta na fdp, nikt nie znalazł lekarstwa dla mnie a ta moja opcja pomaga mi na co dzień.


(system) #5

zmieniałem priorytet explorer.exe na niski, ale zżera tyle samo, nie ma żadnego spadku, ciągłe stałe 48-60%


(Piotrkijak) #6

Ściągnij program MalwareBytes Anty Malware i zrób pełne skanowanie. Znalezione pliki i wpisy rejestru usuń.


(system) #7

znalazłem 1 plik, usunięty, restart, bez zmian


(Piotrkijak) #8

Pobierz program: http://www.dobreprogramy.pl/Process-Exp … 12562.html przy jego pomocy, będziesz mógł sprawdzić, który program/programy powodują, że explorer.exe konsumuje dużą ilość zasobów CPU.


(system) #9

ściągnąłem, rozwinąłem drzewko procesów działających jako explorer, wszystko zżera 1 konkretny, po którego wyłączeniu explorer się wyłącza


(Piotrkijak) #10

A co to było?